link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.4.7. Vertrouwelijke band met Jezus

Inhoud:

- Jezus en zijn twaalf discipelen
- Is Jezus je Vriend?
- Liefdesband met Jezus
- Geestelijke vruchten


Jezus en zijn twaalf discipelen

 

Kort voor zijn lijdenstijd zei Jezus dat Hij zijn discipelen, die inmiddels drie jaar met Hem waren opgetrokken, als zijn vrienden beschouwde:

"Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb." (Johannes 15:14-15, NBV2004)

Jezus wil nadrukkelijk dat je als gelovige niet alleen een werkrelatie met Jezus hebt (eerst als zijn discipel en later ook als zijn gezondene), maar ook een persoonlijke vriendschapsband met Hem hebt. De werkrelatie en de persoonlijke relatie met Jezus zijn met elkaar verweven. Uit dit Bijbelgedeelte leren we dat vriendschap tussen Jezus en zijn discipelen was gekoppeld aan een levenspraktijk van gehoorzaamheid aan Jezus. Kortom: het was een warme, vertrouwelijke relatie met Jezus, hun Heer en leermeester.

Zie ook onderwerp 'Jezus en zijn discipelen' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

Is Jezus je Vriend?

 

Er zijn gelovigen over Jezus spreken als over 'hun vriend'. Is dat correct? In de Bijbel wordt voor de relatie van gelovigen met God en met Jezus altijd beschreven met woorden waarin zijn verhevenheid boven de mensen wordt benadrukt en zo hoort het ook. Het woord 'vriend' houdt een wederzijdse gelijkwaardigheid in en de relatie tussen God en mens zal nooit een gelijkwaardige relatie zijn, hoe vertrouwelijk de omgang ook kan zijn. Als God sommige mensen zijn vrienden noemt, geeft ons dat nog niet het recht om Hem met dat woord aan te spreken of over Hem te spreken als 'onze Vriend'. En ook al zijn er nog zoveel liedjes in omloop met uitdrukkingen als "Jezus is een Vriend van mij", het is allemaal vast goed bedoeld maar nog steeds niet Bijbels en onvoldoende respectvol.

Sterker nog: het is grondig fout om Jezus je Vriend te noemen, want tegenover Jezus heb je een verhouding van gehoorzaamheid aan Hem. Vrienden zijn geen gehoorzaamheid aan elkaar verplicht, ze wijzen elkaar ook niet terecht, ze proberen elkaar niet te veranderen. Vrienden accepteren elkaar zoals ze zijn en blijven elkaar ook accepteren als ze er verschillende normen en waarden op na houden. Jezus accepteert ons zoals we zijn, maar daarna wil Hij ons juist vormen, veranderen, zo nodig terechtwijzen en corrigeren. Jezus je Vriend noemen opent de weg om wel allerlei zegeningen van Hem te willen ontvangen, maar je leven niet aan te passen op zijn leefregels. En dan zit je op verkeerd spoor, op het spoor van geestelijke oppervlakkigheid en een mager gevoelsgeloof.

Sommige mensen zeggen dat ze Jezus hebben aangenomen als hun Vriend. Dat is echt onzin, want daarmee geven ze aan dat ze niet weten wat bekering inhoudt. De Bijbel maakt heel duidelijk dat we Jezus mogen aannemen als verlosser en Heer en dat is heel iets anders dan een vaag gevoel van vriendschap hebben.

Een vriend van Jezus kun je WORDEN wanneer je langdurig met Hem wandelt en gehoorzaamt. Maar voor jou blijft Jezus je Heer, ook al wil Hij tegelijk vriendschappelijk met je omgaan. Zo liggen de verhoudingen.

Liefdesband met Jezus

 

Jezus heeft het volgende gezegd over zijn liefdevolle relatie met zijn discipelen van toen, en dus ook met zijn volgelingen van vandaag:

"Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn." (Johannes 15:9-11, NBV2004)

In deze liefdesverklaring van Jezus lezen we dat zijn liefde voor jou even krachtig is als de volmaakte liefdesband tussen Jezus en zijn Vader. En dat is nogal wat! Goed beschouwd lijkt het te mooi, te intens om waar te kunnen zijn, maar Jezus spreekt altijd de waarheid. Neem het dus maar van Hem aan! Jezus heeft zijn liefde voor jou bewezen door op het kruis te sterven om deze relatie mogelijk te maken. Zoveel offerbereidheid heeft nog nooit iemand voor jou overgehad. Het is niet meer dan normaal dat Jezus jou vraagt om jouw liefdevolle toewijding aan Hem te tonen door te leven naar zijn wil. Hoe meer we leren leven vanuit de verbondenheid met Jezus, hoe vanzelfsprekender het wordt dat we gaan leven volgens zijn richtlijnen.

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb ... en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht." (Johannes 15:12-16, NBV2004)

Geestelijke vruchten

 

Liefde, vreugde en vrede zijn de eerste geestelijke vruchten die in Galaten 5:22 worden genoemd. Ze ontstaan in de relatie met Jezus en groeien naarmate de relatie met Jezus hechter wordt. Een gelukkig huwelijk tussen man en vrouw kenmerkt zich door:

  • liefde - wederzijdse onvoorwaardelijke en levenslange liefde en trouw tegenover de ander
  • vreugde - blij zijn met elkaars gezelschap en kameraadschap en verrukt zijn over de ander
  • vrede - je thuis voelen bij de ander, je geaccepteerd weten door de ander, je bestemming hebben gevonden bij de ander

En exact datzelfde geldt ook voor de relatie tussen Jezus met een ware gelovige en andersom. Neem even de tijd om wat je zojuist hebt gelezen over liefde, vreugde en vrede ook geldt voor de relatie tussen Jezus en jou als je een wedergeboren gelovige bent. Naar beide kanten!

En evenals de meeste echtparen kinderen krijgen, die veel eigenschappen van hun vader en moeder meekrijgen, zo breng je als gelovige die met Jezus wandelt geestelijke vruchten voort. Dan gaat je karakter steeds meer op dat van Jezus lijken en groei je nog meer naar Hem toe.


Volgend onderwerp:

 6.4.8. Relatie met de Heilige Geest 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies