link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.6.2. Soorten vriendschap

Inhoud:

- Kennissen, vrienden en beste vrienden
- Vriendschap met medegelovigen
- Vriendschap met ongelovigen


Kennissen, vrienden en beste vrienden

 

We kunnen denken aan verschillende niveaus van vriendschappen: kennissen, vrienden en hartsvrienden.

Kennissen zijn mensen met wie je oppervlakkige contacten hebt, bijvoorbeeld:

 • mensen die bij je in de buurt wonen
 • studiegenoten, collega's
 • mensen met wie je (bijna) alleen contact hebt via Facebook of andere sociale media
 • mensen in je kerkelijke kring
 • mensen die je ontmoet via je kinderen, in verenigingsverband of tijdens vakanties

Vrienden zijn mensen bij wie je graag op bezoek gaat of opbelt, dus mensen waarmee je bewust contact onderhoudt. Met vrienden kun je:

 • genieten van elkaars gezelschap
 • ervaringen uitwisselen
 • elkaar helpen waar dat nodig is
 • elkaar om advies vragen
 • elkaar aandacht geven als je denkt dat de ander dat nodig heeft
 • elkaar aanmoedigen en stimuleren
 • elkaars gedachten aanscherpen

"Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden." (Prediker 4:9-10, HB2008)

Je hartsvrienden zijn vrienden die je voor 100% kunt vertrouwen en met wie je je 100% veilig voelt. Bij zulke vrienden hoef je niet op je woorden te letten, want ze begrijpen direct wat je bedoelt, en dat communiceert lekker ontspannen. Je hebt een onvoorwaardelijke band met hen, wat er ook gebeurt, in welke stemming ze ook zijn en wat ze ook uithalen. Je laat elkaar nooit vallen. Je houdt gewoon van elkaar, niet om wat ze doen of geven, maar om wie ze zijn. De meeste mensen hebben hooguit 1-3 van zulke vrienden. Als je een goed huwelijk hebt, is je huwelijkspartner je allerbeste vriend(in).

Met je hartsvrienden kun je:

 • je diepste gedachten en gevoelens delen zonder dat de ander je veroordeelt
 • letterlijk alles bespreken
 • jezelf kwetsbaar opstellen zonder dat de ander je veracht
 • samen lachen en samen huilen
 • dag en nacht bij elkaar aankloppen

"Een trouwe vriend is een veilige schuilplaats, wie er een gevonden heeft, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is onbetaalbaar, tegen zijn waarde weegt niets op." (Sirach 6:14-15, NBV2004)

Vriendschap met medegelovigen

 

Als je een christengelovige bent, ligt het voor de hand dat je de beste vriendschapsbanden hebt met medegelovigen. Dan kun je immers allebei putten uit de oneindige bron van liefde van Jezus, waarmee je verbonden bent door de Heilige Geest. Je hebt het belangrijkste aandachtsgebied van je leven met elkaar gemeenschappelijk. Je hebt dan een driehoeksverhouding met elkaar en met God. Hoe dichter twee christenvrienden naar God toe groeien, hoe hechter hun vriendschap kan worden.

Met christenvrienden kun je bijvoorbeeld doen wat met anderen niet kunt doen, zoals:

 • je zonden, je slechte daden opbiechten
 • samen bidden en voor elkaar bidden
 • elkaar bemoedigen en aansporen om de uitdagingen van het christenleven op te pakken
 • zo nodig elkaar in liefde 'de waarheid zeggen' en corrigeren

"De wonden die door een vriend worden geslagen zijn een teken van zijn trouw ..." (Spreuken 27:6, WV2012)

"Het verwijt van een vriend is oprecht ..." (Spreuken 17:6, NBV2004)

Iedereen heeft vrienden nodig, maar wees geen allemansvriend. Mensen die beweren dat ze geen vrienden nodig hebben zijn waarschijnlijk emotioneel of verstandelijk geblokkeerd.

Vriendschap met ongelovigen

 

Als christen kun je ook bevriend zijn met ongelovige mensen, maar dan heb je een belangrijk levensaspect niet gemeenschappelijk. In dat geval moeten er voldoende andere gemeenschappelijkheden zijn. Verder moet je ervan overtuigd zijn dat de ander geen invloed uitoefent om je tot onheilig gedrag te verleiden. Wanneer de ander je meer dreigt te verleiden om wereldse dingen te doen dan dat je zelf invloed kunt uitoefenen vanuit je geloof, verbreek dan de relatie. Wees daar radicaal in en overschat jezelf niet wat betreft je kracht om verleidingen tot zonde te kunnen weerstaan.

Slechte vrienden (en vooral slechte vriendengroepen) kunnen je meeslepen in gevaarlijke avonturen waar je niet onbeschadigd uitkomt. Kies je vrienden zorgvuldig. Ze hebben meer invloed op je leven dan je denkt.

"Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop los leeft of hebzuchtig is, of met een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten." (1 Korintiërs 5:11, WV2012)

"Houd je niet op met een heethoofd en ga niet om met een driftkop. Anders ga je je op dezelfde manier gedragen en schaad je jezelf." (Spreuken 22:24-25, GNB1996)

"Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden." (1 Korintiërs 15:33, NBV2004)

"Maak uzelf niets wijs: wie met pek omgaat, wordt ermee besmet." (1 Korintiërs 15:33, GNB1996)

Het Oude Testament staat boordevol met voorbeelden over het volk Israël dat God verliet en mee ging doen met de zondige praktijken van de omwonende volken. Dat was meestal een geleidelijk proces en het begon met foute vriendschappen van individuele Israëlieten met ongelovigen. De gevolgen waren meestal rampzalig. Dus: wees gewaarschuwd en overschat jezelf niet!


Volgend onderwerp:

 6.6.3. David en Jonatan 


 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies