link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.12. Bevrijd van bezorgdheid

Inhoud:

- 1. Realiteit onder ogen zien
- 2. Je eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten accepteren
- 3. Je zorgen aan de Heer geven
- 4. Bevrijding en dankzegging
- 5. Onbezorgd blijven


1. Realiteit onder ogen zien

 

Bij bezorgdheid spelen angstgevoelens een belangrijke rol. Maar laat je gevoelens nooit de baas spelen over je gedachten. Gebruik je gezonde verstand om de werkelijkheid onder ogen te zien.

Het is een feit dat ongeveer 90% van de dingen die we vrezen, in werkelijkheid niet zullen gebeuren. Dat betekent dus dat verreweg de meeste bezorgde gedachten totaal onnodig zijn en dat geldt voor ieder mens. Is het dan niet veel slimmer als we ons pas zorgen gaan maken zodra het werkelijk gaat gebeuren, waar we zo bang voor zijn? Meestal is dat vroeg genoeg.

Als de werkelijkheid echt zorgwekkend is, bijvoorbeeld bij een dreigend ontslag, een voortslepende ziekte, of bij een dreigend gevaar, dan moeten we beginnen met de situatie zo helder en realistisch mogelijk onder ogen te zien. Daarbij kan het helpen om je zorgen te delen met andere mensen. Dat helpt om de emoties tot rust te brengen en om alle feiten keurig op een rijtje te zetten. Tien tegen één dat het plaatje er dan al een stuk beter uit komt te zien.

2. Je eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten accepteren

 

De apostel Paulus schreef over dit onderwerp:

"Wees in geen ding bezorgd ...". (Filippenzen 4:6, HSV2010)

Wat kun je daar mee als je juist wel bezorgd bent? Je kunt het toch niet helpen dat je bezorgd bent, want dat komt toch door je omstandigheden? Als Gods Woord zegt dat je niet bezorgd moet zijn, is dat een OPDRACHT en dus iets waarvoor je ZELF de verantwoordelijkheid draagt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedachten en die verantwoordelijkheid neemt God niet bij je weg!

God weet ook wel dat je er mee kunt worstelen en dat die bezorgde gedachten een levensecht probleem kunnen zijn. Maar als God je zegt dat je niet bezorgd moet zijn, geloof dan dat Hij je helpt om dat in je gedachteleven uit te werken. Je hoeft namelijk niet bezorgd te BLIJVEN.

Denk niet dat jouw probleem te groot is voor God. Want als God zegt dat we 'in geen ding' bezorgd moeten zijn, dan heeft Hij het ook over het probleem waar jij nu mee worstelt.

3. Je zorgen aan de Heer geven

 

Bij het ontvangen van Gods hulp en zegen is er altijd een daad van geloof nodig en dat geldt ook bij bezorgdheid. We gaan verder met de eerder genoemde Bijbeltekst:

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God ..." (Filippenzen 4:6, HSV2010)

In dit Bijbelgedeelte lees je een aansporing om je problemen aan God te vertellen. Geloof is de sleutel tot de oplossing. Zoals het hiervoor aangehaalde Bijbelgedeelte aangeeft, moet je je zorgen aan Hem vertellen, aan Hem geven ... en bij Hem laten. Zo kun je ook echt je bezorgdheid LOSLATEN. De Bijbel zegt:

"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7, HSV2010)

Zelf ben ik best geneigd tot bezorgdheid. Een aantal jaren geleden, toen ik te worstelen had met twee grote zorgen in mijn leven, volgde ik deze Bijbeltekst een keer heel letterlijk op. Ik schreef mijn bezorgdheden op twee stukjes papier, ging op de top van een heuvel staan en gooide de propjes papier zo ver mogelijk weg. Het was een symbolische daad van geloof en dan helpt het als je iets tastbaars doet. Het hielp me om mijn innerlijke rust te krijgen. Maar daar bleef het niet bij. Binnen één maand had God de de deuren geopend voor de volledige oplossing van deze twee bijna onoplosbare problemen. God is goed!

4. Bevrijding en dankzegging

 

Wie in geloof zijn zorgen aan de Heer heeft gegeven in het vertrouwen dat Hij ze van je overneemt, zal de bevrijding meemaken die Gods Woord belooft:

"... en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." (Filippenzen 4:7, HSV2010)

Als je je zorgen bij God gebracht hebt, vertrouw Hem dan voor het feit dat Hij de zorg op zich genomen heeft en ... bedank God ervoor. Ook dat is weer een geloofsdaad en zoals we weten is geloof altijd de sleutel voor het ontvangen van wat God heeft beloofd.

Het resultaat is dan meestal niet dat God een wonder verricht (of zal verrichten) waardoor jouw probleem op een bovennatuurlijke manier wordt opgelost. Soms doet God dat wel, maar in veel gevallen zorgt de Heilige Geest ervoor dat je vervuld wordt met Gods bovennatuurlijke vrede, die het tegengif is tegen bezorgde gedachtestromen. Zo werkt het. Dan krijg je moed om samen met God om te gaan met je moeiten. En daar heb je veel meer aan dan wanneer God al je moeiten van je zou wegnemen. Zo groei je op tot een volwassen gelovige!

Zorgen cirkelen rond in je gedachten, in je verstand dus (op het niveau van je ziel). Gods vrede daalt niet neer in je gedachten, maar in je hart, je diepere innerlijk dat bij elke ware gelovige verbonden is met Gods Geest. Daar vindt de bevrijding plaats. Vandaar uit ontstaat de impuls om vervolgens anders te gaan denken, namelijk op Gods manier. Als dit op jou van toepassing is, doe het dan en je zal het zelf meemaken. God houdt zich aan zijn beloften.

"Iemand zei eens tegen mij: Als ik mij zorgen maak, ga ik voor de spiegel staan en zeg tegen mijzelf: 'Voor die grote zorg van mij bestaat geen oplossing. Het is veel te moeilijk voor de Here Jezus om ermee klaar te komen.' En als ik dat gezegd heb, glimlach ik en schaam ik mij." (Corrie ten Boom, evangeliste, 1892-1983)

5. Onbezorgd blijven

 

Veel gelovigen worden moedeloos als ze merken dat de zorgen, die ze bij God gebracht hebben, weer terugkomen. Ze vragen zich af wat ze fout hebben gedaan of ze denken 'dat het toch niet werkt'. Vergeet niet dat bezorgdheid een ingesleten gedachtepatroon is, een routine die zichzelf in stand probeert te houden. Door herhaaldelijk je vertrouwen toch bij God te zoeken overwin je de bezorgdheid. Zo werken veel dingen in het geloofsleven.

"Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen." (Hebreeën 10:36, HSV2010)

Je moet dus blijven volhouden om bezorgdheid als karaktertrek helemaal kwijt te raken. Filippenzen 4:8-9 kan je helpen om een gezonde discipline te leren van positief denken.

Zie meer hierover in onderwerp 'Positief denken' in dit hoofdstuk.

Tot slot nog een belangrijke en praktische tip van Jezus zelf:

"Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag." (Matteüs 6:34, BGT2012)


Volgend onderwerp:

 5.3.13. Neerslachtigheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies