link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.8. Dankzegging

Inhoud:

- Je dankbaarheid uiten
- Dankzegging voor geestelijke zegeningen
- Dankzegging voor aardse zegeningen
- Dankzegging voor beloofde zegeningen
- Dankzegging onder alle omstandigheden
- Gespreksvragen


Er zijn verschillende manieren om God groot te maken:

 1. dankzegging - God bedanken voor wat Hij jou heeft GEGEVEN
 2. lofprijzing - God eer bewijzen om wat Hij heeft GEDAAN
 3. aanbidding - God bewonderen om wie Hij IS

Dankzegging, lofprijzing en aanbidding liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend. liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend.

Je dankbaarheid uiten

 

"... laat uw hart overvloeien van dankbaarheid." (Kolossenzen 2:7), GNB1996)

"en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus." (Efeziërs 5:20, NBV2004)

Je kunt God bedanken door blije woorden van dankbaarheid tegenover Hem uit te spreken of te zingen.

In de Bijbel komen we een groepje van tien melaatsen tegen die door Jezus waren genezen. Wat waren ze blij dat ze genezen waren! Toch keerde slechts één van hen terug om Jezus te bedanken en dat was nog wel een Samaritaan.

"Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.' " (Lucas 17:15-18, NBV2004)

Vinden wij het zo gewoon wat God allemaal voor ons gedaan heeft en nog steeds doet, dat we het nauwelijks kunnen opbrengen om onze dankbaarheid te uiten?

Door dankzegging leg je een verband tussen de alledaagse dingen in je leven en de levende God, die het allemaal heeft gegeven. Met dankzegging oefen je je geloofsvertrouwen in je Vader die voor je zorgt. Dankzegging is het beste medicijn tegen de mopperziekte die in ons land zo veel voorkomt. Dankzegging helpt je positief te denken.

Dankzegging voor geestelijke zegeningen

 

Als een wedergeboren gelovige bent, is het goed te weten dat God alle denkbare geestelijke zegeningen je met je wedergeboorte heeft 'meegegeven'. Je hoeft ze alleen nog (in geloof) aan te nemen:

"Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen." (Efeziërs 1:3, WV2012)

Zo kun je God bijvoorbeeld steeds bedanken voor:

Zie meer hierover in onderwerp 'Gods zegeningen' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Dankzegging voor aardse zegeningen

 

Ook al zijn de zegeningen op het aardse vlak ondergeschikt aan geestelijke zegeningen, ze zijn belangrijk genoeg om God ervoor te bedanken. Daarmee toon je tegelijk je afhankelijkheid van God en erken je dat je die zegeningen niet zelf hebt verdiend.

Je kunt God bijvoorbeeld bedanken voor het volgende, voor zover van toepassing op je levenssituatie:

 • waardevolle karaktergaven
 • voldoende kracht en gezondheid
 • voldoende materiële bezittingen
 • leven in een vrij land
 • huwelijkspartner, gezin, familie, vrienden, buren, collega's
 • werk en inkomsten

Het zal je waarschijnlijk niet veel moeite kosten om dit rijtje nog verder aan te vullen. Het is goed om je onderwerpen van dankzegging zo nu en dan eens op papier te zetten om je te bepalen bij het vele wat God je heeft gegeven.

Dankzegging voor beloofde zegeningen

 

God heeft in zijn Woord erg veel beloften gedaan, die ook voor jou van toepassing zijn. Ieder kind van God mag Hem ook van te voren bedanken voor wat Hij heeft beloofd en wat hij nog zal ontvangen. Dat is een uiting van geloof en hoop. Gelukkige mensen zijn mensen die een positieve verwachting hebben van de toekomst, op korte en op lange termijn.

Vertrouw God maar dat Hij je alles geeft wat je NODIG hebt, zelfs al lijkt het er op dat er nog veel te wensen is. Die dankbaarheid kun je in gebed uiten door één van de bekendste Bijbelverzen in geloof na te spreken:

"... De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." (Psalm 23:1, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Psalm 23' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Dankzegging onder alle omstandigheden

 

Dankzegging wordt moeilijker als het je tegenzit. Je bent dan geneigd om je aandacht te concentreren op wat niet goed gaat en te vergeten wat wel goed gaat. Maar toch zegt de Bijbel dat het ook dan (of misschien moet ik zeggen: vooral dan!) nodig om God te bedanken voor al het goede dat je hebt gekregen.

"Wees onder alle omstandigheden dankbaar; dat wil God van u in Christus Jezus." (1 Tessalonicenzen 5:18, GNB1996)

Let op: er staat niet dat je God VOOR alles moet bedanken, dus dat je Hem ook moet bedanken voor de problemen die Hij in je leven heeft toegelaten. Wel dat je Hem behoort te bedanken voor al het goede ONDANKS alle moeilijke omstandigheden. Daardoor verleg je je aandacht van het negatieve naar het positieve. En vooral: je gaat het dan meer bekijken vanuit Gods perspectief. Dat helpt je op God te vertrouwen onder alle omstandigheden. Dan pas leef je in de realiteit. Want je hemelse Vader is bij je en heeft alles in zijn hand.

Wanneer je ondanks moeilijke levensomstandigheden toch op God blijft vertrouwen en positief in het leven staat is dat één van de krachtigste getuigenissen van een christengelovige tegenover ongelovigen. Het is namelijk iets bovennatuurlijks en laat de grote waarde zien van de verbondenheid met de levende God.

Zie ook onderwerp 'Dankbaarheid' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Gespreksvragen

 

 1. Op welke manier versterkt dankzegging je vertrouwen op God?
 2. Voor welke dagelijkse zaken kun je God bedanken?
 3. Voor welke geestelijke zaken kun je God bedanken?
 4. Voor welke dingen vergeet je vaak om God te bedanken?
 5. Waarvoor kun je God bedanken wanneer je door een moeilijke tijd heengaat?
 6. Voor welke beloften kun je God bedanken, ook al zijn die beloften nog geen werkelijkheid geworden?

Volgend onderwerp:

  6.5.9. Lofprijzing 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies