link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.4. Inhoud van de Bijbel

Inhoud:

- Oude en Nieuwe Testament
- Geschiedenissen in de Bijbel
- Onderwijs in de Bijbel
- Profetieën in de Bijbel
- Beloften in de Bijbel


Oude en Nieuwe Testament

 

De Bijbel bestaat uit twee delen:

  1. Het Oude Testament spreekt over de oudste geschiedenis van de mensheid en vooral over het volk Israël, dat God had uitgekozen om zijn volk te zijn. Het Oude Testament is het fundament van het Joodse geloof.
  2. In het Nieuwe Testament staat de persoon van Jezus centraal. De eerste vier boeken (de evangeliën Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) gaan over alles wat Jezus heeft meegemaakt, gezegd en gedaan. Daarna gaat het over het ontstaan van de Gemeente van Jezus, bestaande uit alle mensen uit de hele wereld die Hem volgen, en over het christelijk geloof.

Het Oude en Nieuwe Testament vormen één geheel. De HELE Bijbel is het fundament van het christelijke geloof. Veel in het Nieuwe Testament is niet goed te begrijpen als je niet de achtergronden in het Oude Testament kent. Een christen die zich alleen op het Nieuwe Testament richt is als iemand die op één been loopt, terwijl hij er twee heeft gekregen.

Geschiedenissen in de Bijbel

 

De Bijbel bevat een rijke schat aan geschiedkundige informatie. Een deel daarvan wordt ook wel 'heilshistorie' genoemd, omdat daarin gebeurtenissen genoemd worden die een cruciale rol spelen in het christelijke geloof, zoals:

Veel geschiedenissen worden verteld met aantekeningen over het waarom en waartoe van gebeurtenissen, zodat het meer dan zo maar geschiedenissen zijn. Ze zijn vaak erg leerzame voorbeelden van hoe gelovigen met God hebben geleefd en welke overwinningen en nederlagen ze daarbij hebben meegemaakt.

"Wat hun overkwam, moet een voorbeeld voor ons zijn ..." (1 Korintiërs 10:11, GNB1996)

Onderwijs in de Bijbel

 

De hele Bijbel een onderwijzend boek, dat ons leert over de belangrijkste dingen van het leven en over wat werkelijke waarde heeft. De Bijbel laat bijvoorbeeld zien wat waarheid en leugen, echt en onecht, goed en slecht is. Dit boek bevat Gods richtlijnen voor een gelukkig leven. Het geeft ook talloze voorbeelden van mensen die gezegend werden als ze ernaar leefden of juist ernstig in de problemen kwamen als ze dat niet deden.

De Bijbel geeft ook zicht op de belangrijkste waarden van Gods koninkrijk. Vooral in de gelijkenissen van Jezus kunnen we daar veel over lezen.

Vooral voor Bijbellezers geldt het volgende Joodse gezegde:

Zolang je leeft, kun je leren.
Leer je niets meer, dan leef je niet meer.

Profetieën in de Bijbel

 

De Bijbel onderscheidt zich van alle andere heilige boeken van religies door de vele Bijbelse profetieën die later uitkwamen zoals ze voorzegd waren. Bijna 4000 Bijbelverzen bevatten profetieën over gebeurtenissen die daarna zouden plaatsvinden, korte of lange tijd nadat de profetieën waren uitgesproken.

Profetieën zijn uitspraken van God die door de schrijvers van de Bijbelboeken zijn opgeschreven. Veel profetieën bevatten beeldende taal en kunnen betrekking hebben op meerdere gebeurtenissen of perioden. Daarom zijn de nog onvervulde profetieën vaak een voorwerp van discussie die tot verschillende conclusies kunnen leiden. Dat is niet erg. Eenmaal zullen we allemaal weten hoe ze in vervulling zijn gegaan.

"... Wat ik, de HEER, zeg, zal gebeuren ..." (Ezechiël 12:25, NBV2004)

Zie bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
- 'Profetieën over Jezus' komst' in hoofdstuk 'Komst van Jezus'
- 'Profetieën over Jezus' lijden' in hoofdstuk 'Lijden van Jezus'
- 'Profetieën over Jezus' sterven' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'

Beloften in de Bijbel

 

De Bijbel bevat een enorme hoeveelheid beloften voor degenen die Hem volgen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de volgende beloften aan gelovigen:

We lezen in de Bijbel ook veel geschiedenissen die bevestigen dat God altijd zijn beloften vervult, soms op onverwachte, wonderlijke manieren, en ook niet altijd op de tijd waarop mensen het verwachten.


Volgend onderwerp:

 5.1.5. Woord van God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies