link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.9. Memoriseren en mediteren

Inhoud:

- Memoriseren
- Mediteren


Voor degenen die Gods Woord krachtig willen laten werken in hun binnenste zijn er nog twee manieren om met de Bijbel om te gaan. De meeste christenen hebben er geen tijd voor of vinden het overdreven.

Memoriseren

 

Dit is het uit het hoofd leren van Bijbelteksten of Bijbelgedeelten. Dat kost tijd en inspanning, maar je hebt er ook wat aan. Bijvoorbeeld:

  • De Heilige Geest kan je de uit het hoofd geleerde Bijbelteksten op de juiste momenten te binnen brengen.
  • Het kan je helpen precies te herinneren wat God zegt in zijn Woord in plaats van zo ongeveer.
  • Je hebt Bijbelwoorden klaar om je te kunnen wapenen tegen verleidingen en bemoediging te putten als je te maken hebt met beproevingen.
  • Een op de juiste manier aangehaalde Bijbeltekst kan veel uitwerken in een gesprek met gelovigen of ongelovigen. Je spreekt dan namelijk vanuit het gezaghebbende Woord van de levende God.
  • Als je eens geen Bijbel bij de hand hebt, kun je altijd putten uit een 'voorraad' uit het hoofd geleerde Bijbelgedeelten. Voor mensen, die gevangenschap moeten meemaken vanwege hun geloof, is dit zelfs hun enige bron van Bijbelwoorden!

Uit het hoofd leren van Bijbelteksten lijkt niet helemaal te passen in deze tijd, waarin we steeds meer gebruik maken van computers of smartphones. In ons gezin hadden we een pakket met kaartjes met een aantal Bijbelteksten en als gezin repeteerden we er steeds een paar aan het einde van de maaltijd. Op die manier maakten de kinderen zich spelenderwijs een veertigtal sleutelverzen eigen die hen de rest van hun leven zouden bijblijven.

Je leert bijna nooit een Bijbeltekst door hem eenmaal te leren. Een paar dagen later moet je het herhalen en een week later nog eens en twee weken later weer. Ieder moet daar zijn eigen weg in zoeken. Je zult merken dat je zo'n tekst steeds iets langer kunt onthouden, totdat hij definitief in je geheugen is gegrift. Maar het kost tijd en aandacht. Verder herhaling, herhaling en ... herhaling.

Het leren van Bijbelteksten moet natuurlijk niet beperkt blijven tot mechanisch stampwerk. Overdenk deze teksten ook goed en laat de inhoud een deel van je leven worden.

Mediteren

 

"Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en 's nachts." (Psalm 1:2, GNB1996)

Met mediteren bedoelen we: biddend Bijbelgedeelten overdenken en het een plaats geven in je hart. Dit is mogelijk de krachtigste manier om het Woord van God zo in je hart op te nemen, dat het er voorgoed blijft zitten. Het is een vorm van rustig 'herkauwen' van Gods Woord, waarbij je de maximale voedingswaarde uit het Woord van God krijgt. Daardoor word je als het ware helemaal gedrenkt in de Bijbelwoorden en worden ze een deel van jezelf. Bedenk wel: je HAALT je voeding niet uit het Woord van God, je KRIJGT het (als je het zoekt ...)

Het woord mediteren doet je misschien denken aan oosterse godsdiensten, als iets wat DUS niet goed is om te doen. Ik kan het ook niet helpen dat aanhangers van niet-christelijke godsdiensten meer tijd besteden aan mediteren dan christenen! Want mediteren is heel Bijbels. David was bij uitstek een man die veel mediteerde.

"Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten." (Psalm 119:97, NBV2004)

Ook Jozua werd aangespoord om voortdurend het Woord van God te overdenken in zijn hart:

"Dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken." (Jozua 1:8, GNB1996)

Mediteren is eigenlijk iets tussen Bijbellezen en bidden in. Het is iets waarvoor je tijd moet nemen, op een rustige plek waar je niet gestoord kunt worden. Je kunt een Bijbelgedeelte rustig overlezen en elk woord of elke gedachte, die er in voorkomt, als het ware met God bespreken. Je leest, overdenkt, vraagt de Heilige Geest om uitleg als je het niet goed begrijpt, dankt Hem voor wat je ervan leert, praat met God over de toepassing in je leven, en zo kun je een heel ontspannen ontmoeting hebben met God en zijn Levende Woord. Van alle manieren van omgaan met het Woord van God is dit de meest indringende manier en die de meeste impact op je hart heeft. Probeer het eens!

Een praktisch voorbeeld van mediteren over de woorden 'De Heer is mijn herder' vind je in onderwerp 'Psalm 23' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.


Volgend onderwerp:

 5.1.10. Liefde voor de Bijbel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies