link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.4.3. Vier geloofsaspecten

Inhoud:

- Geloofszekerheid
- Geloofsvertrouwen
- Geloofskracht
- Geloofspraktijk
- Gespreksvragen


Bij geloof in Jezus zijn alle vier aspecten van je hart betrokken en dat werkt ook door in elk van de vier aspecten van je 'ziel':

schema hart en ziel

Zie hoofdstuk 'Wie ben je als mens?' voor gedetailleerde uitleg over hart en ziel.

Het volgende overzicht geeft in het kort weer wat de vier geloofsaspecten zijn.

zielsaspect geloofsaspect innerlijke houding
verstand geloofszekerheid - Gods Woord accepteren als waarheid en norm
- je denken laten beheersen door Gods waarheid
gevoel geloofsvertrouwen - je geluk en heil van God verwachten
- leven vanuit de relatie met God
wil geloofskracht - toegewijd zijn aan God
- bereid zijn om te doen wat God wil
gedrag geloofspraktijk - God en medemensen liefhebben
- leven vanuit je nieuwe natuur

geloofsaspecten

Geloofszekerheid

 

Het is belangrijk om een fundament van waarheid in je leven te hebben om het onderscheid te leren zien tussen waarheid en de leugens waar je mee geconfronteerd wordt. De waarheid wordt verwoord in de Bijbel, waaruit je God kan leren kennen, en ook wat Gods bedoelingen met je leven zijn zoals beschreven in Gods levenswet die je de weg wijst naar een gelukkig leven.

In de Bijbel vinden een prachtige definitie van de verstandskant van het christelijke 'geloof:

"Het geloof ... overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." (Hebreeën 11:1, NBV2004)

"Het geloof nu is ... een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1, HSV2010)

In sommige Bijbelvertalingen wordt het woord 'bewijs' genoemd, maar dat is nu precies wat geloof NIET is. Geloof is een innerlijke OVERTUIGING ondanks dat een bewijs ontbreekt. Een bewijs heeft te maken met verstandelijke overwegingen. Een innerlijke overtuiging heb je doordat de Heilige Geest de gelovige in zijn geweten doet ervaren dat het waar is.

"Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, en wel zo dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare." (Hebreeën 11:3, WV2012)

"... wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken." (Hebreeën 11:6, WV2012)

Op grond van de Bijbel ontwikkel je een gezonde, Bijbelse manier van positief denken. Het is van levensbelang om je geweten rein te houden door zonden te vermijden en zo nodig te belijden.

Dit wordt uitgewerkt in Herschepping deel 5 'Geloofszekerheid'.

Geloofsvertrouwen

 

Geloofsvertrouwen ontstaat en groeit in een groeiende relatie met God. Daardoor beleef je de volle vreugde en vrede van het christelijk geloof. De belangrijkste bron van geloofsbeleving is je persoonlijke gebed en de omgang met medegelovigen.

Je gaat steeds meer waarde hechten aan Gods zegeningen, speciaal aan geestelijke zegeningen. Daardoor ervaar je veel meer levensgeluk dan toen je nog zonder die persoonlijke verbondenheid met God leefde. God wil je helpen om goed door beproevingen heen te komen en er zelfs sterker van te worden. Andere strijdpunten in je gevoelsleven zijn verleidingen. Ook daardoor wordt de echtheid van je geloof op de proef gesteld en leer je meer weerbaar te worden tegenover allerlei zondige verlangens die je bij God vandaan houden.

Geloofsvertrouwen stelt al zijn vertrouwen op God. Het is een innerlijke zekerheid (vanuit het hart dus) dat God betrouwbaar is en dat zijn hulp en aanwezigheid je de moed geeft om onder alle levensomstandigheden staande te blijven. Door de hele Bijbel heen lezen we voorbeelden van gelovigen die hun vertrouwen op God hadden gesteld en die daardoor heel bijzondere mensen zijn geworden.

"Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER." (Psalm 9:11, NBV2004)

Dit wordt uitgewerkt in Herschepping deel 6 'Geloofsvertrouwen'.

Geloofskracht

 

Bij een krachtig geloof is een houding van liefdevolle toewijding aan God de belangrijkste factor. Je zult steeds beter leren je eigen kracht te wantrouwen en te leven vanuit de kracht van God. Dat vereist een basishouding van afhankelijkheid van God en radicale overgave aan zijn wil. Door ervoor te kiezen om God te vertrouwen en Hem de eerste plaats in je leven te geven zul je steeds meer bevrijding in je leven meemaken van zaken waarmee je een verkeerde binding hebt en overwinningen behalen op gebieden waar je voorheen steeds faalde.

In elk christenleven is geestelijke strijd te voeren om te leven vanuit het nieuwe leven en verzet te bieden tegenover de machten van de satan. Daarnaast worden gelovigen uitgedaagd om van Jezus te getuigen. De ultieme houding van toewijding en overgave is de bereidheid om te lijden voor Jezus.

Dit wordt uitgewerkt in Herschepping deel 7 'Geloofskracht'.

Geloofspraktijk

 

Geloofspraktijk is het aspect van het geloof, waarbij het geloof naar buiten treedt en zichtbaar wordt. De resultaten van je geloofsleven worden ook wel geestelijke vruchten genoemd. De belangrijkste geestelijke vrucht is een vorm van liefde, die je niet uit jezelf kunt opbrengen, maar die van God komt. Dat is de zegenende liefde waarin geen eigenbelang is.

Het resultaat van geloofspraktijk is ook dat je als persoon steeds meer op Jezus gaat lijken. Je karakter gaat steeds meer trekken van Gods karakter krijgen. Veel aspecten van het geestelijk groeiproces hebben direct te maken met je persoonlijke karakter met zijn sterke en zwakke kanten. Daarom is karakterverandering de basis voor de vernieuwde levensstijl van de gelovige. In een viertal hoofdstukken worden de karakterveranderingen beschreven die God bewerkt heeft in de levens van Mozes, Petrus, Paulus en Abraham.

Dit wordt uitgewerkt in Herschepping deel 8 'Geloofspraktijk'.

Gespreksvragen

 

  1. Waarom heb je als christen een degelijke geloofzekerheid nodig?
  2. Wat als je geen geloofszekerheid hebt?
  3. Heb je als christen een diep ervaren geloofsbeleving nodig?
  4. Wat zegt het van je geloof als je geen gevoelens ervaart in je geloofsleven?
  5. Hoe kun je een sterker geloof krijgen?
  6. Hoe herken je het verschil tussen een Bijbelse geloofspraktijk en mensen die geen christen zijn en toch vergelijkbare dingen doen, zoals 'goed zijn voor iedereen'?
  7. Welke van de vier genoemde geloofsaspecten herken je het meest bij jezelf? In hoeverre houdt dit verband met je persoonlijke karaktereigenschappen?

Volgend onderwerp:

  4.4.4. Wat is geloofsgroei? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies