link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.10. Bevrijd van kritische gedachten

Inhoud:

- Gebonden door kritische gedachten
- 1. Erken je eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten
- 2. Belijd je zonden van oordelen en veroordelen
- 3. Vergeef en accepteer de personen op wie je kritiek hebt
- 4. Neem een positieve houding aan tegenover deze personen


Gebonden door kritische gedachten

 

Wanneer je keer op keer kritische gedachten hebt over bepaalde personen, dan kan dat uitgroeien tot een gebondenheid. Dat wil zeggen dat die gedachten een zekere macht over je uitoefenen en zich dwingend aan je opdringen. Je zou dan kunnen bidden: "Heer, help me toch van die kritische gedachten af te komen." Maar zo'n gebed werkt niet. Je bent namelijk ZELF verantwoordelijk voor je gedachten. God dwingt je echt niet tot positieve gedachten.

1. Erken je eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten

 

Je moet dus zelf actie ondernemen om los te komen van je kritische gedachten en dan zal de Heilige Geest, die in elke wedergeboren gelovige woont, je daarbij ondersteunen.

De mensen op wie je kritiek hebt zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, maar jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop je over hen denkt. Accepteer die verantwoordelijkheid dan ook en de verplichting om op een Bijbelse (=liefdevolle) manier over anderen te denken.

2. Belijd je zonden van oordelen en veroordelen

 

"Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden ..." (Lucas 6:37, NBV2004)

Erken dat je gezondigd hebt tegenover God.

  • Belijd je zonden van zelfgenoegzaamheid en veroordeling van anderen.
  • Noem daarbij de namen van mensen waarover je kritische gedachten koestert.
  • Belijd ook de zonden van negatief spreken over deze mensen tegenover anderen en meepraten met anderen wanneer ze dat doen. Je hebt daarmee hun reputatie beschadigd en misschien ook anderen op negatieve gedachten gebracht over die personen.

3. Vergeef en accepteer de personen op wie je kritiek hebt

 

Wanneer je meent dat de mensen, op wie je kritiek had, jou iets hebben aangedaan, vergeef hen dan. Als je dat niet doet, ontstaat er bitterheid in je hart en dat is een ernstige conditie.

"Wie vriendschap wil bewaren, moet fouten vergeven, wie ze telkens ophaalt, jaagt zijn vrienden weg." (Spreuken 17:9, GNB1996)

De volgende stap is het accepteren van deze mensen als personen voor wie Jezus ook gestorven is. Hoe slecht ze misschien ook zijn in jouw ogen, God houdt van ze en wil hen verder op weg helpen, zoals Hij dat ook bij jou doet.

"Aanvaard elkaar dus net zoals Christus ons allen aanvaard heeft. Dat is tot eer van God." (Romeinen 15:7, HB2008)

Je hebt als gelovige het voorrecht dat God je ziet als een volkomen rechtvaardig persoon, vanwege alles wat Jezus in jouw plaats heeft gedaan. De Bijbel roept je op om op dezelfde manier naar je medegelovigen te kijken. Dan word je milder in je denken. Acceptatie van mensen houdt je geest soepel, zodat Gods liefde door je heen kan stromen naar de ander toe. Gods Geest wil elke gelovige helpen om vrij te komen van kritische gedachten.

4. Neem een positieve houding aan tegenover deze personen

 

Wie zuiver van hart is, ziet in iedereen het goede.

Om vrij te blijven van kritische gedachten over mensen waar je moeite mee hebt zou je het volgende kunnen doen:

  • Bid voor hen, dat God hen zegent en hen helpt dichter naar Hem toe te groeien. Wanneer je voor hen bidt, verdwijnen kritische gedachten meestal vanzelf.
  • Denk na over hun positieve eigenschappen, over de dingen waarin ze beter zijn dan jij zelf.
  • Houd er rekening mee dat je niet in hun hart kunt kijken en niet weet wat hun motieven zijn om zich te gedragen zoals ze dat doen. Ga ervan uit dat hun motieven goed zijn. Gun hen altijd het voordeel van de twijfel.
  • Zoek een gelegenheid om iets vriendelijks tegen hen te zeggen, of iets goeds voor hen te doen.

Tenslotte een belangrijk Bijbels advies:

"... maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf." (Filippenzen 2:3, NBV2004)

Het onderwerp 'Positief denken' verderop in dit hoofdstuk kan je ook helpen om kritische gedachten te voorkomen.


Volgend onderwerp:

 5.3.11. Bezorgdheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies