link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.13. Vraaggebeden

Inhoud:

- God weet wat je nodig hebt
- Is het nodig om overal om te vragen?
- Gespreksvragen


God weet wat je nodig hebt

 

God weet wat je nodig hebt, nog voordat je op het idee komt Hem erom te vragen:

"... Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen." (Matteüs 6:8, NBV2004)

God kent ook de wensen of verlangens van je hart en wil je hartenwensen graag vervullen. Zoals ouders vaak aan hun kinderen geven waar ze behoefte hebben zonder dat zij daar eerst om hoeven te vragen, zo gaat God ook om met mensen die Hem op zijn beloften vertrouwen. Laten we nooit te gering denken over Gods verlangen om je te overladen met al het goede. Maar tegelijk weet God wat goed en wat niet goed voor je is, en God geeft je niet wat NIET goed voor je is. Wees daar maar blij om, want anders zouden zulke gebedsverhoringen alleen maar schadelijk voor je zijn.

Mensen die hun vreugde bij God hebben gevonden, hebben geleerd op Hem te vertrouwen voor hun dagelijkse behoeften.

"Vraag je dus niet bezorgd af: 'Wat zullen we eten?' of: 'Wat zullen we drinken?' of: 'Waarmee zullen we ons kleden?' - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:31-33, NBV2004)

Als je erop gericht bent om te doen wat God wil en te leven volgens zijn heilzame leefregels, laat je daarmee zien dat je Hem vertrouwt om je alles te geven wat je nodig hebt.

Is het nodig om overal om te vragen?

 

Als God beloofd heeft je te geven wat je nodig hebt en zelfs de verlangens van je hart vervult, is het dan nog nodig dat je Hem daar steeds om vraagt?

Laten we de verschillende opties eens op een rijtje zetten:

 1. Je vraagt God nergens om en vertrouwt dat Hij je ongevraagd geeft wat je nodig hebt.
  Je bent God dankbaar omdat Hij zo goed voor je is en je wil niet gaan zeuren bij God om alles wat je nog meer wil hebben. Vertrouwen en dankbaarheid zijn heel goede uitgangspunten. Bidden zonder dankbaarheid en vertrouwen heeft geen waarde. Maar deze houding kan leiden tot onverschilligheid tegenover Gods beloften en zegeningen, terwijl de Bijbel je juist aanspoort je daar naar uit te strekken. Jezus heeft ons toch uitgedaagd om te vragen?.
 2. Je vraagt telkens weer de zelfde soort dingen aan God, ook al heeft Hij ze nadrukkelijk toegezegd.
  Bijvoorbeeld: "Vader wilt U vandaag bij me zijn, me beschermen, helpen en zegenen bij alles wat ik doe?" Is dit een houding van geloof in Gods hulp en zegen? Denk je dat God je niet helpt en zegent behalve als je er om vraagt? En als je het eens vergeet, doet God het dan niet voor je omdat je bent tekortgeschoten in je gebeden? Deze routinematige manier van bidden komt bij mij nogal plichtmatig over. Ook vraag ik me af of zo'n gebed een uiting van geloof is.
  Dit wil ik verduidelijken met een voorbeeld. Als een moeder haar dochtertje beloofd heeft haar elke dag van school op te halen, dan gaat ze toch niet elke ochtend vragen: "Haalt u me vandaag weer op uit school?" Als ze dat zou doen zou de moeder vermoeden dat ze haar niet vertrouwt of dat ze met een ander probleem rondloopt.
  Maar Jezus heeft ons toch aangespoord om te vragen? Dat is waar, maar Jezus heeft ons niet aangespoord om te vragen wat we al hebben ontvangen!
 3. Je bedankt God voor zijn beloften en vertrouwt Hem voor de vervulling van die beloften.
  Bijvoorbeeld: "Vader, dank U dat U altijd bij me bent, me beschermt, helpt en me al zoveel hebt gegeven. Ook bij alles wat ik vandaag te doen heb." Dit is geloofstaal en geloofsvertrouwen is de belangrijkste voorwaarde voor het ontvangen van Gods zegen en hulp. Het is heel belangrijk om Gods beloften te kennen en erop te vertrouwen dat Hij die altijd zal nakomen op zijn tijd en op zijn manier. Het is goed om dat ook regelmatig tegen God te zeggen, om daarmee je geloofsvertrouwen uit te spreken.
 4. Je bedankt God voor zijn beloften en vraagt Hem om bepaalde beloften waar te maken.
  Deze gebedshouding gaat een stap verder dan de vorige. Hier is niet alleen een houding van geloofsvertrouwen, maar ook dat je je uitstrekt naar het daadwerkelijk ontvangen van Gods hulp en voorzienigheid die je op dat moment extra hard nodig hebt. Deze manier van vragen is niet routinematig, het is geen bidden om vage algemeenheden, maar is toegespitst op actuele dingen die je bezig houden. Dit vind ik persoonlijk het beste uitgangspunt bij het bidden voor jezelf. Je stelt concrete hulpvragen en je ziet uit naar verhoring. Dat helpt om je uit te strekken naar meer van God en te groeien in geloofsvertrouwen.

Hoe meer geloofservaring je hebt, hoe vaker je persoonlijk hebt ervaren dat God je daadwerkelijk leidt, beschermt, zegent en helpt, hoe eerder je geneigd bent om uit te gaan van vertrouwen in Gods voortdurende ondersteuning. Dan bedank je God eerder voor zijn beloften en voor zijn trouw dan dat je er steeds om vraagt. En dan heb je meer tijd over om voor andere mensen te bidden.

Daarnaast krijgen alle gelovigen te maken met situaties waar je niet zo goed raad mee weet, met uitdagingen waar je extra inzicht voor nodig hebt, voor acute gevaren of problemen waarbij je beseft dat je het niet redt zonder ondersteuning van God. Dat zijn bij uitstek situaties waarin je om Gods hulp, voorzienigheid of aandacht vraagt, en zo nodig BLIJFT vragen. Juist dat zijn de omstandigheden voor concrete vraaggebeden voor jou persoonlijk. Daarover gaan enkele volgende onderwerpen van dit hoofdstuk.

Gespreksvragen

 

 1. In hoeverre ga je andere dingen aan God vragen wanneer je beseft dat God het beste weet wat wel of niet goed voor je is?
 2. Welke van de vier genoemde opties komt het dichtst bij jouw manier van bidden?
 3. Welke van de vier genoemde opties zou je meer willen toepassen in je gebeden?

Volgend onderwerp:

  6.5.14. Bidden om zegeningen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies