link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.7. Bijbellezen

Inhoud:

- Structuur in het Bijbellezen
- Relationeel proces
- De Heilige Geest maakt het Woord van God levend
- Doe er iets mee


Het geschreven Woord van God is het voedsel voor je hart dat je dagelijks tot je moet nemen om de noodzakelijke bouwstoffen voor je geestelijk leven binnen te krijgen.

Structuur in het Bijbellezen

 

Als je geen structuur aanbrengt in je dagelijkse Bijbellezen en meestal zo maar wat leest, loop je kans dat je geregeld je favoriete Bijbelboeken of -gedeelten leest en andere overslaat. Je kunt beter één van de volgende methoden gebruiken:

  • Een Bijbelleesrooster gebruiken, al of niet met enige uitleg voor elk te lezen Bijbelgedeelte. Deze zijn te verkrijgen bij christelijke boekhandels of via een abonnement van bijvoorbeeld de 'Leidraad' van de Internationale Bijbelbond. Zulke Bijbelroosters hebben een prettige afwisseling in de gekozen Bijbelgedeelten per dag. Ook zijn er websites waar je Bijbelroosters kunt raadplegen of downloaden. Ook in sommige christelijke tijdschriften kun je ze vinden.
  • Steeds een Bijbelboek in zijn geheel 'afwerken'. In dat geval is het goed om een lijst bij te houden waarop je aangeeft welk Bijbelboek je wanneer hebt gelezen. Dan weet je steeds aan welk Bijbelboek je weer toe bent en dat je geen Bijbelboeken overslaat. Het is niet erg als je sommige Bijbelboeken wat vaker leest dan andere.

Relationeel proces

 

De Bijbel is een levend boek en het lezen in de Bijbel is ook een relationeel proces: een ontmoeting met God door zijn Woord. Ik raad je aan om de Bijbel biddend te lezen, het mag ook hardop. Praat al lezend met God over wat je eruit leert en zeg Hem eerlijk hoe je hart er op reageert. Vertel het als je iets niet begrijpt en vraag hoe je het gelezen Bijbelgedeelte beter kunt begrijpen en in praktijk kunt brengen.

Zie ook onderwerp 'Stille tijd' in hoofdstuk 'Gebed'.

De Heilige Geest maakt het Woord van God levend

 

De Bijbel is niet zomaar een godsdienstig boek, waarin de waarheden van het geloof worden uitgelegd. Het is een levend boek, waarin God spreekt tot de gelovige:

"In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen." (Johannes 1:4, HSV2010)

De Bijbel is door de Heilige Geest tot stand gekomen en alleen door de actieve inwoning van de Heilige Geest kan het Woord van God tot voedsel voor het hart worden. Denk eens aan het verhaal van de twee mannen die op weg waren naar het dorp Emmaüs. Jezus zelf had hen onderweg iets van de Bijbel uitgelegd en later zeiden ze tegen elkaar:

"... Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?" (Lucas 24:32, HSV2010)

De woorden die ze met hun verstand tot zich hadden genomen werden levend gemaakt in hun harten, zodat ze in hun hart een soort warmtegloed voelden, iets als een hartverwarmend vuur. En daar gaat het om. De Heilige Geest wil het Woord van God levend maken in je hart zodat het zijn uitwerking in je leven gaat hebben.

"Het menselijke verstand kan de echte waarheid niet vinden zonder verlichting door goddelijke openbaring." (Augustinus)

Doe er iets mee

 

Wees bereid om te doen waartoe de Bijbel je aanspoort, zonder uitstel. Hieruit blijkt of je bereid bent je aan Gods Woord te onderwerpen of dat je God wil dienen zoals het jou het beste uitkomt. Zeg niet bij jezelf: "Daar zal ik eens goed over nadenken" want daar komt in negen van de tien keer niets van. Als je bijvoorbeeld leest dat Jezus van je vraagt om anderen zeven maal zeventig maal te vergeven (Matteüs 18:21-22), bid dan of de Heilige Geest je in gedachten brengt wie je nooit echt hebt vergeven. Lees niet verder voordat je in je hart deze mensen hebt vergeven en neem zo nodig stappen om hierover met hen te spreken. Direct reageren is de houding van de ware discipel die zijn leermeester in alles wil navolgen.

Bezig zijn met de Bijbel mag nooit een doel op zich zijn. De Bijbel is boven alles een boek dat je moet DOEN, om een uitdrukking te gebruiken van Anne van der Bijl, de oprichter van stichting Open Doors. Kennis van Gods wil is bedoeld om je leven van binnenuit te veranderen, zodat in je hart de motivaties ontstaan om vrijwillig en van harte te doen wat het Woord van God zegt.

Gehoorzaamheid aan wat de Bijbel aanreikt is de normale manier van het christenleven. Sterker nog: wie zijn geloof niet in daden omzet, heeft in feite geen deel aan het koninkrijk van de hemel:

"Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader." (Matteüs 7:21, NBV2004)

Zie ook de onderwerpen 'Geloofsgehoorzaamheid' en 'Gehoorzaamheid en zegen' in hoofdstuk 'Toewijding'.


Volgend onderwerp:

 5.1.8. Bijbelstudie 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies