banner image

 

5.2.2. Fundament van waarheid

Christenen geloven in een absoluut betrouwbare waarheid: de waarheid die afkomstig is van God, de schepper van hemel en aarde. Deze waarheid komen we tegen in de Bijbel en in de persoon van Jezus, de Zoon van God.

Waarheid is ... persoonlijk

Waarheid is naar mijn overtuiging niet alleen objectief, beredeneerbaar en verstandelijk, maar ook afhankelijk van de bron en de persoon die iets als waarheid aanbiedt. Tijdens de tweede wereldoorlog geloofden de meeste Nederlanders niet wat er in de kranten stond, omdat ze door de Nazi's gedomineerd werden. Waarheid heeft dus veel te maken met de betrouwbaarheid van degene die zegt de waarheid te spreken en de mate waarin we de persoon kennen en vertrouwen.

Jezus is de waarheid

Gods waarheid (vooral vertolkt in de Bijbel) heeft niet een filosofie of manier van denken als basis, maar een persoon: Jezus, die van zichzelf gezegd heeft:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven ..." (Johannes 14:6, NBV2004)

Jezus heeft ons geen religie of godsdienst gebracht, geen heilig boek met de stellige bewering dat dat boek de enige echte waarheid was, maar Hij kwam ... om zichzelf te brengen. Hij was zelfs bereid om zijn leven te geven, niet voor de waarheid, maar voor de mensheid. Jezus was zelf de waarheid en iedereen van zijn tijdgenoten kon dat met eigen ogen waarnemen:

Zie meer over Jezus in deel 4: 'Jezus'.

Jezus is geloofwaardig

Al met al moeten we constateren dat Jezus een erg geloofwaardig persoon was. Ik daag je uit om een geestelijk leider of stichter van een godsdienst, religie of filosofie, of een willekeurig ander persoon te noemen:

Vergelijk bijvoorbeeld eens de levens van Jezus en Mohammed of een andere stichter van godsdiensten of religies, en trek daaruit je conclusies over de betrouwbaarheid van hun beweringen. Bij wie van de twee zou je je het veiligst voelen? Wie van de twee was het meest begaan met jouw welzijn? Ik daag je bovendien uit om een godsdienstige boodschap te laten zien die rijker van inhoud is dan die van Jezus. Persoonlijk geloof ik dat er op de aarde nooit iemand heeft geleefd die zo vertrouwenswaardig is als Jezus. Er is niemand die ooit op aarde geleefd heeft die zelfs maar in zijn schaduw kan staan.

Waarheid vraagt om een reactie

Maar het begrip waarheid, zoals we het in de Bijbel tegenkomen, gaat verder. Het is niet alleen informatie die je tot je kunt nemen, maar het vraagt ook om een reactie, namelijk om die waarheid te accepteren en er iets mee te doen. Laat ik een voorbeeld geven. Stel dat je beste vriend je belt en zegt: "Ik ben ernstig ziek en heb het erg moeilijk." Dat is geen kille informatie die je voor kennisgeving aanneemt. Maar omdat die vriend veel voor je betekent, weet je dat je er iets mee moet doen. Je maakt dus een plan om hem op te zoeken en hem te helpen.

Als de Bijbelse boodschap tot je doordringt en je hart aanraakt, en je beseft dat het ware leven alleen bij Jezus te vinden is (Johannes 14:6; Johannes 3:16), dan zoek je net zolang totdat je dat leven hebt gevonden. Christengelovigen onderscheiden zich van ongelovigen doordat zij Gods waarheid hebben aanvaard als een solide, betrouwbaar en eeuwig fundament onder hun leven en die waarheid vervolgens toepassen. Daarom spreekt de Bijbel over 'wandelen in de waarheid' en 'wandelen in het licht'.

"Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen." (3 Johannes 1:4, NBG1951)

Gods waarheid is heilzaam, verhelderend en de basis voor stabiel levensgeluk. Het geeft diepgang en structuur aan je leven.

Maar waarom wordt Gods waarheid door zoveel waarheidzoekende mensen niet verwelkomd? Omdat die mensen heel goed weten dat die waarheid niet los te koop is, maar een appèl op hen doet om hun leven te laten veranderen. En dat willen ze niet, want zij willen baas van hun eigen leven zijn. Daarom verwerpen zij de waarheid van de Bijbel en bedenken ze een eindeloze reeks redenen waarom ze die waarheid niet 'kunnen' accepteren. Ze kunnen het wel, maar ze willen het niet. Ze stellen liever hun eigen waarheid samen uit wat ze van her en der verzameld hebben. Het klinkt ook veel beter om je eigen waarheid te hebben. Dat bevestigt je eigen zelfstandigheid. Afhankelijkheid van God is iets voor watjes, die religie nodig hebben als een kruk om op te leunen, denken ze.