link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.1.6. Ziel

Inhoud:

- Kern van de bewuste persoonlijkheid
- Vier aspecten van de ziel
- Vier zielsaspecten en vier karakteraspecten


Kern van de bewuste persoonlijkheid

 

Je ziel is de kern van je persoonlijkheid, waarmee je bewust kan denken en je leven beleven. Je ziel komt het meest overeen met de persoon die je met 'ik' aanduidt. Een voorbeeld: In Getsemane zei Jezus het volgende tegen zijn discipelen:

"Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd ..." (Matteüs 26:38, HSV2010)

"(Jezus) zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd ..." (Matteüs 26:38, NBV2004)

De verschillen in de beide Bijbelvertalingen zijn opmerkelijk. Hier sprak Jezus over zijn ziel als zijn bewuste innerlijk, dus eigenlijk over zichzelf. Het woord voor 'ziel' wordt door de NBV2004 Bijbelvertaling vaak met het woord 'leven' weergegeven, en de woorden 'mijn ziel' worden vaak vertaald met 'ik'. Je HEBT een lichaam en een hart, maar je BENT een ziel. In de Bijbel worden mensen enkele keren 'zielen' genoemd. Enkele voorbeelden:

"In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord." (Handelingen 27:37, NBV2004)

"... terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden." (1 Petrus 3:20, NBG1951)

Vier aspecten van de ziel

 

De mens is geschapen als evenbeeld van God. Zoals we eerder zagen komt dat tot uitdrukking in de menselijke drie-eenheid, die een afbeelding is van de goddelijke drie-eenheid. Maar we kunnen ook duidelijke overeenkomsten zien tussen:

  1. de vier karakteraspecten van God (die worden afgebeeld door de vier cherubs voor Gods troon, Openbaring 4) en
  2. de vier belangrijkste aspecten van de menselijke ziel.
Gods
karakteraspect
heeft te maken
met ...
menselijk
zielsaspect
wijsheid wat God (BE)DENKT met betrekking tot zijn schepping verstand
vriendelijkheid wat God VOELT van en voor zijn schepping gevoel
kracht wat God WIL met zijn schepping wil
zorgzaamheid wat God DOET voor zijn schepping gedrag

Menselijke ziel als afbeelding van Gods wezen

In Herschepping komen we deze vier zielsaspecten bij veel onderwerpen tegen. Elk van deze zielsaspecten speelt een eigen rol bij je bekering, wedergeboorte, geloofsgroei en bij veel andere facetten van je christenleven.

schema lichaam en ziel

In dit diagram kun je zien hoe je ziel door je zintuigen in contact staat met je leefomgeving. Je ziel is als het ware de buitenkant van je innerlijk terwijl je hart meer de binnenkant van je innerlijk is. Je ziel verwerkt alle indrukken die van buitenaf op je afkomen, denkt er over na (verstand), heeft er een bepaald gevoel bij (gevoel), besluit je er eventueel iets mee doen (wil) en hoe je er op reageert (gedrag). Van deze vier functies heeft de wil de leidende rol. Als het erop aankomt worden daar de beslissingen genomen.

Vier zielsaspecten en vier karakteraspecten

 

De vier aspecten van de ziel hangen samen met vier karakteraspecten, zoals we kunnen zien in het volgende overzichtje:

ziel karakteraspect
verstand (denken, bedenken) verstandelijk
gevoel (voelen, beleven) gevoelsmatig
wil (willen, kiezen) wilskrachtig
gedrag (doen, optreden) evenwichtig

Omdat bij ieder mens het verstand, het gevoel, de wil en het gedrag een rol spelen, heeft ieder mens elk iets van deze vier karakteraspecten in zich. Maar iedereen is geboren met een unieke combinatie van verstandelijke, gevoelsmatige, wilskrachtige en evenwichtige eigenschappen en dat maakt ieders karakter uniek.

Je persoonlijke karakter speelt een enorm belangrijke rol in je geloofsleven.

Zie veel meer hierover in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Volgend onderwerp:

  4.1.7. Hart 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies