link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.2. Kenmerken van de Bijbel

Inhoud:

- De Bijbel is indringend
- De Bijbel is een levend boek
- Invloed van de Bijbel
- Geeft de Bijbel een antwoord op alle vragen?


De Bijbel is een stevige pil. Het is even slikken, maar je wordt er beslist beter van!

De Bijbel is indringend

 

Menselijke woorden hebben hun beperkingen. Het Woord van God is vol met goddelijke wijsheid die tot diep in het hart doordringt.

"Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12, NBV2004)

De Bijbel heeft een ongekende diepgang omdat het bedoeld is om je niet alleen in je ziel aan te sporen tot heilzaam gedrag, maar je vooral in je hart aan te raken en te motiveren. Uit je hart komen immers de verlangens en motivaties die je tot daden aanzetten. Als je de Bijbel alleen op het vlak van de ziel 'gebruikt', ontstaat er een oppervlakkige verbondenheid met het Woord van God.

Sommige mensen spreken over diepgang als ze het hebben over grondig bestuderen van de Bijbel en teksten uitpluizen. Dat noem ik geen diepgang, want het kan heel oppervlakkig zijn. Als het alleen je verstand aanraakt, blijft je hart onberoerd. Maar wanneer God je hart aanraakt met zijn Woord, dan gebeurt er pas werkelijk iets. Dat is diepgang.

ziel
aspect
de Bijbel ... hart
aspect
de Bijbel ...
verstand ... is een bron van eindeloze wijsheid en geeft informatie over God
... maakt je bekend met Gods beloften en zijn bedoelingen met je leven
geweten ... bevat de hoogst denkbare morele standaard
... is de belangrijkste en de meest betrouwbare bron van waarheid
gevoel ... helpt je de liefde, vreugde en vrede van God te ervaren
... leert je om te genieten van Gods zegeningen
gemoed ... inspireert je om op God te vertrouwen en te verlangen naar de dingen van God
... leert je om in verbondenheid met Hem te leven
wil ... geeft kracht om te overwinnen in de geestelijke strijd
... daagt je uit om het koninkrijk van Jezus uit te dragen in woord en daad
loyaliteit ... daagt je uit tot liefdevolle toewijding aan God en je medemensen
... helpt je om goede prioriteiten te stellen voor je leven
gedrag ... spoort je aan om te handelen naar Gods wil en geeft talloze aanwijzingen om dat in praktijk te brengen levensstijl ... helpt je de levensstijl van Gods koninkrijk eigen te maken
... helpt je om geestelijk vrucht te dragen

Manieren waarop de Bijbel je als gelovige aanspreekt

Lees meer over de vier aspecten van hart en ziel in hoofdstuk 'Wie ben je als mens?'.

Om de diepste bedoeling van de Bijbel te verstaan moet je hart geopend worden door de Heilige Geest, zodat je innerlijk als het ware verlicht wordt. Zonder die actieve betrokkenheid van de Heilige Geest blijft de Bijbel een gesloten boek, waar je kennis uit kan opdoen. Maar de echte boodschap van het Woord van God komt dan niet over.

De Bijbel is je beste vriend als het gaat om bemoediging, aansporing en vertroosting. Maar soms is het je ergste vijand omdat hij je zo ongezouten de waarheid zegt. De Bijbel houdt je vaak de spiegel voor waarin je jezelf ziet zoals je echt bent en wat je diepste motieven en verlangens zijn.

De Bijbel is een levend boek

 

De Bijbel is een levend boek en een bron van leven. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die het leven met God niet kennen door wedergeboorte. Als je zelf nieuw leven van God hebt ontvangen, weet je uit ervaring dat de Bijbel je steeds weer nieuwe dingen laat zien. Andere geestelijk opbouwende boeken zijn niet meer dan hulpmiddelen voor gelovigen om kennis, blijdschap en kracht te putten uit het levende Woord zelf.

De Bijbel is geen strak gestructureerd godsdienstig leerboek, maar een bundel met uiteenlopende inhoud, geschreven door allerlei soorten mensen in verschillende tijden. En steeds meer sta ik verbaasd over de uitstekende onderlinge samenhang tussen de Bijbelboeken, die in mijn ogen een prachtige levende eenheid vormen en allemaal op hun eigen manier iets zeggen over de levende God en over het leven met God. Dat maakt de Bijbel tot een blijvend boeiend boek.

De Bijbel is een schat die in waarde toeneemt naarmate je hart zich steeds meer met die schat vereenzelvigt.

Invloed van de Bijbel

 

De Bijbel geeft waardevolle leefregels voor de omgang tussen mensen die nooit zijn overtroffen. Overal waar mensen volgens deze leefregels zijn gaan leven, zijn opzienbarende veranderingen waargenomen. De Bijbel heeft de mensen bijvoorbeeld geleerd:

  • respect voor anderen te hebben
  • speciale zorg te hebben voor ouderen, zieken en mensen met gebreken of moeiten
  • een respectvolle houding te hebben tegenover vrouwen
  • kinderen verstandig op te voeden
  • rijkdom te delen met mensen die slecht bedeeld zijn

Bovenal is het de levensveranderende kracht van de Bijbel waardoor talloze mensen een nieuw leven hebben ontvangen en oplossingen voor diepliggende menselijke problemen.

Geeft de Bijbel een antwoord op alle vragen?

 

De Bijbel geeft antwoorden op de belangrijkste levensvragen, maar niet op ALLE vragen. God houdt het recht aan zich om ons niet alles te laten weten over zijn plannen met de mensheid en hoeft ons geen verantwoording af te leggen van zijn beleid.

Mensen die in hun hart God afwijzen willen wel eens de nadruk leggen op allerlei schijnbare tegenstrijdigheden en ongerijmdheden in de Bijbel. Ze willen daarmee aantonen hoe onbetrouwbaar of hoe belachelijk de Bijbel is. Zij hanteren dit als een excuus om zich niet aan God te hoeven onderwerpen en proberen anderen te verleiden tot dezelfde denkwijze.

Aan de andere kant zijn er talloze mensen die een diepe liefde voor Gods Woord hebben ontwikkeld. Ook zij durven diepgaande vragen aan de Bijbel te stellen, want een christen hoeft zijn intelligentie geen geweld aan te doen als hij de Bijbel leest. In de Bijbel vinden ze steeds meer schatten van wijsheid en ze kunnen daardoor ook beter omgaan met onbeantwoorde vragen. Hoe meer je in je dagelijkse leven geleerd hebt dat God te vertrouwen is, des te vanzelfsprekender is het om de Bijbel te vertrouwen als een betrouwbaar boek.


Volgend onderwerp:

 5.1.3. De Bijbel is een bijzonder boek 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies