link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.3. De Bijbel is een bijzonder boek

Inhoud:

- De Bijbel is uniek
- Wereldrecords
- De Bijbel is eeuwig
- De Bijbel is onuitputtelijk
- De Bijbel is veelzijdig en geloofwaardig


De Bijbel is uniek

 

De Bijbel is in veel opzichten een uniek boek. Om enkele voorbeelden te noemen:

 1. De Bijbel bevat een boodschap van bovennatuurlijke verlossing en zegen.
 2. De Bijbel is de survival kit voor degenen die het moeilijk hebben.
 3. De Bijbel heeft een zeer hoogstaand moreel karakter.
 4. De Bijbel bevat zeer hoogstaande literatuur.
 5. De Bijbel veroudert nooit. De boodschap is blijvend actueel.
 6. De Bijbel is veelzijdig. Je kunt erin lezen over onder meer geschiedenis, geloof en ongeloof, goed en kwaad, overwinningen en nederlagen, successen en mislukkingen, theologie, filosofie, psychologie, natuur en kosmos, levensbeschrijvingen, oorlogen, romantiek, profetieën over de toekomst.
 7. De Bijbel bevat veel profetieën die daadwerkelijk zijn uitgekomen, soms eeuwen na het uitspreken van de profetie.
 8. De Bijbel is geschreven door minstens 40 auteurs over een periode van 1500 jaar. En toch vormen de Bijbelboeken een eenheid.
 9. Ongekend veel boeken en kunstwerken zijn door de Bijbel geïnspireerd.

Wereldrecords

 

Verder heeft de Bijbel nog een aantal interessante wereldrecords als:

 • het eerst gedrukte boek (de Gutenberg Bijbel in 1452,in Nederland: de Delftse Bijbel in 1477)
 • het eerst vertaalde boek van enige omvang (de Latijnse Vulgata in 382)
 • het meest vertaalde boek
 • het meest verkochte boek
 • het meest gelezen boek
 • het meest geliefde boek

De Bijbel is eeuwig

 

"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan." (Marcus 13:31, NBG1951)

De Bijbel kan niet vernietigd worden. De Franse filosoof Voltaire (1694-1778) verwachtte dat hij het moment zou meemaken dat er geen enkele Bijbel meer zou zijn in de hele wereld. Hij ging ervan uit dat het een volledig achterhaald boek was. Nu lees je zelfs in het Guiness Book of Records dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is. Het huis van Voltaire bestaat ook nog, maar nu worden van daar uit Bijbels verzonden in veel talen en soorten. God heeft zo zijn eigen manier om te spotten met de grootspraak van zijn tegenstanders!

"... maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is" (1 Petrus 1:25, NBV2004)

De Bijbel is onuitputtelijk

 

De Bijbel bevat een duidelijke openbaring van God en zijn waarheid en wijsheid. Niemand kan die waarheid en wijsheid volledig bevatten. Hoe zou een mens, die maar in één korte periode van de wereldgeschiedenis leeft, met alle eenzijdigheden van de overheersende denkpatronen van zijn tijd, en levend op één klein plekje op aarde, een volledig en zuiver inzicht kunnen hebben in het Woord van de oneindige, eeuwige God? Hoe meer ik Gods Woord bestudeer, hoe meer ik mijn eigen kleinheid besef tegenover mijn Schepper en zijn majestueuze Woord. Een mensenleven is veel te kort om de Bijbel helemaal te leren kennen.

De Bijbel is veelzijdig en geloofwaardig

 

Veel heilige boeken van allerlei religies zijn opgesteld door één persoon, terwijl de bron van kennis waaruit deze auteurs hebben geput, niet geverifieerd kon worden door anderen. De Bijbel is niet 'uit de hemel gevallen' of opgesteld door één enkele auteur die beweerde inzichten te hebben ontvangen vanuit de geestelijke wereld. Integendeel! De Bijbel is ontstaan door allerlei geïnspireerde schrijvers, ieder met zijn eigen achtergrond, stijl en waarnemingen van de feiten. Bijbelboeken of gedeelten ervan zijn geschreven:

 • door zo'n 40 verschillende auteurs
 • door profeten, priesters, koningen, apostelen, schriftgeleerden
 • door vissers, ambtenaren, kunstenaars, dichters
 • door rijken, armen, geleerden, eenvoudige mensen
 • op zeer verschillende plaatsen
 • over een periode van 1500 jaar.

Ondanks dat vormt de Bijbel een uitstekend samenhangend geheel. Dit is één van de vele blijken van de geloofwaardigheid van de Bijbel. De geloofwaardigheid van de Bijbel wordt ook onderstreept door de zeer geloofwaardige hoofdpersoon van de Bijbel: Jezus, de Zoon van de levende God.


Volgend onderwerp:

 5.1.4. Inhoud van de Bijbel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies