link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.1.1. Behoeften

Inhoud:

- Algemene behoeften
- Specifieke behoeften
- Geestelijke behoeften
- Vervulling van je behoeften


Dit onderwerp gaat over de vraag: "Wat heb je nodig om je gelukkig te voelen?"

Algemene behoeften

 

Behoeften zijn alles wat je nodig denkt te hebben om goed te kunnen functioneren en voor je persoonlijk welzijn. Mensen voelen zich gelukkig als hun belangrijkste behoeften vervuld zijn en ongelukkig als die niet vervuld zijn. Geluksgevoel is iets heel persoonlijks. Waar sommigen zich doodongelukkig bij voelen, kan het voor anderen het toppunt van gelukzaligheid zijn. Voorbeelden van algemene behoeften zijn:

 • eten, drinken, frisse lucht
 • kleding
 • warmte, verkoeling
 • genot, comfort
 • sociale behoeften (liefde, vriendschap, ergens bij horen)
 • intimiteit, seksualiteit
 • waardering en erkenning
 • zelfontplooiing (kennis, carrière, sport, kunst, bezigheden, liefhebberijen)

Specifieke behoeften

 

Dan heb je ook specifieke behoeften die afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals:

 1. Omstandigheden - Als het warm weer is heb je meer behoefte aan een koud glas drinken dan wanneer je met ijspegels onder je neus door de sneeuw loopt.
 2. Prikkels van buitenaf - Behoeften kunnen van buiten af worden gestimuleerd door wat andere mensen hebben, doen of zeggen. Denk maar aan:
  - reclame die er op gericht is om steeds nieuwe behoeften te creëren
  - modeverschijnselen waardoor iedereen ineens iets anders mooi vindt
  - wat je vrienden, buren of familieleden hebben of doen
 3. Leeftijd - Kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen.
 4. Geslacht - Mannen en vrouwen hebben verschillende behoeften.
 5. Karakter - Ook hebben we allemaal karakterbehoeften. In het kort komt dit neer op de volgende behoeften per karaktereigenschap:

 

karaktereigenschappen karakterbehoeften
verstandelijk wat innerlijke waarde heeft, waardering
- rationeel kennis, diepgang, logica
- gewetensvol normen, rechtvaardigheid, perfectie
- creatief idealen, schoonheid, kunstuitingen
gevoelsmatig leuke gebeurtenissen, uitgaan
- levendig afwisseling, opwinding, beweging
- sociaal relaties, gezelschap, aandacht
- ruimhartig warmte, ruimte
wilskrachtig succes, bewondering
- zelfstandig zelfstandigheid, nieuwe doelen, activiteit
- gezagvol verantwoordelijkheid, macht, respect
- daadkrachtig uitdaging, risico's, strijd
evenwichtig rust, bekende omgeving
- beheerst zekerheid, stabiliteit
- volgzaam harmonie, veiligheid, leider boven zich
- werkzaam regelmaat, structuur, concrete dingen

Karakterbehoeften

Geestelijke behoeften

 

"De mens is ongeneeslijk religieus."
(Dorothee Sölle, Russische godsdienstfilosoof)

Naast alle aardse behoeften heeft ieder mens een innerlijke leegte die alleen kan worden opgevuld door God. De mens is namelijk ongeneeslijk religieus. Bij alle volken van alle tijden hebben mensen daarom gezocht naar een verbinding met het bovennatuurlijke, het eeuwige, wat uitstijgt boven het waarneembare. Wie de levende God heeft leren kennen, weet intuïtief dat Hij alleen die behoefte bevredigt. Het hoogst denkbare geluk is dan ook alleen bij God te vinden. Iedere wedergeboren gelovige heeft dit persoonlijk ervaren.

Geestelijke behoeften zijn van een hogere orde en bevrediging van die behoeften geeft een veel hoger, dieper geluksgevoel dan die van aardse behoeften, vooral op de langere termijn. Kijk eens naar het volgende overzicht met een vergelijking van enkele aardse en geestelijke behoeften:

enkele aardse behoeften Gods zegeningen die voorzien in
vergelijkbare geestelijke behoeften
omgang met mensen omgang met God en met medegelovigen
lichamelijk welzijn geestelijk welzijn door Gods aanwezigheid, met liefde, vreugde en vrede als gevolg
voedsel geestelijk voedsel (het levende Woord van God)

Hoe dichter je bij God leeft, hoe beter je uit ervaring weet hoe kostbaar geestelijke zegeningen zijn en hoeveel vreugde je eruit kan putten, ook onder moeilijke omstandigheden.

Vervulling van je behoeften

 

God is de allerbelangrijkste bron van echt geluk doordat Hij je voldoende aardse zegeningen en een overvloed van geestelijke zegeningen beloofd heeft.


Volgend onderwerp:

 6.1.2. Waarden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies