link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.11. Bezorgdheid

Inhoud:

- Oorzaken van bezorgdheid
- Bezorgdheid en karakter
- Bezorgdheid relativeren
- God zorgt


Bezorgdheid kan een verstandige reactie zijn als je plotseling iets moeilijks meemaakt of als er onheil dreigt. Als het je aanzet om de oorzaak van de bezorgdheid weg te nemen of om goed met de situatie om te gaan, dan is het een gezonde vorm van bezorgdheid. Het wordt erger als de bezorgdheid onnodig is of als je te lang bezorgd blijft en vooral als bezorgdheid een levenspatroon wordt.

Verkeerde bezorgdheid is vaak een vorm van pessimistisch, angstig denken over de toekomst. Daarbij kan het gaan over financiële zorgen, schoolproblemen, zorgen over kinderen die verkeerde levenskeuzen hebben gemaakt, onopgeloste problemen, dreigende conflicten, de toekomst in het algemeen, enzovoort. Deze manier van denken geeft je een angstig, onzeker, onveilig gevoel. Als je bezorgd bent, heb je niet de vrede in je hart die God je zo graag gunt. Bezorgdheid kan je mopperig maken of zelfs ziekten of kwalen opleveren. Het heeft meer negatieve bijwerkingen dan de meeste medicijnen en geen enkele positieve uitwerking.

Hoe langer je ergens over piekert, hoe erger het lijkt te worden. Wat is dan het nut van piekeren? Geen enkel nut. Er komen bijna nooit oplossingen uit voort. Het is een verkeerde en schadelijke manier van denken waar iets aan gedaan moet worden.

"Door je zorgen te maken over morgen verdwijnen de problemen niet, maar verdwijnt de kracht voor vandaag."
(Corrie ten Boom, 1892-1983)

Oorzaken van bezorgdheid

 

Bezorgdheid kan ook voortkomen uit bijvoorbeeld:

Voor een christen is de grondoorzaak van bezorgdheid: gebrek aan vertrouwen op God. Hoe meer iemand is gegroeid in zijn geloof, hoe minder gauw hij zich onnodig zorgen maakt.

Als ik naar mijn zorgen kijk, zie ik Jezus niet.
Als ik naar Jezus kijk, zie ik mijn zorgen niet.

Bezorgdheid en karakter

 

De ene persoon heeft een sterkere neiging tot bezorgdheid dan de ander. Dat hangt samen met je karakter. Maar je moet je karakter natuurlijk niet als excuus gebruiken voor bezorgdheid. Hierna volgt een overzicht van de manieren waarop iemands karakter een rol kan spelen bij bezorgdheid:

karakteraspect eigenschappen
verstandelijk Mensen met sterk aanwezige verstandelijke eigenschappen kunnen hun uitstekende denkvermogen ook misbruiken door zich te kwellen met bezorgde gedachten. Dat geldt vooral voor creatieve mensen. Ze piekeren en zoeken naar oplossingen, maar kunnen die vaak niet vinden. Ze vragen zich af wat ze hadden moeten doen en toch niet gedaan hebben en komen daar ook niet uit.
gevoelsmatig Als geboren optimisten zijn mensen met sterk aanwezige gevoelsmatige eigenschappen gewend in het heden te leven, snel klaar te zijn met het verleden en nauwelijks na te denken over de toekomst. Daarom hebben zij de minst sterke neiging tot bezorgdheid. Soms zouden ze juist bezorgder moeten zijn, maar dan in de goede betekenis van het woord: verantwoordelijkheid dragen om goed voorbereid te zijn op de toekomst, waardoor ze veel problemen en moeiten kunnen voorkomen.
wilskrachtig Mensen met sterk aanwezige wilskrachtige eigenschappen hebben doorgaans voldoende zelfvertrouwen om de toekomst zonder al te veel zorgen tegemoet te zien. In tegenstelling tot gevoelsmatige mensen denken zij wel vooruit, maar ze weten uit ervaring dat ze eigenlijk overal goed doorheen komen. Zij begrijpen niet zo goed waarom anderen zich zoveel zorgen maken.
evenwichtig Mensen met sterk aanwezige evenwichtige eigenschappen zijn geneigd bang te zijn voor het onbekende en daarom maken zij zich ook vaak zorgen. Hun bezorgdheid wordt niet zozeer gevoed door eindeloze piekergedachten, maar door onzekerheid over zichzelf, over hun veiligheid en over de toekomst.

Bezorgdheid en karakter

Bezorgdheid relativeren

 

Jezus gaf in de Bergrede onderwijs over dit onderwerp, nadat Hij had gesproken over materialisme en het najagen van rijkdom:

"... maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding." (Matteüs 6:25, HB2008)

Jezus begint met een belangrijk advies voor bezorgde mensen: relativeren. Vaak maken we ons namelijk bezorgd over relatief onbelangrijke zaken. Sterker nog: het zijn vaak de minder belangrijke zaken waar we ons het meest druk over maken. Is je dat wel eens opgevallen? Als het in grote lijnen goed gaat in je leven, dan is het geen ramp als een paar minder belangrijke dingen niet zo goed geregeld zijn.

"Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?" (Matteüs 6:26, NBV2004)

Vogels leven bij de dag. Ze maken zich geen zorgen voor later. Dat hoeft ook niet, want God zorgt voor ze. Geldt dat niet veel meer voor zijn kinderen?

"Al die zorgen maken uw leven geen dag langer." (Matteüs 6:27, HB2008)

Dit is een vrije vertaling, maar die slaat de spijker wel op de kop. Jezus leert ons namelijk dat bezorgdheid de meest onproductieve manier van denken is: het levert NIETS op, alleen maar somberheid. Van zorgen maken wordt je leven niet langer, maar eerder korter. Het is aangetoond dat het niet de piekeraars zijn maar vooral de optimisten die hoge leeftijden bereiken van negentig, honderd jaar. En dat wil heel wat zeggen. Dus: als je langer wil blijven leven, maak je dan niet zoveel zorgen.

God zorgt

 

Jezus spoort je aan om de zichtbare werkelijkheid op aarde te bekijken vanuit de geestelijke werkelijkheid van boven. God is namelijk oneindig veel groter dan alles waar je je bezorgd over kunt maken. God heeft je niet beloofd dat je leven zonder zorgen zou zijn, maar wel dat Hij er altijd bij zal zijn. Dat weet je best, maar misschien vind je het moeilijk om daaruit moed en hoop te putten. Als je meer met God hebt meegemaakt en door Hem geholpen of bemoedigd bent in moeilijke omstandigheden, zal het gemakkelijker zijn om Gods helpende hand aan te pakken.

"... Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden." (Matteüs 6:32-33, HB2008)

De Bijbel maakt duidelijk dat God graag die zorgen van je overneemt. Als je God kunt vertrouwen voor het in stand houden van de wereld met al haar complexiteit, dan is Hij ook te vertrouwen voor jouw leven. Of niet soms? In deze tekst spoort Jezus je aan om je focus te verleggen naar de dingen van Gods koninkrijk, want:

  1. dan raak je je bezorgdheid kwijt
  2. dan draag je vrucht in het koninkrijk
  3. dan ontvang je waar je je anders druk om gemaakt zou hebben

Dat is een heel productieve en heilzame tijdsbesteding. Vergelijk die eens met die onproductieve, schadelijke bezorgdheid. Wat een praktische wijsheid van Jezus en wat een briljant psychologisch inzicht heeft Hij!


Volgend onderwerp:

 5.3.12. Bevrijd van bezorgdheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies