link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.28. Gebedsverhoring

Inhoud:

- Kerngedachte over gebedsverhoring
- 1. God verricht een wonder
- 2. God helpt je om zelf je gebed te verhoren
- 3. God betrekt je bij de verhoring van je gebed
- 4. Gods geeft je nieuwe inzichten
- 5. Je gebed wordt ongemerkt verhoord
- 6. Je gebed wordt verhoord door medegelovigen
- 7. Natuurlijke gebedsverhoring
- Hoe lang moet je wachten op verhoring?
- Gespreksvragen


Kerngedachte over gebedsverhoring

 

Onthoud steeds dat het Gods diepste verlangen is dat jij als gelovige groeit en blijft groeien in je geloof zodat je steeds meer kunt doen in verbondenheid met Jezus. Hoe vreemd het ook klinkt, vaak leer je meer door gebeden die niet verhoord worden dan door gebeden die wel verhoord worden!

Je leert er bijna niets van als God al je wensen direct zou vervullen, al je problemen direct voor zou oplossen en je altijd alles zou geven waar je hart naar verlangt. Sterker nog, je zou er steeds slapper, luier en dommer van worden. Je leert veel meer door prikkels en uitdagingen om door ervaring te leren omgaan met je eigen mogelijkheden, met je levensomstandigheden en om in verbondenheid met Jezus te leven. En precies dat wil God in je leven bereiken door de manier waarop Hij omgaat met je gebedsverzoeken. Door je gebeden laat je tegenover God zien wat je wensen zijn en in hoeverre je Hem vertrouwt. Dat zijn voor God aanknopingspunten om iets goeds voor je te doen waardoor je leven wordt verrijkt.

Laat het wel aan je hemelse Vader over HOE en WANNEER Hij je gebeden verhoort. God is voor ons als mensen niet te doorgronden, want Hij heeft kennis en inzichten die wij niet hebben. Wees dan ook niet al te verbaasd wanneer lijkt of God je gebed niet eens gehoord heeft. Vergis je niet. God hoort elk gebed en doet iets met elk gebed. Maar WAT God ermee doet is afwachten. Hierna zie je enkele manieren waarop God kan omgaan met gebeden.

1. God verricht een wonder

 

God doet zeker wonderen in antwoord op gebed. Dat heb ik in mijn eigen leven meegemaakt en heb het ook gezien of gehoord bij anderen. Maar de wonderen waar we op hopen gebeuren vaker niet dan wel.

Veel gelovigen bidden zich suf om genezing voor zichzelf of voor anderen, anderen vragen God al jarenlang om een levenspartner, weer anderen bidden al tientallen jaren dat al hun familieleden tot geloof komen. Het liefst zouden we zien dat God veel meer gebeden verhoort door het doen van een wonder. Waarom? Het is een heerlijk eenvoudige oplossing en je hoeft er zelf geen moeite voor te doen. Maar vaak vindt God een wonder niet de beste oplossing omdat er in die gevallen andere manieren zijn waar veel meer zegen uit voortkomt.

2. God helpt je om zelf je gebed te verhoren

 

Sommige ziekten of kwalen zijn veroorzaakt doordat je verkeerd met je lichaam bent omgegaan of door ongezonde eetgewoonten. God kan je dan helpen inzien hoe je door eenvoudige maatregelen een stuk beter kunt functioneren.

Sommige relatieproblemen, waarin je bent terechtgekomen, zijn veroorzaakt door fouten die je zelf gemaakt hebt, verkeerde dingen die je tegenover andere mensen hebt gedacht, gezegd of gedaan. Het ligt niet altijd aan die ander, of alléén aan die ander. Als God je daarvan overtuigt in je geweten. is het aan jou om stappen te ondernemen om dit weer goed te maken, zonder te wachten tot die ander iets doet. In zo'n geval gaat God het echt niet als door een wonder voor jou oplossen, maar Hij wil jou als instrument gebruiken en uitdagen om stappen te ondernemen. En natuurlijk wil God jou moed en inzicht geven om het te doen als je Hem erom vraagt. God wil je opvoeden tot geestelijke volwassenheid. Dat is een levenslang proces voor elke gelovige.

3. God betrekt je bij de verhoring van je gebed

 

De incassering van Gods beloften is iets wat je als gelovige zelf moet doen, en dat vereist meestal een geloofskeuze van gehoorzaamheid. Soms ontvang je een verpakte gebedsverhoring, die je eerst zelf moet uitpakken. Dit wil ik uitleggen aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Enkele jaren geleden ontving ik tijdens een gebedsdienst een duidelijk voelbare goddelijke genezing van een ernstige beperking. De volgende dag wilde ik het 'uitproberen', maar het leek of er niets was veranderd. Toen ik God daarnaar vroeg kreeg ik als antwoord: "Je krijgt de benodigde kracht wanneer je die gebruikt." Ik merkte daarna al snel dat ik sinds dat genezingsmoment steeds mijn grenzen een beetje kon verleggen, iets wat daarvoor beslist onmogelijk was. In de loop der jaren heb ik in de omgang met God het volgende geleerd: Als God iets voor me doet of iets tegen me zegt geeft Hij me bijna altijd een geloofsuitdaging mee.

Voor de vervulling van sommige beloften van God moet zelfs hard voor worden gewerkt om ze te incasseren, hoe vreemd het ook mag klinken. Kijk eens naar de volgende belofte die God aan Mozes heeft gegeven voor het volk Israël:

"Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten." (Exodus 3:8, HSV2010)

Dat geweldige beloofde land kon het volk niet zomaar binnen trekken. Het zat tjokvol met vijandige volken die niets liever wilden dan gehakt maken van de Israëlieten. God bracht het volk Israël na een veertig jaar durende woestijntocht het beloofde land binnen (hoera, eindelijk rust!) en toen moesten ze nog harder vechten dan ooit tevoren. Maar elk gevecht dat ze begonnen eindigde in een complete overwinning, tenminste wanneer ze hun geloof op God bleven vestigen. Op die manier kreeg het volk het beloofde land in bezit.

God had legerleider Jozua de volgende richtlijn gegeven: een belofte die nog uitgepakt moest worden.

"Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Eufraat, tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken." (Deuteronomium 11:24, HSV2010)

Zie je Gods uitdaging in die woorden? God had een uitgebreid gebied beloofd aan Israël. Hoe meer strijd het volk zou leveren, hoe meer het van Gods belofte zou incasseren. Hoe minder ze zouden strijden, hoe kleiner het grondgebied dat ze van God zouden ontvangen. Dit is een enorm belangrijke levensles voor bidders: rust niet voordat je de volledige vervulling van Gods belofte in vervulling ziet gaan.

4. Gods geeft je nieuwe inzichten

 

Ouders leren hun kinderen al vroeg om allerlei 'problemen' zelf op te lossen. Ze zijn maar wat trots als hun peuter voor het eerst zijn schoenveter kan strikken. Ouders voeden hun kinderen op om steeds zelfstandiger te zijn en hun ouders steeds minder nodig te hebben. Jonge kinderen vragen hun ouders vaak hoe ze dit of dat moeten doen, maar ook dat wordt steeds minder bij het opgroeien. Zou God dat anders doen?

In veel gevallen verhoort God je gebed door je leiding of advies te geven. Dan doet God dus geen wonder om te doen wat jij niet kon, maar stelt je door zijn leiding in staat om zelf je gebed te 'verhoren'. In de Bijbel lezen we veel voorbeelden van Gods leiding, bijvoorbeeld door:

  • het lezen van de Bijbel, waarbij de Heilige Geest je in veel gevallen helpt om woorden uit de Bijbel toe te passen op jouw situatie
  • direct spreken van God
  • dromen of visioenen
  • door de verschijning van een engel (die je soms niet of pas achteraf herkent als engel)

Dit komt evengoed voor bij gelovigen van vandaag en zelf heb ik bij een aantal belangrijke beslissingen ook duidelijke leiding van God gevraagd en ontvangen om te weten wat ik moest doen.

"Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." (Jakobus 1:5, NBV2004)

In dat verband is je dagelijkse stille tijd met God zo belangrijk. Neem de tijd om je vragen om inzicht aan God te stellen en verwacht een antwoord, direct of later. Neem niet alleen de tijd om met God te spreken, maar ook om naar Hem te luisteren. Voor dat laatste hebben we meestal geen geduld, of is dat bij jou anders?

Zie meer in hoofdstuk 'Gods leiding'.

5. Je gebed wordt ongemerkt verhoord

 

Dit kan ik beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was eeuwen geleden een matroos die in de hoogste mast van het schip moest klimmen om er iets te doen. Plotseling stortte hij naar beneden en riep: "Heer, help me, ik val!" Één seconde later voelde hij dat zijn hand langs een touw gleed. Instinctief greep hij dat touw beet en dat was zijn redding. Hij bad: "Heer, het is niet meer nodig. Ik heb mezelf al gered."

Je hebt bijvoorbeeld een probleem waarover je je suf gepiekerd hebt, maar zonder resultaat. Je legt je vraag bij God neer en vraagt Hem om een oplossing. En dan kan er plotseling (of wat later) 'een lichtje bij je opgaan' woordoor je de oplossing ineens gaat zien. Daarna vertel je aan anderen hoe slim je was door dat moeilijke probleem zo kundig op te lossen. Of je zegt dat er 'toevallig' een heldere gedachte bij je opkwam. Kwam die gedacht dan van jezelf, heeft God je gedachten verlicht of heeft God je de oplossing verteld?

Ook kan God ervoor zorgen dat je gebed verhoord wordt doordat er omstandigheden veranderen. Denk dan niet: "Ik had eigenlijk helemaal niet hoeven bidden, want de omstandigheden zijn gelukkig vanzelf veranderd." Want dan maak je dezelfde fout als de matroos die uit de mast viel.

In al zulke gevallen zou ik zeggen: bedank God er maar voor, ongeacht hoe de verhoring precies tot stand is gekomen.

6. Je gebed wordt verhoord door medegelovigen

 

Als gelovige heb je niet alleen een belofte van God dat Hij je wil helpen wanneer je hulp nodig hebt, je hebt ook medegelovigen gekregen en dat is een belangrijk geschenk van God. God heeft van alles aan je medegelovigen gegeven waarmee ze zouden kunnen helpen. God verhoort veel gebeden door de hulp van medegelovigen, soms zonder dat je hen erom gevraagd hebt. Wie meent dat hij de kerk niet nodig heeft om 'te geloven' weet niet wat hij mist.

En nu de keerzijde van dit verhaal. Ook jij kan door God worden ingeschakeld om hulpgebeden van andere gelovigen te vervullen, bijvoorbeeld door giften te geven voor medegelovigen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en aan veel gebrek hebben. En zulke mensen zijn er meer dan genoeg. Sommigen dichtbij en velen ver weg.

7. Natuurlijke gebedsverhoring

 

Sommige gebeden worden verhoord door natuurlijke processen, zoals gebeden om genezing van sommige ziekten of kwalen. Veel ziekten, moeilijkheden en problemen lossen zich vanzelf op in de loop van de tijd. De meeste mensen worden vanzelf beter van griep of een zware verkoudheid. God heeft je lichaam zo gemaakt dat het veel mogelijkheden om zelf tot genezing te komen.

Daarnaast heeft God ons in Nederland een uitstekende gezondheidszorg gegeven, met meer mogelijkheden dan ooit tevoren in de geschiedenis. Ook daar mag je dankbaar gebruik van maken, met dank aan God.

Hoe lang moet je wachten op verhoring?

 

Natuurlijk zou je graag willen dat God altijd direct zou doen wat je Hem vraagt. Maar dat doen verstandige ouders toch ook niet? God is een zéér verstandige Vader en daarom geldt voor alle vraaggebeden:

soort verhoring wanneer beste reactie van de bidder
raketverhoring direct God bedanken en eren
schildpadverhoring langzamerhand of later geduld hebben en blijven bidden
niet verhoren helemaal niet vertrouwen dat God iets beters in gedachten heeft

Soms begint God je gebed als te verhoren voordat je het uitspreekt, omdat God de verlangens van je hart kent:

"Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken." (Jesaja 65:24, NBV2004)

Gespreksvragen

 

  1. Wat zouden we de gemakkelijkste en prettigste manier vinden waarop God reageert op onze gebeden?
  2. Heb je wel eens een groot of een klein wonder van God meegemaakt in antwoord op je gebed? Zo ja, vertel dat aan elkaar.
  3. Ken je (naast de belofte van het beloofde land voor Israël) nog andere Bijbelse voorbeelden van beloften waarbij mensen gevraagd werden er zelf iets voor te doen?
  4. Welke Bijbelse voorbeelden ken je van mensen die inzicht van God kregen om een probleem op te lossen of een taak uit te voeren?
  5. Welke andere manieren ken je waarop God gebeden verhoort en die niet in dit onderwerp genoemd zijn?

Volgend onderwerp:

  6.5.29. Onverhoord gebed 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies