banner image

 

6.6.5. Verkering zoeken

Er zijn weinig beslissingen zo belangrijk als het kiezen van een huwelijkspartner. Het is een droevig feit dat vandaag de dag talloze gehuwden uit elkaar gaan omdat ze er te laat achter zijn gekomen dat ze misschien met de verkeerde persoon zijn getrouwd. Daarom dan bind ik iedereen op het hart: kies verstandig en neem er de tijd voor als je leven je lief is. Want een foute keuze levert onvoorstelbare ellende op, zolang je leeft.

Met 'verkering' wordt in dit onderwerp een m/v relatie bedoeld waarbij je samen bewust werkt aan een duurzame relatie.

God op de eerste plaats

Voor een christengelovige is het van groot belang om voordat je serieuze verkering krijgt eerst 'ja' tegen God te zeggen. Dat betekent: je leven overgeven aan Jezus en Hem erkennen als je verlosser en Heer, zodat je via de weg van bekering en wedergeboorte een kind van God wordt. Dan heb je een fundament in je leven en dan heb je ook iets te bieden aan een levenspartner. Maar als je op gebied van het geloof nog twijfelt of zoekende bent, wacht dan nog even.

Maar als je toch verliefd bent geworden op iemand die ook van jou houdt, terwijl je nog geen geloofsbeslissing hebt genomen, ga dan niet al te intiem met elkaar om en wek geen al te grote verwachtingen bij elkaar op.

Als christengelovige stel je Jezus op de eerste plaats en dan wil je graag leven zoals Hij het wil. Het gebied van relaties is een belangrijke test om te zien wie of wat het belangrijkste voor je is. Is dat Jezus of je verlangen naar een relatie? Zorg er altijd voor dat de mijlpalen in je leven goed geplaatst zijn, dan ga je een duurzame toekomst tegemoet. Dit is een levensles voor je hele leven!

Op zoek naar een levenspartner

Sommige christenen geloven dat God de juiste partner voor ieder mens in gedachten heeft en dat je Gods leiding moet zoeken om te ontdekken wie dat is. Ik zeg niet dat ik dit een verkeerde gedachtegang vind, maar ik zou er toch wel mee oppassen. Als je verliefd bent of een partner zoekt, is het namelijk heel moeilijk om op een objectieve manier Gods goedkeuring of afkeuring voor een bepaalde persoon te ontdekken, omdat je gevoelens dan zo'n overheersende rol spelen. Ik heb gezien hoe oprechte gelovigen 'duidelijk wisten' dat een bepaalde persoon Gods keuze voor hen was en dat ze later moesten toegeven dat het een verschrikkelijke vergissing was.

Wanneer je als christengelovige een partner zoekt, neem dan om te beginnen het wilsbesluit dat je niet gaat trouwen met een ongelovige. Geef hoge prioriteit aan je gebedsrelatie met God, en vraag Hem of Hij je wil helpen iemand te vinden met wie je samen kunt groeien in geloof en kunt vruchtdragen voor de Heer. Wie Jezus de eerste plaats in zijn leven geeft en Hem nadrukkelijk betrekt bij zijn partnerkeuze, komt niet gauw op een verkeerd spoor. Bedenk ook dat God je een gezond verstand en een vrije wil heeft gegeven om keuzes te maken. Je hebt alle vrijheid om zelf je partner te kiezen.

Verliefd op een niet-christen?

Ontmoet je iemand die je aantrekkelijk vindt maar die geen wedergeboren gelovige is, praat met elkaar over het christelijk geloof, maak de ander bekend met de dingen van God en bid dat God de ogen van de ander opent. Als de ander er niet toe kan komen om Jezus aan te nemen als verlosser en als Heer, verwacht dan niet dat die ander dat NA het huwelijk zal doen, want honderd tegen één dat dit NIET zal gebeuren. De Bijbel waarschuwt je als christen nadrukkelijk om geen verbintenis aan te gaan met een ongelovige.

"Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis?" (1 Korintiërs 6:14, WV2012)

Wie deze belangrijke woorden bewust negeert, maakt een kwalijke fout, met ernstige gevolgen., bijvoorbeeld:

In het Oude Testament lezen we op veel plaatsen dat Israëlieten zich door huwelijk vermengden met de omringende volken. Dat had ALTIJD tot gevolg dat ze geleidelijk aan ontrouw werden aan de God van Israël en dat het volk Israël in de problemen kwam.

Kortom, door met een niet-christen te trouwen zet je een stap bij God vandaan, en daarna volgen gegarandeerd andere stappen in diezelfde verkeerde richting. Maak jezelf niet wijs dat je even goed kunt blijven geloven als je met een ongelovige partner in zee gaat! Het blijft nooit zonder negatieve gevolgen. Je zult dan nooit de sterke gelovige worden die je kunt worden met een partner die wel Jezus liefheeft.

Man zoekt vrouw?

De Bijbel spreekt uitsluitend positief over het huwelijk als relatievorm.

"Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER." (Spreuken 18:22, NBV2004)

Binnen de meeste culturen is het 'man zoekt vrouw' principe gebruikelijk. Ook Gods instellingswoorden van het huwelijk wijst die kant op.

"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, HSV2010)

De man, als uiteindelijk hoofd van de twee-eenheid tussen man en vrouw, neemt normaal gesproken het initiatief. Dat betekent niet dat een vrouw niet op zoek mag gaan naar een man. Het betekent ook niet dat ze een bepaalde man niet mag helpen om haar te vinden. Er zijn heel wat manieren voor een vrouw om een man voor zich te winnen. Maar het is goed om hem de knoop door te laten hakken.

Gearrangeerd huwelijk?

In andere culturen is het gebruikelijk dat de ouders een huwelijkspartner voor hun kinderen uitzoeken. Zo lezen we in Genesis 24 dat Isaak trouwde met zijn vrouw Rebekka die in opdracht van zijn vader uit het buitenland was opgehaald. Het is één van de weinige huwelijken geworden waarover de Bijbel vermeldt dat de echtelieden elkaar liefhadden.

"... Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden ..." (Genesis 24:67, NBV2004)

De Bijbel vermeldt zelfs dat Isaak en Rebekka jaren later samen betrapt werden doordat ze openlijk met elkaar zaten te scharrelen (Genesis 26:8). Ook dat klinkt niet slecht!

Het algemene beeld dat we in de Bijbel tegenkomen is dat partnerkeuze een vrijwillige keuze van de partners zelf hoort te zijn. Dat komt vooral in het Bijbelboek Hooglied naar voren. Toch zouden vooral jongere verliefden er goed aan doen om aan hun ouders of goede vrienden de vraag te stellen: vind je dit een goede partner voor mij? Het is heel goed mogelijk dat ouders of vrienden dingen zien waar ze zelf in hun verliefdheid blind voor zijn. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat ongelukkige huwelijken voorkomen hadden kunnen worden als die vraag ooit was gesteld. Maar, laten we eerlijk zijn, de meesten van ons zouden te eigenwijs zijn om zoiets te vragen.

In onze cultuur wordt vaak smalend gesproken over gearrangeerde huwelijken, die we in andere werelddelen tegenkomen. Maar is er ooit onderzoek naar gedaan welk van beide methoden de meest duurzame huwelijken heeft opgeleverd? De westerse flitshuwelijken, gebaseerd op romantiek en seksueel genot, of huwelijken gearrangeerd door ouders die het belang van hun kinderen voorop stellen?

Enkele beginnersfouten

Liefde op het eerste gezicht: je komt het maar al te vaak tegen in romans en films, maar in de praktijk gebeurt het bijna nooit. Wanneer je een date hebt met iemand die je graag wil leren kennen, verwacht dan niet dat er bij die eerste gelegenheid gevoelens van verliefdheids ontstaan. Wees niet meteen teleurgesteld als dat niet gebeurt. Je maakt een grote fout als je dan meteen denkt dat het nooit iets kan worden. Stel jezelf bij je eerste date alleen de volgende vraag: "Zou ik de ander misschien nog een keer willen ontmoeten?" Meer niet. Liefde heeft meestal tijd nodig om te ontluiken.

Als je iemand ontmoet die eigenlijk niet 'jouw type' is, schrijf die ander dan niet meteen af. Ik denk dat in minstens de helft van de gevallen mensen een goede relatie krijgen met iemand die anders is dan hun vroegere ideaalbeeld voor een partner. Hoe komt dat? Ideaalbeelden voor een partner zijn meestal gebaseerd op romantiek en niet op werkelijkheid.