link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.3. Je identiteit als christen

Inhoud:

- Zelfbeeld en identiteit van Jezus
- Hoe God over je denkt
- Je nieuwe identiteit


Voor christengelovigen is het belangrijk te weten wat je identiteit als christen is, door je verbondenheid met Jezus. Als je door geloof in Hem en oprechte bekering bent wedergeboren, heb je een nieuwe identiteit gekregen: je bent dan een kind van God geworden. En dat is de belangrijkste factor van je identiteit als christen, naast al die andere factoren van je identiteit, waardoor je een uniek mens bent en altijd zal blijven.

Zelfbeeld en identiteit van Jezus

 

Als je denkt dat andere mensen negatief over je denken, ben je niet de enige. Jezus begrijpt je volledig, want:

  • Jezus werd belachelijk gemaakt (Marcus 3:21; Johannes 8:48).
  • Jezus werd niet geaccepteerd (Johannes 1:11).
  • Jezus werd vernederd en bespot (Jesaja 53:3; Lucas 23:8-12).
  • Jezus had geen materiële bezittingen (Matteüs 8:20).

Maar toch ... dat was niet bepalend voor zijn gevoel van eigenwaarde. Hij wist namelijk wie Hij WERKELIJK was en altijd zou zijn. Bij zijn doop in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper bevestigde God wie Jezus werkelijk was:

"... er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.' " (Lucas 3:22, WV2012)

Jezus was zich bewust van zijn positie als geliefde Zoon van God. Daarom kon Hij ermee omgaan, ook toen bijna alle mensen zich van Hem afkeerden. Toen Hij stierf aan het kruis had Hij helemaal niets meer over maar Hij wist nog steeds hoe zijn Vader over Hem dacht en dat zijn Vader Hem nooit zou loslaten. Dat was zijn kracht.

Hoe God over je denkt

 

Laten we zien hoe God over je denkt en welke maatstaven Hij hanteert:

  • Al ver voor je geboorte kende God je en had Hij al een plan met je leven. Een goed plan.
  • Omdat God je geschapen heeft, ben je enorm kostbaar voor Hem. Je bent op een unieke manier een evenbeeld van God.
  • Door te zondigen ben je totaal waardeloos geworden voor God en is er niets in jezelf waarmee je God blij kunt maken. Ondanks dat heeft Jezus de allerhoogste prijs betaald om je vrij te kopen uit de macht van zonde en dood.
  • Als je bent wedergeboren woont de Heilige God met zijn Geest in je. God wil graag een intieme relatie met je onderhouden zodat je voortdurend in verbondenheid met Hem leeft. God heeft je onvoorwaardelijk lief, ongeacht wat je van je leven hebt gemaakt.
  • God stelt je gezelschap zo op prijs dat Hij je als gelovige heeft bestemd om eeuwig bij Hem te mogen zijn, zodat Hij langdurig van je aanwezigheid kan genieten.
  • God heeft je lief met een eeuwige liefde, vanaf het begin van de tijd tot en met de eeuwigheid in de toekomst. Altijd.

Al deze waarheden kom je op vele plaatsen in de Bijbel tegen. Kortom, je bent van enorme waarde voor God.

Je nieuwe identiteit

 

Door je wedergeboorte ben je een nieuw mens geworden. Dat wordt kernachtig geïllustreerd in de volgende drie Bijbelteksten:

"Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korintiërs 5:17, NBV2004)

"Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist ..." (Romeinen 7:18, WV2012)

"Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, HSV2010)

Je laat je oude leven achter je en hebt een nieuwe identiteit ontvangen, zoals je kunt zien in de meest rechtse kolom van het overzicht.

voor je wedergeboorte
was je
na je wedergeboorte
ben je
een zondaar een rechtvaardige
een vijand van God een geliefd kind van God
een gevangene van de satan een burger van Gods koninkrijk
een geestelijk dood persoon iemand waarin Gods Geest woont

Identiteit van de wedergeboren gelovige

In het accepteren van deze waarheid over jezelf ligt een diepe vrede, die je beschermt tegen allerlei neerdrukkende gedachten en gevoelens. Het gevolg is dat je een gezond zelfvertrouwen ontwikkelt, dat niet gebaseerd is op eigen vermeende kwaliteiten, maar wel op het feit dat God je accepteert en het feit dat God je waardevol vindt.

Zie ook onderwerp 'Nederig en zelfbewust' in hoofdstuk 'Gebed'.


Volgend onderwerp:

 5.3.4. Zelfoverschatting 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies