link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.1.11. Wil en loyaliteit

Inhoud:

- Wil
- Loyaliteit
- Wil, loyaliteit en geloof
- Geloofskracht


 

schema wil en loyaliteit

Wil

 

Je verstand is de functie van je ziel waarmee je beslissingen neemt en keuzes maakt. Je wil is het hoofdkwartier van je bewuste persoonlijkheid. In je wil worden je meningen en opvattingen gevormd. Je wil wordt geadviseerd door je verstand en je gevoel. Aan de andere kant stuurt je wil je verstand aan door bewust te kiezen voor een bepaalde manier van denken.

God heeft de mens een vrije wil gegeven om zelf beslissingen te nemen. Alleen met een vrije wil kunnen liefde, vertrouwen en geloof functioneren. Zonder vrije wil zouden we niet meer dan marionetten zijn geweest, zonder enige verantwoordelijkheidsbesef. De vrije wil die God ons heeft gegeven is één van de meest kostbare geschenken in het leven van de mens. Maar daardoor hebben we ook een eigen morele verantwoordelijkheid voor onze daden waarvoor we tegenover onze Schepper verantwoording verschuldigd zijn. Elke zonde begint met een verkeerde keuze van je wil op basis van gedachten en gevoelens. Elke goede daad begint met een keuze om het goede te doen.

Loyaliteit

 

Je loyaliteit is de functie van je hart die je wil van binnenuit aanstuurt. Je loyaliteit bepaalt wat je hart het meest beroert en wat je motiveert om iets te willen doen of bepaalde keuzes te maken. Omdat hart en ziel min of meer in elkaar overvloeien is het moeilijk een grens aan te wijzen tussen wil en loyaliteit.

Je loyaliteit, die voor een deel onbewust is, geeft in grote lijnen aan:

 • wat de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten van je leven zijn
 • aan wie of wat je loyaal bent
 • waar je je door laat beheersen
 • waar je je hart op gezet hebt
 • waar je in gelooft
 • waar je je krachten aan wilt geven
 • wie je onvoorwaardelijk lief hebt
 • wie of wat je toewijding en aanbidding waard is

Je identiteit wordt vooral bepaald door je loyaliteit, die de bron van je wilskracht is. Je loyaliteit (ook wel je innerlijke wil genoemd) is de belangrijkste motiverende invloed voor al je keuzes en beslissingen. Je loyaliteit beheerst ook de andere functies van je hart:

 • geweten - Je normen geven aan wat je goed en wat je verkeerd vindt.
 • gemoed - Je waarden geven aan wat je belangrijk vindt in je leven.
 • levensstijl - Dit is de manier waarop je jezelf gewoonlijk naar buiten toe wilt uiten.

Wil, loyaliteit en geloof

 

Bij je bekering speelt de wil, samen met je loyaliteit, een belangrijke rol. Het gaat daarbij immers om een bewuste keuze te maken om in te gaan op Gods genadeaanbod en Jezus aan te nemen als je verlosser. Daarmee erken je je eigen onvermogen om zonder Gods hulp een leven te leiden dat voor God acceptabel is. Je kiest dus voor afhankelijkheid van God. De kern van het tot geloof komen is het overgeven van je wil aan God, om de zeggenschap van je leven bewust aan Hem over te dragen en Jezus aan te nemen als je Heer.

Na je wedergeboorte begint een levenslang leerproces van geloofsgroei en daarbij speelt je wil een belangrijke rol. Elke daad van geloof wordt immers voorafgegaan door een wilsbesluit, waarbij je ervoor kiest op Gods Woord en beloften te vertrouwen onder alle omstandigheden. Je loyaliteit speelt de sleutelrol bij ware liefde. Je loyaliteit bepaalt welke diepgaande relaties je wilt hebben met God en mensen ofwel aan wie je je hart wilt geven.

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten." (Marcus 12:30, GNB1996)

Met het woord 'krachten' wordt je wilskracht bedoeld. 

Zie ook onderwerp 'Kracht van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Geloofskracht

 

Geloofskracht is het wilsaspect van het geloof. Gedurende je leven als christengelovige zul je leren steeds meer je eigen kracht te wantrouwen en te leven vanuit de kracht van Gods Geest. Door ervoor te kiezen om God te vertrouwen en Hem toegewijd te zijn, zul je steeds meer bevrijding in je leven meemaken van zaken waarmee je een verkeerde binding hebt en overwinningen behalen in de geestelijke strijd. Omdat je dichter bij God wil leven, sta je steeds meer open om Gods wil voor je leven te kennen en voor Gods leiding. Ook kom je dan in actie om overal waar dat mogelijk is te getuigen van Jezus. De hoogste vorm van toewijding en geloofskracht is volharding, ook bij geloofsvervolging. Dit alles is alleen mogelijk door de actieve kracht van de Heilige Geest die ook je wil aanspreekt.

Dit wordt allemaal uitvoerig uitgewerkt in Herschepping deel 8 'Geloofskracht'.


Volgend onderwerp:

  4.1.12. Gedrag en levensstijl 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies