link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.9. Schuilen bij God

Inhoud:

- God kent je verdriet
- Schuilen
- Troost vinden bij God
- Vrede vinden bij God
- Kracht vinden bij God
- Hoop krijgen bij God
- Waar was God?


God kent je verdriet

 

God voelt met je mee en elke traan die je huilt uit bitter verdriet, huilt Hij met je mee. Bovendien voelt Hij zelfs de pijn die diep in je hart verborgen ligt en waar je zelf nauwelijks of niet bij kunt komen!

Jezus, die vanwege zijn verblijf op aarde alles weet over pijn lijden, voelt mee met ons.

"Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde." (Hebreeën 4:15, NBV2004

Dat is een grote bemoediging voor wie worstelt met een teleurstelling, een diep verdriet of ernstige lichamelijke pijn.

Schuilen

 

Wie zijn toevlucht bij God heeft gezocht mag bij Hem schuilen. Niet eventjes maar zolang het nodig is om je pijn en verdriet te verwerken. De pijn van de beproeving kan zoveel lichter worden als je schuilt bij God. De uitdrukking 'gedeelde smart is halve smart' is daarbij nadrukkelijk van toepassing. En dat scheelt een heel stuk.

"O what needless pain we bear
just because we do not carry
everything to God in prayer."
(uit een lied van Ira D. Sankey, 1840-1908)

Vooral in de Psalmen vind je veel troostrijke uitspraken over het schuilen bij God als je het niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld:

"Schuilen doe ik bij de HEER ... Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt?" (Psalm 11:1,3, NBV2004)

"... Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

Zo'n schild is nodig om de pijlen van ontmoediging, twijfel en vrees tegen te houden. Vergeet niet dat deze pijlen van de satan komen die je moeilijkheden wil vergroten door je allerlei negatieve gedachten aan te reiken (Efeziërs 6:16).

Door die troostvolle woorden weet je dat je niet de enige bent en dat er al talloze gelovigen bij Hem geschuild hebben en daar troost, rust, kracht en hoop hebben gezocht EN gevonden.

Troost vinden bij God

 

De Bijbel daagt je uit om je troost te zoeken bij God als je beproefd wordt of lijden moet doorstaan:

"Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." (Psalm 34:9, NBV2004)

God is je goede herder, niet alleen als het goed gaat maar ook in het donkere dal vol doodsgevaar en wanhoop:

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

Kort nadat mijn vrouw plotseling was overleden, waarover ik hiervoor al iets schreef, stond ik naar haar foto te kijken. Ik zei zoiets als: "ja, jij bent nu bij de Heer." Plotseling schoot een gedachte als een flits door me heen: "Maar de Heer is net zo dicht bij mij als bij haar." Ineens opende God mijn ogen voor een werkelijkheid waarvan ik me daarvoor niet bewust was: God is net zo dicht bij mij als bij de hemelbewoners. Het enige verschil is dat zij Hem wel kunnen zien en ik niet. Gods nabijheid is dezelfde. Deze gedachte gaf me erg veel bemoediging. Sinds die tijd heb ik nooit meer gezegd dat zij 'bij de Heer' was zoals ik eerder wel deed, eenvoudigweg omdat ik door Gods genade even dicht bij de Heer ben.

Mensen die zwaar beproefd worden kunnen wel eens verlangen naar het einde van hun leven, om dan 'bij de Heer' te zijn. Bedenk dan ook dat je hier even dicht bij de Heer bent als later in de hemel of op de nieuwe aarde. Als je die troost kan oppakken heb je een krachtige bemoediging van God ontvangen waar je wat aan hebt!

Vrede vinden bij God

 

God biedt lang niet altijd een pasklare oplossing voor de nood van een beproefde gelovige. Wel heeft God vrede in de aanbieding voor ieder die het van Hem wil aannemen. Hoe werkt dat aannemen? Er is vrede in je hart als je gevoelens beheerst worden door je verstand dat zich richt op de waarheid van Gods Woord en het oog gericht houdt op Jezus. Vrede betekent niet: afwezigheid van gevaar, maar leven in het besef van Gods aanwezigheid. Dat is geloofsvertrouwen. Dat is de vrucht van het nieuwe leven.

Er werd eens een wedstrijd uitgeschreven aan kunstschilders. De opdracht was een schilderij te maken over het onderwerp 'vrede'. De meeste deelnemers maakten een voorstelling van een vredig landschap of andere plezierige taferelen. De winnende inzending was een afbeelding van een vreselijk noodweer met regen, storm en bliksemschichten. Te midden van al dat geweld zat een klein vogeltje, veilig schuilend in een nest onder de vleugels van zijn moeder. Moet ik het nog uitleggen?

Voor tijden van nood is de belangrijkste boodschap: schuil bij God, want daar vind je vrede.

Kracht vinden bij God

 

Je hebt de belofte uit de Bijbel dat beproevingen nooit te zwaar voor je zijn.

"U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (1 Korintiërs 10:13, NBV2004)

Die uitweg kan in veel verschillende vormen naar je toe komen: in de eerste plaats als een geestelijke uitweg die tot God leidt en in sommige gevallen ook een fysieke oplossing van je problemen en moeiten. Ga niet wanhopig bidden dat God de beproeving wegneemt, maar richt je oog op Jezus die je oplossing IS. Als het erop aankomt is er niets, geen enkele levensomstandigheid die je kan scheiden van de liefde van Jezus (Romeinen 8:38-39). Het voelt misschien niet zo, maar het IS wel zo. Denk er steeds aan dat je gevoelens onder beproevingen erg onbetrouwbaar zijn: Accepteer met je verstand die belofte van God als een onwankelbare waarheid.

Hoop krijgen bij God

 

Het belangrijkste van het schuilen bij God is dat je wanhoop plaats maakt voor hoop, en je zwakheid plaats maakt voor kracht. Dat is het resultaat van Gods hulp, die in werking gezet wordt door geloof. Door het geloof keert je verstand zich tot de beloften van zijn Woord en geeft je wil niet toe aan de stem van je beschadigde gevoel. David beschreef het zo:

"... Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder ..." (Psalm 18:2-3, NBG1951)

"Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel." (Psalm 138:3, HSV2010)

Schuilen is iets wat je tijdelijk doet wanneer je in een crisis terechtkomt. Je mag net zo lang bij je hemelse Vader schuilen tot het verwerkingsproces voorbij is. Maar weet wel dat schuilen bij God iets tijdelijks is, want aan elk gezond verwerkingsproces KOMT een einde.

Waar was God?

 

Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd: "Waar was God toen dat erge gebeurde, dat mijn leven zo totaal overhoop haalde?" Het antwoord is: God was op de troon, waar Hij ook was toen Jezus aan het kruis stierf, en God zit nog steeds op de troon. Vertrouw erop dat Hij de regie van je leven vast in handen heeft en je niet in de steek laat.


Volgend onderwerp:

 6.3.10. Hulp van God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies