banner image

 

6.6.4. Ongehuwd zijn

Een goed huwelijk is een grote zegen. Maar wanneer je single blijft hoeft je leven daardoor niet minder mooi te zijn. Zowel in het gehuwd zijn als in het ongehuwd zijn liggen prachtige mogelijkheden om God en je medemens te dienen en een gelukkig leven te hebben. Wel is het een voorwaarde om je leven te aanvaarden zoals het is en je geluk bovenal bij God te zoeken.

Geen huwelijkspartner kunnen vinden?

De meeste alleenstaande mannen en vrouwen blijven verlangen naar een partner. Dat is heel normaal, want God heeft ons geschapen met een behoefte aan intiem gezelschap. Maar een huwelijkspartner is niet de enige manier om gelukkig te worden. We weten allemaal dat er veel huwelijken eindigen in een scheiding en gescheiden zijn is pijnlijker dan ongetrouwd blijven.

Er zijn ook alleenstaanden die alleen blijven omdat ze te kieskeurig zijn. Ze beseffen te weinig dat de volmaakte man of vrouw niet bestaat. Anderen hebben de moed opgegeven omdat verschillende ontmoetingen eindigden in een teleurstelling.

Wanneer je al wat ouder bent is het niet gemakkelijk om een geschikte partner te vinden. Als er in je kennissenkring of kerkelijke kring niemand is waar je wat in ziet, wat kun je dan nog doen? Hopen dat je nog eens iemand tegenkomt op een groepsreis of bij een conferentie? Dating sites op het internet zijn voor sommigen de oplossing.

Maar je zou je verlangen ook met vertrouwde vrienden kunnen bespreken en vragen of zij eens wat rond willen kijken. Vergeet niet dat anderen vaak goed doorhebben wat voor type bij jou zou kunnen passen! Zelf zat ik ook in zo'n situatie nadat mijn eerste vrouw plotseling was overleden. Na drie jaar ging ik actief openstaan voor een nieuwe relatie. Gelukkig had ik goede vrienden die al hadden rondgekeken zonder dat ik erom gevraagd had. Ze vroegen me heel voorzichtig of ik openstond voor een nieuwe relatie, want via via kenden ze misschien iemand. Kortom: door hun toedoen vond ik een lieve vrouw, die al een aantal jaren weduwe was, en een jaar later zijn we getrouwd. Samen mochten we een nieuw leven opbouwen en we hebben inmiddels heel wat mooie jaren met elkaar doorgebracht.

Levensaanvaarding

Sommige ongetrouwde mannen en vrouwen hebben hun leven tot de rand gevuld met activiteiten, als een vorm van vluchtgedrag. Anderen zijn verbitterd geworden tegenover getrouwden in het algemeen en stralen een afwerende levenshouding uit tegenover het andere geslacht. En dat maakt hun kansen om alsnog een partner te vinden nog kleiner.

In 1 Korintiërs 7 daagt de apostel Paulus je uit om je ongehuwd-zijn vooral niet te zien als een handicap waardoor je als gelovige niet tot je doel kunt komen. Samenvattend schrijft hij:

"In het algemeen: laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep ..." (1 Korintiërs 7:7, NBV2004)

Dit betekent in de eerste plaats dat je je persoonlijke situatie moeten leren aanvaarden als een omstandigheid waarbinnen je in verbondenheid met Jezus gelukkig kunt zijn, en dat je niet moet denken dat je alleen maar gelukkiger kunt zijn als je situatie verandert. Dit Bijbelgedeelte zegt niet dat je niet mag verlangen en zoeken naar een partner, zolang je dat maar niet als de enige manier beschouwt om echt gelukkig te worden.

Gave van onthouding?

Hierover schrijft de apostel Paulus:

"Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die." (1 Korintiërs 7:37, NBV2004)

Paulus moet ooit getrouwd zijn geweest, want hij was voor zijn bekering lid van de Joodse Raad en daarvoor was gehuwd zijn een voorwaarde. Hij moet dus later weduwnaar zijn geworden of zijn vrouw heeft hem verlaten vanwege zijn bekering tot het christendom. Beide opties zijn mogelijk. Maar kennelijk heeft Paulus ervoor gekozen om single te blijven om met volle toewijding en inzet God te kunnen dienen in verre landen. Zijn verlangen om Gods opdracht uit te voeren was sterker dan zijn verlangen om weer getrouwd te zijn. Dat grotere verlangen was tegelijk een gave van onthouding. Dit was een persoonlijke keuze en een gave van God om deze keuze geheel vrijwillig uit liefde voor Jezus te kunnen nemen. Het verplichte celibaat voor rooms-katholieke geestelijken is hierop gebaseerd, maar die verplichting is naar mijn mening on-Bijbels.

Paulus legt de voordelen van het ongetrouwd zijn verder uit, maar zonder iemand iets op te willen leggen:

"Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen." (1 Korintiërs 7:32-35, NBV2004)

En dan speciaal voor weduwen:

"Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit." (1 Korintiërs 7:39-40, NBV2004)

Nogal wat christengelovigen die rond hun dertigste of later nog geen huwelijkspartner hebben gevonden, staan ervoor open om hun leven te wijden aan het werk van de zending of hulpverlening. Zo ben ik in de zendingswereld relatief veel ongetrouwde mannen en vrouwen tegengekomen, vooral vrouwen. Velen van hen leken er oprecht gelukkig in te zijn en hadden een goed evenwicht gevonden tussen werk en privéleven. Maar ik er zag er ook heel wat die zich gingen begraven in hun werk, waardoor het meer op een vluchtgedrag leek dan op het volgen van een roeping. Zij kwamen dan steevast in de problemen. Wat ik hiermee wil zeggen is dit: als je meent een roeping voor zulk werk te hebben, wees er dan zeker van dat je je single-zijn hebt aanvaard voordat je ermee begint. Er zijn ook wel ongetrouwde mannen die naar het zendingsveld gaan. Zij kunnen rekenen op voldoende aandacht van de ongetrouwde vrouwen die gegarandeerd in de meerderheid zijn. Wees gewaarschuwd!

Hoewel het getrouwd zijn in Bijbelse tijden min of meer standaard was, komen we in de Bijbel ook ongetrouwde mensen tegen die God op een bijzondere manier gediend hebben. Enkele voorbeelden:

Evenbeeld van God

Ongehuwde mannen en vrouwen zijn en blijven evengoed evenbeelden van God, waarbij hun mannelijkheid of vrouwelijkheid zich op een mooie manier kan ontwikkelen. Maar ze lopen wel gevaar zich eenzijdig te ontwikkelen. Ze kunnen zich afgewezen voelen door het andere geslacht en zich als mannen minder mannelijk en als vrouwelijk minder vrouwelijk te worden in hun doen en laten. Ook moeten zij ervoor oppassen om niet eenzelvig of excentriek te worden. Blijf je uiterlijk goed verzorgen. De mate waarin je je uiterlijk verzorgt laat zien in hoeverre je eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid aanvaardt of juist afwijst. Ook zonder huwelijkspartner kun je een complete, stralende man of vrouw zijn. En dat is een eerbetoon aan je Schepper.

Zie de volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Karakter en geloof':
- 'Man, beeld van Gods heiligheid'
- 'Vrouw, beeld van Gods liefde'

Als je ongehuwd bent heb je meer mogelijkheden dan gehuwden om goede vriendschappen te ontwikkelen met je seksegenoten. Het is ook van levensbelang om enkele intieme vrienden of vriendinnen te hebben met wie je alles kunt delen. Daardoor blijf je in emotioneel opzicht vitaal en sterk.

Blijf in balans

Een christengelovige die single is, hoeft niet incompleet te zijn. Juist in het single-zijn is er meer tijd en gelegenheid om een hechte relatie met God te ontwikkelen. Daardoor zijn veel singles minder eenzaam dan veel gehuwden die langs elkaar heen leven! Maar ook op het menselijke vlak is het niet Gods bedoeling dat singles alleen door het leven gaan. Ook voor hen gelden de volgende woorden van God, al hadden die in eerste instantie betrekking op het huwelijk:

"... Het is niet goed dat de mens alleen is ..." (Genesis 2:18, HSV2010)

God heeft alle mensen geschapen met een behoefte aan gezelschap en verbondenheid met andere mensen. Wie dat niet heeft, ontwikkelt zich niet tot een gebalanceerd en gelukkig persoon. Ook singles hebben diepere vertrouwensrelaties nodig om goed te kunnen functioneren.

Jaren geleden werkte ik bij een zendingsorganisatie in het buitenland met een Finse collega. Tarja was een alleenstaande vrouw, een vriendelijk en behoorlijk zelfstandig type. Zij had enkele jaren in Israël gewoond en gewerkt en vertelde daar iets over wat me altijd is bijgebleven. Daar vond men het normaal dat zij als alleenstaande vrouw gekoppeld was aan een gezin of een echtpaar, zodat ze altijd mensen had waar ze op kon terugvallen. Ze had dat als buitengewoon prettig ervaren: zelfstandig zijn, maar toch een stukje contact en een soort anker van verbondenheid met mensen die je kon vertrouwen en die er vanzelfsprekend waren als je iets wilde bespreken of ergens mee zat. In zo'n leefomgeving ben je nooit een alleenstaande! Ik geloof dat ieder mens zo'n ankerrelatie nodig heeft. Gehuwde mensen hebben elkaar als maatje op wie ze kunnen leunen, maar veel singles hebben het idee dat ze uiteindelijk toch alleen staan.

Daarom heb ik een advies voor iedere volwassen single die niet meer kan terugvallen op ouders of naaste familieleden of een goede vriend of vriendin: probeer zo'n vertrouwensrelatie op te bouwen met bijvoorbeeld een ouder echtpaar. In ieder geval met mensen die een soort mentorrol kunnen vervullen, die je zo nodig kunnen helpen, raad geven of een beetje bijsturen. Dan ben je aan de ene kant zelfstandig, maar aan de andere kant krijg je een stukje balans in je leven zoals getrouwde mensen dat in elkaar hebben gevonden. Je kunt single zijn, maar je hoeft geen alleengaande te zijn. Voor een belangrijk deel is dat je eigen keuze. Als getrouwde mensen dit lezen: misschien willen jullie wel zo'n rol vervullen tegenover een single in jullie familie, kerkelijke gemeente of kennissenkring. Niet alleen je huis open zetten voor singles en hen zo nu en dan uitnodigen, maar net even iets meer voor hen willen betekenen.

Blijf belangstellend voor anderen

Ongetrouwde mensen moeten ervoor oppassen dat ze zo intens met zichzelf bezig zijn dat ze maar beperkte belangstelling hebben voor anderen. Als echtpaar hebben we de ervaring dat bijna alle singles eindeloos alleen praten over zichzelf en over wat ze zelf meemaken, denken en voelen. Het is begrijpelijk dat ze hun verhaal kwijt willen omdat ze alleen leven, maar ze beseffen niet dat deze eenzijdigheid niet bijdraagt aan goede verhoudingen met andere mensen.

Gelukkig zijn er ook uitzonderingen: singles met oprechte belangstelling voor hun gesprekspartners. Ik wil elke single die dit leest met klem op het hart binden: zorg dat jij ook bij die uitzonderingen hoort. Het zal je persoonlijk leven en je relaties met andere mensen, zoals echtparen, een stuk plezierig maken voor beide kanten.

Ongehuwd en toch kinderen hebben?

Vooral alleenstaande vrouwen in de overgang kunnen ernstig worstelen met hun ongehuwd zijn, omdat zij aan hun lichaam bemerken dat de mogelijkheid voor het moederschap voorbij is. Ongetrouwde mannen beleven hun kinderloosheid natuurlijk anders, maar ook zij ervaren het vaak als een gemis.

Van de apostel Paulus kunnen we leren dat er ook een andere manier is om kinderen te krijgen. Dat wordt je duidelijk wanneer je zijn volgende uitspraken leest:

"Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht." (1 Korintiërs 4:14-15, NBV2004)

"... Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof ..." (1 Timoteüs 1:2, NBV2004)

Wanneer je mensen helpt tot geloof in Jezus te komen, dan mag je hen je 'geestelijke kinderen' noemen. Door hen vervolgens verder te helpen groeien in geloof kun je ook als ongehuwde een geestelijke ouder-kind relatie met hen onderhouden en hen ouderlijke liefde geven.