link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.2.11. Echtheid

Inhoud:

- Huichelarij
- Wees echt


Huichelarij

 

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus begrip voor alle mogelijke soorten mensen, tot en met tollenaren en prostituees. Maar er was één soort 'gelovigen' waar Hij niets mee kon beginnen en waarmee Hij constant overhoop lag: schijnheilige godsdienstige mensen. De evangelist Matteüs heeft wel liefst een heel hoofdstuk besteed aan een toespraak van Jezus tegenover schriftgeleerden en farizeeën, die Hij op een heel kenmerkende manier als schijnheiligen aan de kaak stelde:

"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid." (Matteüs 23:27, HSV2010)

Hun huichelarij bestond onder meer uit het volgende:

 • Ze konden mooi bidden, maar op ander gebied waren ze keihard en onmenselijk (Matteüs 23:14).
 • Ze voldeden stipt aan hun financiële verplichtingen zoals Gods levenswet die voorschreef, maar barmhartigheid kenden ze niet (Matteüs 23:23).
 • Ze hielden zich nauwkeurig aan godsdienstige tradities en rituelen, maar hun hart was allesbehalve rein (Matteüs 23:25).

Jezus sprak hen ongekend heftig aan:

" Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?" (Matteüs 23:33, HSV2010).

Dit Bijbelgedeelte maakt wel duidelijk dat schijnheiligheid een zeer ernstige en gevaarlijke levenshouding is. Huichelarij is ook een bekende valkuil voor de kerkgangers van vandaag. Het kan de volgende vormen hebben:

 • een houding van gearriveerd zijn, jezelf rechtvaardig vinden omdat je alles zo goed weet
 • nadruk leggen op het onderhouden van christelijke tradities, zonder aan de geestelijke waarheid achter die tradities toe te komen
 • voor het oog christelijke leefregels volgen, maar er stiekem een andere levenswijze op na houden
 • jezelf vromer voordoen dan je bent
 • bij de kerkelijke samenkomst een ander gezicht zetten dan doordeweeks

Wees echt

 

Wees altijd eerlijk tegenover:

 1. God - Open alle schuilhoeken van je hart voor Hem; maak Hem deel van je diepste verlangens, gevoelens en gedachten; vertel Hem je diepste motieven om bepaalde dingen te doen.
 2. Jezelf - Houd jezelf niet voor de gek en houd er een realistisch zelfbeeld op na. Dek je tekortkomingen niet af, wees blij met je bekwaamheden, en denk niet te goed of te slecht over jezelf.
 3. Anderen - Wees oprecht en echt tegenover de mensen. Besef dat je minder voor de mensen kunt verbergen dan je denkt; onechte mensen worden door anderen gemeden! Stel je kwetsbaar op zodat anderen ook je zwakkere kanten mogen zien. Laat de mensen maar zien hoe je worstelt met je eigen levensproblemen. Dat is beter dan de indruk te wekken dat bij jou alles van een leien dakje gaat omdat je geloof zo sterk zou zijn.

Vraag God of er in jouw leven onechtheid is en of de Heilige Geest je dat wil laten zien. En neem het stellige besluit om elke vorm van onechtheid af te leggen. Alleen een ECHT leven met God geeft diepe en blijvende vreugde, en ook kracht om onder moeilijke omstandigheden stand te houden. Als er moeilijkheden op je weg komen zal onecht geloof door de mand vallen, want je zult daar geen kracht aan ontlenen. God gebruikt vaak beproevingen om jezelf te leren kennen en om voor echtheid te gaan.

Een echt christenleven is de sterkste getuigenis van wat God doet in mensen. De mensen om je heen hebben een hekel aan onechte mensen. Ze vinden echtheid vaak nog belangrijker dan goed of slecht zijn. Ongelovige mensen zijn niet gek. Ze prikken haarfijn door onechtheid heen. Maar ze letten ook extra goed op je wanneer je moeilijkheden meemaakt om te zien of jij er anders mee omgaat dan zijzelf.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 5.2. Waarheid en leugen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies