link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.5.12. Vergeving ontvangen

Inhoud:

- God vergeeft
- Grondige vergeving
- Vergeving accepteren
- Vergeving schenken


God vergeeft

 

Elk zondebewust kind van God mag rekenen op de open, vergevende armen van zijn hemelse Vader. Maar vergeet nooit dat vergeving niet goedkoop is. Jezus heeft er een bittere, dure prijs voor betaald door zelf de consequenties van jouw zonden te dragen die JIJ had moeten dragen ...

Als je met oprechte schuldbelijdenis bij God komt, ontvang je altijd vergeving, zodat beleden zonden vanaf dat moment nooit meer tussen God en jou instaan. Toen de verloren zoon (uit de gelijkenis van Jezus) thuis kwam, ging de vader zijn zoon niet eerst inpeperen wat voor een verdriet hij hém had gedaan, hoeveel geld hij had opgemaakt en dat hij als een beest had geleefd. Niets van dat alles. De vader rende zijn zoon tegemoet en smoorde diens hakkelende schuldbelijdenis met tranen van blijdschap over zijn wederkomst. De zoon kwam niet bij zijn vader 'op het matje' terecht, maar in vaders armen (Lucas 15:20-24). Asjeblieft, denk daaraan als je nog wat aan God op te biechten hebt. God vergeeft graag, want Hij wil dat je vrij bent, vrij van de gebondenheid en vrij van de duisternis die zonde met zich meebrengt. God is dolblij als je de weg tot vergeving hebt gevonden.

Grondige vergeving

 

Gods vergeving is heel grondig; Hij komt nooit meer op eenmaal vergeven zonden terug.

"Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan." (Psalm 103:12, HSV2010)

"Hij zal Zich weer over ons ontfermen ... ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee." (Micha 7:19, HSV2010)

God doet onze zonden zover bij zich vandaan, dat Hij er zelf niet meer bij kan! God heeft natuurlijk een perfect geheugen, maar eenmaal vergeven zonden wist Hij volkomen uit zijn herinnering (Hebreeën 10:17-18). Breng vooral een eenmaal beleden zonde niet voor de tweede maal bij God, want dan weet God niet meer waar je het over hebt. Als je zonden beleden en vergeven zijn, vormen ze geen belemmering meer tussen God en jou. Dan zijn ze er niet meer.

In de Bijbel lezen we een voorbeeld waaruit blijkt dat God de zonden echt vergeet wanneer ze beleden zijn. David was vreemdgegaan met Batseba en had vervolgens haar man de dood ingejaagd om met haar te kunnen trouwen (2 Samuel 11). David toonde berouw en God vergaf hem (2 Samuel 12). Lees maar eens hoe God jaren na zijn dood over David sprak tegenover de goddeloze koning Jerobeam:

"... Jij bent anders dan mijn dienaar David, die mijn geboden in acht nam, mij met heel zijn hart toegewijd was en altijd deed wat goed is in mijn ogen." (1 Koningen 14:8, NBV2004)

Nou ja, ALTIJD? Ja, want God had Davids misstappen vergeven en ... vergeten. God kan vergeten als Hij daarvoor kiest. Ook dat is iets wat God wel kan en jij niet. En zo gaat Hij ook met jouw zonden als je die beleden hebt. Verbaas je over de diepte van zijn vergeving en ... laat je hart erdoor bevrijden en van de resterende schuldgevoelens.

Vergeving accepteren

 

Evenals er bij de bekering geloof nodig is om nieuw leven te ontvangen, zo is er ook geloof nodig om de vergeving van beleden zonden aan te nemen. Sommige mensen vinden het zo moeilijk om Gods vergeving te accepteren, dat ze zichzelf straffen gaan opleggen. Boetedoening heet dat. Dat idee is al duizenden jaren oud.

"Ofschoon zo'n zelfgemaakte religie, met haar zelfkastijding en minachting voor het lichaam, voor wijsheid moet doorgaan, is zij van geen waarde ..." (Kolossenzen 2:23, WV2012)

Maar dat gebeurt niet alleen in kloosters. Veel mensen, die iets verkeerds hebben uitgespookt, blijven zichzelf jarenlang veroordelen en straffen, lang nadat God hen heeft vrijgesproken. Zelftuchtiging is volstrekt nutteloos en zelfs schadelijk. Wil je soms zelf de prijs betalen die Jezus allang betaald heeft? Het ruikt naar de trots van je oude natuur die niet uit genade wil leven, maar alles zelf wil opknappen. Het komt ook voort uit een gebrek aan geloof in het volmaakte offer van Jezus. Accepteer Gods vergeving dan ook in geloof en kom er ook niet meer op terug.

Vergeving schenken

 

Bij het 'Onze Vader' gebed geeft Jezus maar één kanttekening, en wel bij het gedeelte "vergeef ons onze schulden ...":

"Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." (Matteüs 6:14-15, NBG1951)

Dit is een belangrijke opmerking die we serieus moeten nemen. Ga voor jezelf eens na of er mensen zijn, waar je boos op bent, omdat je van mening bent dat ze je iets hebben aangedaan. Vraag zo nodig de Heilige Geest of Hij je geheugen op dat punt wil opfrissen. Wat anderen je ook hebben aangedaan, rust niet voordat je hen hebt vergeven en zeg dat dan ook tegen je hemelse Vader. Als je er moeite mee hebt, vraag Jezus dan om hulp, die de zondelast van de hele wereld op zich heeft genomen en onschuldig de straf voor al die vijandige mensen heeft gedragen. Jezus weet precies waar je het over hebt en Hij begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven. Het heeft Hem ook bloed, zweet en tranen gekost om jou te vergeven, weet je nog?

Zie ook onderwerp 'Vergeven' in hoofdstuk ' Beproevingen'.


Volgend onderwerp:

 5.5.13. Onvergeeflijke zonden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies