link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.2.9. Bevrijding van leugens

Inhoud:

- Leugens ontdekken
- Leugens afleggen


In de kern van elke zonde vind je een leugen.

Waarschijnlijk hebben we het niet door, maar ieder van ons zit vast aan bepaalde leugens: wereldse leugens, satanische leugens, christelijke leugens of dwaalleringen. We kunnen er letterlijk gebonden door raken, soms zonder het te beseffen. Want we hebben allemaal wel één of meer 'blinde vlekken', zodat we niet doorhebben dat we op een verkeerd spoor zitten. We weten van volken, die door een totalitair regime zo worden volgegoten met leugens, dat ze die op den duur blindelings geloven. De leiders van zulke volken kennen het principe van de hersenspoeling: als je een leugen maar lang genoeg herhaalt, gaan de mensen het uiteindelijk geloven.

Leugens ontdekken

 

Lees vooral dagelijks je Bijbel en vul je innerlijk met waarheid. Vraag God of Hij je ogen wil openen voor de eventuele leugens die je bent gaan geloven en die ongemerkt een plaats hebben gekregen in je leven.

" U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden." (1 Tessalonicenzen 5:21, HB2008)

Als Gods waarheid je verstand verlicht, dan ga je van binnenuit de leugenachtigheid ontdekken van gedachten die je tot dusver als waarheden had beschouwd. Er gebeurt iets in je hart. Met je intuïtie ontvang je dat bevrijdende licht van Gods waarheid waardoor je het met je geweten gaat ZIEN zodat je WEET dat het leugens zijn. Zo werkt dat.

Enkele voorbeelden:

  • Je bent een kooplustig persoon en denkt dat je niet gelukkig kunt zijn zonder dat ene te hebben. Maar de zucht naar meer is onverzadigbaar en maakt nooit echt gelukkig. Dankbaarheid en tevredenheid (met minder) maakt wel gelukkig.
  • Als je het belangrijk vindt om zoveel mogelijk uit jezelf te halen, kun je gaan geloven dat dit de enige manier is om te overleven in een harde maatschappij. Maar deze houding is een ernstige barrière om te leren in gezegende afhankelijkheid van God te leven, waardoor je verder komt dan alleen overleven.
  • Als je gewend bent aan een losbandige manier van leven denk je dat het vreselijk saai is om eerbaar met anderen om te gaan.
  • Als je bepaalde zonden hebt gedaan kun je gaan denken dat ze te erg zijn om er vergeving voor te ontvangen. Je houdt niet voor mogelijk hoeveel soorten zonden God al vergeven heeft.
  • Je hebt iets moeilijks meegemaakt en je bent bang dat je er niet bovenop komt.
  • Je bent een werkverslaafde vader en je kunt jezelf proberen wijs te maken dat je het allemaal doet voor je gezinsleden, om hen te kunnen geven wat ze nodig hebben. Tijd vrijmaken voor de gezinsleden leidt tot veel betere onderlinge relaties en voldoening; bovendien verdwijnt daardoor de stress van de werkverslaving.
  • Je hebt een negatief zelfbeeld omdat je niet zo veel succes hebt gehad, minder sterk of mooi bent, minder denkt te kunnen dan een ander of voor welke reden ook.

Je kunt vast zitten aan allerlei soorten leugens, er door gebonden zijn en ... je mist daardoor zoveel kostbare zegeningen van God. Als iets dergelijks ook voor jou geldt: heb de moed om de waarheid onder ogen te zien:

  1. de waarheid over het schadelijke van de leugen en
  2. de zegen die hoort bij het toepassen van de waarheid in je leven

En wat denk je van de volgende stelling:

De meeste mensen zijn geneigd de leugens te aanvaarden die hun eigen egoïstische overtuigingen versterken.

Leugens afleggen

 

"Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste ..." (Efeziërs 4:25, HSV2010)

Door de waarheid onder ogen te zien van de schadelijke gevolgen van leugens kun je een begin maken met het vrijkomen ervan. Begin dan Gods waarheid te omarmen, ook als dat betekent dat je er iets voor moet opgeven.

Nu een heel ander voorbeeld. Jaren geleden heb ik eens gesproken met een meisje dat op de basisschool veel geplaagd werd. Haar klasgenoten maakten haar duidelijk dat ze niets waard was en alles verkeerd deed. Die leugens zijn als het ware in haar innerlijk vast gaan zitten en deden daar hun vernietigende werk: ze ging er in geloven en werd innerlijk erg onzeker. Jaren later had ze er nog een faalcomplex aan overgehouden. Totdat ze ontdekte dat God heel anders over haar dacht en dat haar gedachten over zichzelf niets anders dan opgelegde leugens waren. Toen kon ze die leugens inleveren en Gods waardering en acceptatie aannemen. In een paar weken tijd was ze een ander persoon: ze begon van het leven te genieten, ze wist dat ze een waardevol persoon was en ging er ook naar leven. Trouwens, ze leeft er nog steeds naar!

Zie ook onderwerp 'Bevrijd gedachteleven' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Kijk eens naar de volgende Bijbeltekst:

"De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus ..." (2 Korintiërs 10:4-5, HSV2010)

Sommige leugens kunnen zich in je hart hebben vastgehecht. Als je het moeilijk vindt om ze uit je gedachten te weren, helpt deze tekst ons om de overwinning te behalen op de leugen. Die leugens zijn als bolwerken die zijn opgeworpen tegen de 'kennis van God' omdat ze Gods bevrijdende waarheid tegenhouden. Gebruik het geestelijke wapen van het geloof, want daardoor komt Gods kracht in werking, zodat we alles wat niet van God is, aan Hem kunnen uitleveren. Zeg bijvoorbeeld (liefst hardop): "Leugens, verdwijn uit mijn gedachten, in de naam van Jezus!" of iets dergelijks.

Gods waarheid is letterlijk een bevrijdende waarheid. Jezus zegt hierover:

"... Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken." (Johannes 8:31-32, HSV2010)

In hoofdstuk 'Anders denken' worden veel voorkomende verkeerde manieren van denken besproken, waarbij het steeds gaat om negatieve, leugenachtige gedachten te vervangen door positieve gedachten en waarheid.


Volgend onderwerp:

 5.2.10. Eerlijkheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies