link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.1.6. Dankbaarheid

Inhoud:

- Ondankbaarheid en zondeval
- Het geluk dat God geeft
- Tevredenheid
- Dankbaar door herinnering
- Blij met wat je hebt


Dankbaarheid is een belangrijke factor van je levensgeluk.

Ondankbaarheid en zondeval

 

Ondankbaarheid was een belangrijke factor bij de zondeval van Adam en Eva. De satan maakte hen blind voor Gods onuitputtelijke goedheid door een onzinnige opmerking over het feit dat ze 'niets mochten eten van God'.

"... Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?..." (Genesis 3:1, NBV2004)

Je hoort ongelovigen soms in dezelfde soort termen spreken: "Je mag nooit iets leuks doen van God. Alles wat fijn en lekker is heeft God verboden." en meer van die onzin. Terwijl alle voorwaarden voor levensgeluk bij Hem te vinden zijn. Niet voor niets leggen bijvoorbeeld de Psalmen zoveel nadruk op het gedenken van Gods goedheid en op de dankbaarheid voor zijn zegeningen. Dankbaarheid is misschien wel de belangrijkste bescherming tegen verleidingen.

Dankbaarheid leidt tot diepe innerlijke vrede. Ondankbaarheid en zelfmedelijden zijn gevaarlijke valkuilen die je blind maken voor Gods goedheid en zegen.

Het geluk dat God geeft

 

Het hoogst denkbare geluk is te vinden bij onze Schepper, en dat is een geluk dat niet vervliegt zoals al het aardse geluk.

"... U bent mijn Heer, U bent mijn geluk, U gaat boven alles ... de HEER is mijn erfdeel, mijn levensbeker ..." (Psalm 16:2,5, WV2012)

Neem de tijd om te genieten van Gods goedheid.

"Hij overstelpt je bestaan met geluk ..." (Psalm 103:5, WV2012)

God heeft niet voor niets onder het Oude Verbond allerlei feestdagen ingesteld. Die hebben bijna allemaal tot doel om de mens de gelegenheid te geven zich in dankbaarheid te ontspannen en zijn gedachten te richten op God en zijn zegeningen. God wil dat je, naast je gewone werkzaamheden, op gezette tijden ook geniet van zijn goedheid. Een Joodse rabbijn heeft eens gezegd:

"Eens zullen we bij God rekenschap moeten afleggen van elke dag van ons leven, waarin we verzuimd hebben te genieten."

Tevredenheid

 

Als gelovige heb je het vermogen om blij te zijn met weinig aardse bezittingen omdat je grootste rijkdom in de relatie met God ligt en omdat aardse rijkdommen maar beperkt bijdragen tot je levensgeluk.

"... neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,' " (Hebreeën 13:5, NBV2004)

"Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn." (1 Timoteüs 6:8, NBG1951)

Dankbaarheid en het uiten van dankbaarheid is een belangrijke Bijbelse opdracht:

"Dank God in alles. Want dit is de wil van God ..." (1 Tessalonicenzen 5:18, HSV2010)

Dankbaarheid houdt in dat je tevreden bent met wat je hebt. Dankbaarheid is de taal van de christen die deze belangrijke les geleerd heeft. Gelovigen die snel mopperen hebben nog een hele weg te gaan. Veel mensen willen zo graag Gods wil voor hun leven weten. Welnu, hier staat wat de wil van God is: onder alle omstandigheden dankbaar zijn voor Gods zegeningen voor nu en voor Gods beloften voor later. Dankbare, tevreden mensen zijn gelukkige mensen. Wie met weinig tevreden is, is gelukkiger dan iemand die ontevreden is met veel meer.

"Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars." (Psalm 37:16, NBV2004)

Geluk ligt inderdaad niet in wat je hebt en niet in je levensomstandigheden, maar in de manier waarop je ermee omgaat. Dit is een keuze die je steeds moet maken. Wat wil je: als tevreden of ontevreden mens door het leven gaan? Paulus heeft in zijn leven zowel overvloed als armoede meegemaakt, en heeft daardoor geleerd dankbaar te zijn en in bewuste afhankelijkheid van God te leven. Paulus schreef in dit verband:

"Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13, NBV2004)

Voortdurende overvloed is voor niemand goed, want daardoor voel je je steeds onafhankelijker van God. En juist in de afhankelijkheid van God groeit ons nieuwe leven.

Dankbaar door herinnering

 

God herinnerde zijn volk Israël keer op keer om vooral niet te vergeten wat Hij door de jaren heen voor hen gedaan had. Er zat ook een waarschuwing bij: Als je vergeet wat God in het verleden voor je gedaan heeft, kan je vertrouwen in Hem langzaam wegzakken.

"Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt." (Deuteronomium 4:9, NBV2004)

Toen onze kinderen klein waren liet we ze vaak dia's zien van de mooie en grappige dingen die we voorheen met elkaar hadden meegemaakt. Daar konden ze zo heerlijk van genieten en dat bindt je als gezin ook sterker samen. Overdenk dan geregeld wat je in het verleden op je weg met God hebt meegemaakt. Dat maakt je dankbaar en houdt je vertrouwen in God levendig. Vergeet die dingen niet en zie Gods hand in alles wat je in je leven hebt meegemaakt en wat je geleerd hebt, vooral ook in die moeilijke momenten of perioden van je leven.

In het Oude Testament lezen we dat God na bepaalde gebeurtenissen jaarlijkse gedenkdagen instelde, of de opdracht gaf een gedenksteen te plaatsen op een plek waar God iets bijzonders had gedaan. Een voorbeeld: Nadat God het volk een wonderbaarlijke overwinning had gegeven op de Filistijnen, zette Samuel een gedenksteen neer op de plaats tot waar de vijanden waren verdreven:

"Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’ " (1 Samuel 7:12, NBV2004)

Zo vieren we als gelovigen ook regelmatig het Heilig Avondmaal en de verschillende christelijke feestdagen om te gedenken wat God voor ons heeft gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld ook zelf 'gedenkstenen oprichten' in je huis: foto's van mooie momenten, voorwerpen waardoor je aan bepaalde vakanties herinnerd wordt, een cadeau dat je ooit van iemand hebt gekregen die veel voor je betekend heeft, en zo is nog veel meer te bedenken. Gedenken leidt tot meer dankbaarheid. Terugkijken naar het verleden om meer vertrouwen te hebben in de toekomst. Want ook in de toekomst zal God je mooie dingen geven. Het beste komt nog!

Blij met wat je hebt

 

Laten we blij zijn met wat we hebben, ook al denken we soms dat een ander het veel beter heeft dan wij zelf. In dat verband hoorde ik eens iets over een fuut. Ik hoor nooit wat over een fuut en waarom zou ik me druk maken om een fuut? Maar die vogel heeft iets bijzonders. Eigenlijk heeft een fuut alle redenen om jaloers te zijn op andere vogels. Hij kan niet goed vliegen en stijgt maar heel langzaam op. Hij is zwaar gebouwd en kan op de grond nauwelijks lopen. Maar ... hij kan duiken als de beste en dieper dan bijna alle andere vogels en dat is heel handig om vissen te verschalken die zich in diep water bevinden. In plaats van te treuren over zijn tekortkomingen geniet hij van dat heerlijke duiken en maakt hij dankbaar gebruik van die bijzondere eigenschap die zijn Schepper hem heeft gegeven.

Daar kunnen we wat van leren. Ontzettend veel mensen zijn bijvoorbeeld niet blij met hun temperament, de karaktereigenschappen waarmee ze geboren zijn. God heeft jou niet alle eigenschappen toebedeeld. Maar de aangeboren eigenschappen die je wel hebt zijn stuk voor stuk afbeeldingen van Gods karakter. Op die manier is ieder mens op zijn eigen manier bijzonder en erg waardevol voor God. Als je dat beseft, ga je heel anders naar jezelf kijken.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Nogmaals, laten we blij en dankbaar zijn met wat we hebben en onze Schepper ermee eren. Zo zullen we het doel bereiken waartoe God ons op de wereld heeft geplaatst.


Volgend onderwerp:

 6.1.7. Psalm 23 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies