banner image

 

5.1.10. Liefde voor de Bijbel

Liefdesbrief

De Bijbel is veel meer dan een kennisboek. Het is vooral ook een relatieboek. De Bijbel is geen boek OVER God, maar een geschenk VAN God om je duidelijk te maken hoezeer Hij ernaar verlangt met jou om te gaan. Het is Gods liefdesbrief. Op vele bladzijden kun je direct of indirect lezen hoeveel je waard bent voor God en hoeveel Hij ervoor over had om een relatie met jou te hebben. Een mooie liefdesbrief lees je graag, en vaak ... In een liefdesbrief leer je het hart van de schrijver kennen. Enkele voorbeelden:

"Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen." (Psalm 103:13, NBV2004)

"Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij." (Psalm 131:2, NBV2004)

Een van de mooiste juwelen, die ik in de Bijbel heb gevonden, is de volgende tekst. Het is een gedeelte uit een profetie over de bevrijding van Jeruzalem, maar is ook breder toepasbaar:

"De HERE, uw God ... zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel." (Sefanja 3:17, NBG1951)

Probeer je eens voor te stellen: God, waarvan je misschien denkt dat Hij altijd even serieus is, staat te juichen als een vader die aan de kant van het voetbalveld staat te juichen en te springen als zijn zoontje een doelpunt maakt. En waarover juicht God? Over mensen zoals jij. Hoe is het mogelijk! Ja, ook dat is God.

Schatgraven

Gods Woord is een bron waar je steeds rijkdom uit kunt putten. Iemand die Gods Woord heeft herkend als een enorme schat, was de schrijver van Psalm 119, verreweg de langste Psalm in de Bijbel. Vermoedelijk is deze Psalm geschreven door de wetgeleerde Ezra. Een echte tekst voor schatgravers uit deze Psalm is het volgende:

"Ik verblijd mij over uw Woord als iemand die rijke buit vindt." (Psalm 119:162, NBG1951)

De schrijver steekt zijn enthousiasme over Gods Woord niet onder stoelen of banken:

"Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed." (Psalm 119:14, NBV2004)

"Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloos ruim. Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten." (Psalm 119:96-97, NBV2004)

Ik hoop dat je iets kent van de bruisende blijdschap die uit deze tekstvoorbeelden spreekt. Gods Woord is immers bedoeld om je dichter bij God te brengen, die de bron is van blijvend levensgeluk.

Honger naar Gods Woord

Als je bent wedergeboren, heb je een nieuwe relatie met Gods Woord gekregen: je hebt een blijvende honger gekregen naar het zuivere Woord, dat door de Heilige Geest in je hart tot leven komt. Dan herken je die honger ook in de woorden van de profeet Jeremia:

"Zodra uw woord mij bereikte verslond ik het, het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, HEER, God van de machten." (Jeremia 15:16, WV2012)

De apostel Petrus schreef er het volgende over:

"En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien ..." (1 Petrus 2:2, HSV2010)

Mensen die de Bijbel lezen uit een soort verplichting weten niet wat het is om enthousiast te worden van Bijbellezen. In die woorden herken ik mezelf uit de tijd dat ik nog geen nieuw leven had. Ik ging trouw naar de kerk, meende alles te doen wat een christen hoort te doen en las keurig de Bijbel aan tafel bij de maaltijd. Zo hoorde het en ik zou niet anders willen.

Toen ik nieuw leven van God had gekregen, kreeg ik als het ware een nieuwe Bijbel. Daarna werd het een levend boek voor me met een levende boodschap van een levende Heer, met wie ik door Gods genade een levende relatie had gekregen. Al lezend begon ik steeds nieuwe dingen in de Bijbel te ontdekken. Ook nu na heel wat jaren geeft het lezen van de Bijbel me nog veel meer vreugde dan voorheen. Daarover blijf ik me verbazen.