banner image

 

5.2.10. Eerlijkheid

"Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt." (Spreuken 24:26, NBV2004)

Spreek de waarheid

God spreekt altijd de waarheid.

"God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?" Numeri 23:19, NBV2004)

God wil dan ook dat wij als gelovigen de waarheid spreken om daarin Hem te eren. Door leugens onteren we Gods naam en geven we ongelovigen aanleiding om God te minachten.

"... lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER." (Leviticus 19:11-12, NBV2004)

Omdat leugen en bedrog veel voorkomende ondeugden zijn, hebben mensen iets bedacht om bij belangrijke zaken zeker te weten of iemand de waarheid spreekt: het afleggen van een eed. In onze cultuur kennen we het gebaar van het opsteken van twee vingers. Dat betekent: God is mijn getuige dat ik de waarheid spreekt. De Joden in Jezus' dagen hadden allerlei regeltjes gemaakt, waarmee je onder bepaalde geloften uit kon komen. Het doel daarvan was: het toedekken van bedrog. Daarom zei Jezus:

"En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren ... Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad." (Matteüs 5:34,37, NBV2004)

Dat betekent niet dat je als christengelovige geen eed mag afleggen, maar wel dat je ALTIJD de waarheid moet spreken, zodat de mensen op je aankunnen.

"Ik heb begrepen wat u ons opdraagt, daarom haat ik alle leugen en bedrog." (Psalm 119:104, GNB1996)

Leugen en bedrog

"Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd." (Spreuken 12:19, NBV2004)

"Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig." (Spreuken 12:22, NBV2004)

Paulus schreef over dit thema:

"... spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen." (Efeziërs 4:25, NBV2004)

Je kent waarschijnlijk het Bijbelverhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira, gelovigen die deel uitmaakten van de eerste christengemeente in Jeruzalem (Handelingen 5:1-11). Zij verkochten een stuk land en brachten een deel van de opbrengst naar de apostelen, zodat het kon worden uitgedeeld aan de armen. Ze zeiden dat het de volle opbrengst was om zo veel mogelijk eer van mensen te ontvangen. In zijn geest doorzag Petrus het bedrog en zei:

"... U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God." (Handelingen 5:4, HSV2010)

Om deze ernstige leugen doodde de Heer hen om zo de gemeente een indringende les te leren: God haat elke vorm van leugen en bedrog. Schijnheiligheid is een zeer gevaarlijke zonde. Als God op zo'n ingrijpende, opzienbarende manier optreedt tegen een bepaalde zonde, dan moeten wij daaruit opmaken dat dit een bijzonder ernstige zonde is. Voor Ananias en Saffira was het dodelijk, in de letterlijke betekenis van het woord. Voor ons allemaal is het een les dat leugenachtigheid dodelijk is voor ons geestelijke leven en ons van God verwijdert.

Veel voorkomende vormen van liegen en bedriegen zijn:

Eerlijkheid is altijd de beste manier van leven. Van leugen en bedrog gaat de kwaliteit van je geweten achteruit. Je geweten is een zeer kostbaar instrument dat bedoeld is om je te bewaren voor zonden. Ga daar zorgvuldig mee om. Als je niets te verbergen hebt, zul je een heilzame vrede vanuit je geweten ervaren. Als je wel iets te verbergen hebt, klaagt je geweten je voortdurend aan en dat maakt je onrustig.

En dan nog dit ...

Toen Jezus Natanaël voor het eerst ontmoette, die één van zijn twaalf discipelen zou worden, zei Hij het volgende over hem:

"... Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is." (Johannes 1:47, WV2012)

Wat een compliment! Ik hoop dat Jezus zoiets ook van jou en mij zou kunnen zeggen.