Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

5.3.13. Neerslachtigheid

 

- Depressief
- Neerslachtigheid of depressiviteit
- Neerslachtigheid en karakter

 

 

Depressief

Depressiviteit is één van de meest voorkomende problemen in onze samenleving. Er zijn veel oorzaken te noemen voor depressiviteit, variërend van beklemmende levensomstandigheden of onverwerkte problematiek tot lichamelijke problemen of gebruik van bepaalde medicijnen. Depressieve mensen hebben niet genoeg veerkracht om met hun totale levenssituatie om te gaan. Ze voelen zich vaak slachtoffer van hun omstandigheden en hebben een sombere toekomstverwachting. Ze hebben de neiging om contacten met andere mensen te schuwen, terwijl ze hun hulp juist zo goed kunnen gebruiken.

Uit een in 2000 door de American Psychiatric Association uitgevoerd onderzoek is gebleken dat depressieve klachten voorkwamen bij 10% van mensen die actief protestant christelijk waren, tegenover 37% bij niet-gelovige mensen. De onderzoekers constateerden dat vooral bij ouderen het uitzicht op eeuwig leven na de dood een belangrijke factor bleek te zijn. Het grote verschilpercentage is natuurlijk eenvoudig te verklaren vanuit hun vertrouwen op God.

Er worden op grote schaal antidepressiva gebruikt, maar bij minstens 60% van de lichtere gevallen van depressiviteit blijken ze niet te werken. Vooral voor deze lichtere gevallen is het verstandiger andere oplossingen te zoeken.

 

Neerslachtigheid of depressiviteit

Er zijn ernstige gevallen van depressiviteit, waarbij mensen hun leven als een bijna ondoordringbare duisternis ervaren. Hun conditie is moeilijk te peilen of te begrijpen voor mensen die zoiets nooit hebben meegemaakt. Zulke depressieve mensen hebben doorgaans deskundige hulp nodig. Voor hen zijn deze onderwerpen in Herschepping nadrukkelijk NIET bedoeld.

Het gaat in dit onderwerp dus alleen over depressiviteit die het gevolg is van een verkeerde manier van denken en waar je van af kan komen door Bijbelse uitgangspunten toe te passen. Om misverstanden te voorkomen is er daarom voor gekozen om hierna steeds de term 'neerslachtigheid' te gebruiken en niet 'depressiviteit'.

Neerslachtigheid ontstaat als iemand zijn levenssituatie uitzichtloos VINDT. Het zijn niet de omstandigheden op zich die je neerslachtig maken, maar de manier waarop je erop reageert. Voor verreweg de meeste probleemsituaties geldt dat sommige mensen er onderdoor gaan, terwijl veel anderen er goed doorheen komen en er juist sterker van worden.

Een ware gelovige heeft hierin veel voor op een ongelovige, doordat hij niet is aangewezen op eigen krachtbronnen, maar kan putten uit de volgende hulpbronnen:

 

Neerslachtigheid en karakter

De ene persoon heeft een sterkere neiging tot neerslachtigheid dan de ander. Dat hangt samen met het karakter. Deze samenhang loopt tamelijk parallel met die van bezorgdheid.

karakteraspect eigenschappen
verstandelijk Mensen met sterk aanwezige verstandelijke eigenschappen zijn vooral denkers. Maar zij kunnen hun uitstekende denkvermogen ook misbruiken door zich te kwellen met onnodige negatieve gedachten die tot neerslachtigheid leiden. Zij zijn meer geneigd tot pessimisme dan tot optimisme. Als zij zich daarvan bewust zouden zijn, zouden ze hun probleemsituatie misschien wat beter kunnen relativeren en alles wat minder somber inzien.
gevoelsmatig Mensen met sterk aanwezige gevoelsmatige eigenschappen zijn geboren optimisten. Ze zijn gewend om in het heden te leven en daar geweldig van te genieten. Maar als er iets mis gaat kunnen in het andere uiterste vervallen: neerslachtigheid. Ze voelen zich erg afhankelijk van hun omstandigheden en vinden het moeilijk om zich te laten opvrolijken door betere vooruitzichten voor de toekomst. Een gevoelsmatig persoon kan last hebben van wisselende stemmingen met hoge pieken van uitbundigheid en diepe dalen van neerslachtigheid.
wilskrachtig Mensen met sterk aanwezige wilskrachtige eigenschappen hebben doorgaans voldoende zelfvertrouwen om niet neerslachtig te worden. Ze zijn in staat om zich bijna overal doorheen te slaan. Wel kunnen ze vreselijk balen als iets hun tegenzit waar ze niets aan kunnen doen, zoals een burn-out, ziekte of een blessure waardoor ze langdurig moeten stilzitten. Maar of je dat neerslachtigheid moet noemen?
evenwichtig Mensen met sterk aanwezige evenwichtige eigenschappen zijn geneigd tot vreesachtigheid en onzekerheid over zichzelf en over de toekomst. Maar ze hebben van nature een stabiel karakter met weinig uitschieters. Daardoor zal hun neerslachtigheid meestal niet zo diepgaand zijn als bij verstandelijke of gevoelsmatige mensen.

Neerslachtigheid per karakter

 Volgend onderwerp: 5.3.14. Neerslachtigheid van Elia  

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.