link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.5.14. Goedmaken na zondigen

Inhoud:

- Zonden belijden tegenover mensen
- Voorbeeld van goedmaken
- Van zonde naar gerechtigheid


Zonden belijden tegenover mensen

 

"Wie zijn zonden bedekt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden." (Spreuken 28:13, WV2012)

Als je gezondigd hebt tegenover mensen is het vaak nodig dat je je zonden ook aan die mensen belijdt. Zonden belijden tegenover mensen is meestal moeilijker dan het aan God vertellen. Als je aan mensen je zonden belijdt is het volgende belangrijk:

  • er niet omheen draaien, maar duidelijk vertellen wat je fout hebt gedaan
  • geen excuses opsommen, waardoor je het toch nog een beetje goed praat
  • niet de ander beschuldigen omdat die ook iets fout heeft gedaan

Zet er vervolgens iets tegenover waarbij ten minste de geleden schade wordt vergoed. In de oudtestamentische levenswetten zien we steeds dat de Israëlieten bij die gelegenheden de geleden schade ruim moesten vergoeden.

We hebben het hier vooral over uiterlijke zonden. Als je bijvoorbeeld verkeerde gedachten tegenover een ander hebt gekoesterd, is het niet altijd wijs om die op te biechten. Stel dat je tegen je buurvrouw zegt: "Ik moet je een zonde belijden. Gisteren zag ik je naar buiten komen en ik dacht bij mezelf: wat is ze toch een vreselijk mens! Wil je me vergeven dat ik dit van je gedacht heb?" Ik ben bang dat de relatie daardoor niet beter zou worden.

Voorbeeld van goedmaken

 

In een afkickcentrum voor drugverslaafden werkte enige tijd geleden iemand die bezig was een schuld van 15.000 Euro af te lossen. Hij wilde aan zijn familieleden en vrienden het geld terug betalen dat hij van hen had gestolen of onder valse voorwendselen had 'geleend'. Hij was bereid een hoge prijs te betalen voor een zuiver geweten. Dat is het soort bekering waar God vreugde in heeft. Zulke mensen brengen het ver in Gods koninkrijk. Welke prijs ben jij bereid om te betalen voor een zuiver geweten?

Van zonde naar gerechtigheid

 

Als je echt berouw hebt over je zonden, heb je een oprecht voornemen om die zonden niet meer te doen. Maar veel mensen zijn zo druk bezig te vechten tegen hun zonden dat ze geen aandacht schenken aan de positieve kant van de zaak. We gaan kijken naar een paar voorbeelden, om positief met ons geweten om te gaan. Lees maar wat Paulus schreef over de zonde van diefstal:

"Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft." (Efeziërs 4:28, HSV2010)

Door het tegenovergestelde te doen leer je dat positief gedrag veel meer voldoening geeft dan het zondigen. De voldoening van het geven is groter dan de voldoening over de opbrengst van de diefstal. Dat is de Bijbelse weg. Door dit principe toe te passen kan met recht het kwade door het goede worden overwonnen. Nog een paar voorbeelden waarin je kunt veranderen als je kiest het goede te doen in plaats van het verkeerde:

  • niet roddelen, maar goed spreken over mensen
  • niets meer stiekem doen, maar transparant willen zijn voor de mensen om je heen
  • niet meer vitten op je gezinsleden, maar hen welgemeende complimenten geven voor wat ze goed doen
  • anderen niet kwetsen, maar opbeuren en bemoedigen
  • niet steeds anderen willen overtreffen, maar hen helpen zelf succes te hebben
  • niet meer klagen en mopperen, maar dankbaar zijn en dat ook uiten

Zoals je ziet, het gaat vaak om de kleine dingen van het dagelijks leven, maar die zijn wel belangrijk.


Volgend onderwerp:

 5.5.15. Terechtwijzing 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies