banner image

 

5.1.9. Memoriseren en mediteren

Voor degenen die Gods Woord krachtig willen laten werken in hun binnenste zijn er nog twee manieren om met de Bijbel om te gaan. De meeste christenen hebben er geen tijd voor of vinden het overdreven.

Memoriseren

Dit is het uit het hoofd leren van Bijbelteksten of Bijbelgedeelten. Dat kost tijd en inspanning, maar je hebt er ook wat aan. Bijvoorbeeld:

Uit het hoofd leren van Bijbelteksten lijkt niet helemaal te passen in deze tijd, waarin we steeds meer gebruik maken van computers of smartphones. In ons gezin hadden we een pakket met kaartjes met een aantal Bijbelteksten en als gezin repeteerden we er steeds een paar aan het einde van de maaltijd. Op die manier maakten de kinderen zich spelenderwijs een veertigtal sleutelverzen eigen die hen de rest van hun leven zouden bijblijven.

Je leert bijna nooit een Bijbeltekst door hem eenmaal te leren. Een paar dagen later moet je het herhalen en een week later nog eens en twee weken later weer. Ieder moet daar zijn eigen weg in zoeken. Je zult merken dat je zo'n tekst steeds iets langer kunt onthouden, totdat hij definitief in je geheugen is gegrift. Maar het kost tijd en aandacht. Verder herhaling, herhaling en ... herhaling.

Het leren van Bijbelteksten moet natuurlijk niet beperkt blijven tot mechanisch stampwerk. Overdenk deze teksten ook goed en laat de inhoud een deel van je leven worden.

Mediteren

"Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en 's nachts." (Psalm 1:2, GNB1996)

Met mediteren bedoelen we: biddend Bijbelgedeelten overdenken en het een plaats geven in je hart. Dit is mogelijk de krachtigste manier om het Woord van God zo in je hart op te nemen, dat het er voorgoed blijft zitten. Het is een vorm van rustig 'herkauwen' van Gods Woord, waarbij je de maximale voedingswaarde uit het Woord van God krijgt. Daardoor word je als het ware helemaal gedrenkt in de Bijbelwoorden en worden ze een deel van jezelf. Bedenk wel: je HAALT je voeding niet uit het Woord van God, je KRIJGT het (als je het zoekt ...)

Het woord mediteren doet je misschien denken aan oosterse godsdiensten, als iets wat DUS niet goed is om te doen. Ik kan het ook niet helpen dat aanhangers van niet-christelijke godsdiensten meer tijd besteden aan mediteren dan christenen! Want mediteren is heel Bijbels. David was bij uitstek een man die veel mediteerde.

"Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten." (Psalm 119:97, NBV2004)

Ook Jozua werd aangespoord om voortdurend het Woord van God te overdenken in zijn hart:

"Dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken." (Jozua 1:8, GNB1996)

Mediteren is eigenlijk iets tussen Bijbellezen en bidden in. Het is iets waarvoor je tijd moet nemen, op een rustige plek waar je niet gestoord kunt worden. Je kunt een Bijbelgedeelte rustig overlezen en elk woord of elke gedachte, die er in voorkomt, als het ware met God bespreken. Je leest, overdenkt, vraagt de Heilige Geest om uitleg als je het niet goed begrijpt, dankt Hem voor wat je ervan leert, praat met God over de toepassing in je leven, en zo kun je een heel ontspannen ontmoeting hebben met God en zijn Levende Woord. Van alle manieren van omgaan met het Woord van God is dit de meest indringende manier en die de meeste impact op je hart heeft. Probeer het eens!

Een praktisch voorbeeld van mediteren over de woorden 'De Heer is mijn herder' vind je in onderwerp 'Psalm 23' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.