link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.6.6. Verkering hebben

Inhoud:

- Maak een goede start
- Geestelijke afstemming
- Vriendschap ontwikkelen
- Durf je kwetsbaar op te stellen
- Communiceren
- Welke verwachtingen heb je van elkaar?
- Niet te snel trouwen


Maak een goede start

 

We weten allemaal dat er veel huwelijken stranden. Een goed huwelijk is een geweldige zegen. Een mislukt huwelijk is één van de ergste nachtmerries die een mens kan meemaken.

"Een goed begin is het halve werk."

Als er één levensgebied is waar deze bekende spreuk op van toepassing is, dan is het wel de huwelijksrelatie. En juist op dat gebied worden vooral in de beginfase veel fouten gemaakt. Als twee mensen verliefd worden op elkaar, kunnen ze zo opgaan in elkaar en genieten van wat er tussen hen opbloeit, dat ze liever niet verder willen kijken dan de heerlijke momenten dat ze samen zijn. Ze komen dan gemakkelijk in de verleiding om op hun gevoel te drijven en hun verstand uit te schakelen. Ze willen van het heden genieten en niet te veel nadenken over de toekomst. Dat zou het geluk van het heden immers kunnen verstoren.

En juist dat kortetermijndenken kan de grootste vijand van je levensgeluk zijn. Wanneer je verkering hebt gekregen en je gevoel zegt dat je 'de ware' hebt gevonden, geef dan je verstand de ruimte om te ontdekken of dat ook werkelijk zo is. En of jullie echt een goed team kunnen worden. Kies ervoor om óf een heel goed huwelijk te willen hebben óf geen huwelijk. Neem geen genoegen met een halfbakken relatie, want dan loop je enorme risico's. Om je heen zie je genoeg ellende van relaties die verkeerd waren begonnen. God gunt je graag het allerbeste. En wie kun je beter vertrouwen voor verstandig advies dan je Schepper, degene die de huwelijksrelatie heeft bedacht en ingesteld.

Geestelijke afstemming

 

Wanneer je wilt onderzoeken of je met een ander verder wil, besteed dan veel tijd en aandacht aan de geestelijke afstemming op elkaar. Passen jullie in geestelijk opzicht bij elkaar? Hoe denk je samen over de Bijbel, stille tijd, met elkaar bidden, kerkelijke gemeente, actieve betrokkenheid met allerlei christelijk werk, getuigen van Jezus zijn, enzovoort?

Verder is het belangrijk dat je antwoord krijgt op de volgende vragen die te maken hebben met het geestelijk leven van de ander. Enkele voorbeelden:

 1. Is de ander een echte christen ofwel wedergeboren? Heb je allebei hetzelfde idee over wat een echte christen is?
 2. Welke vruchten van de Geest zijn in het leven van de ander zichtbaar?
 3. Gaat de ander ervoor om God boven alles lief te hebben en te gehoorzamen? Zo ja, waaruit blijkt dat?
 4. Leidt de ander een rein en geheiligd leven?

Mag de ander die vragen ook over jou stellen? Wanneer je voldoende onderlinge afstemming hebt bereikt heb je een belangrijk fundament gelegd voor een zegenrijke relatie.

Vriendschap ontwikkelen

 

Behalve geestelijke afstemming is er ook een emotionele (zielse) afstemming nodig. Passen jullie persoonlijkheden wel goed bij elkaar? Want zelfs al zijn jullie in geestelijk opzicht goed op elkaar afgestemd, als er blijvende irritaties zijn over het karakter of het gedrag van de ander, wordt het ook niets. Zou je de beste vrienden van elkaar kunnen worden? Om dat uit te zoeken, probeer dan zoveel mogelijk duidelijke antwoorden te vinden op de volgende vragen:

 1. Zijn er dingen waar de ander aan verslaafd is?
 2. Heeft de ander respect voor je? Ook in seksueel opzicht?
 3. Kan je de ander in alle opzichten vertrouwen?
 4. Is de ander eerlijk? (beloften nakomen, waarheid spreken, niet overdrijven)
 5. Hoe gaat de ander met geld om? (gat in de hand of juist krenterig, omgaan met giften, eerlijk tegenover belastingdienst)
 6. Hoe gaat de ander om met tegenslagen, conflicten of andere moeilijke levensomstandigheden?
 7. Zijn er onopgeloste levensproblemen waar de ander nog niet mee klaar is?
 8. Zijn er teleurstellingen of nare gebeurtenissen uit het verleden die de ander nog niet goed verwerkt heeft?
 9. Hoe gaat de ander om met familie en vrienden?
 10. Passen jullie karakters bij elkaar? (al te gelijke of al te tegengestelde karakters kunnen leiden tot meer conflicten)
 11. Geeft de ander je de ruimte om jezelf te zijn?
 12. Staat de ander open voor jouw mening?
 13. Heeft de ander de neiging tot manipuleren?
 14. Denk je dat de ander een goede vader/moeder zou kunnen zijn en een goed voorbeeld voor jullie eventuele kinderen?

En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken. Als jullie dingen bij elkaar constateren die niet goed zijn, of waar jullie samen niet goed uitkomen, ga daar dan samen aan werken. Voordat je gaat trouwen natuurlijk, want je moet elkaar voor 100% kunnen vertrouwen.

Durf je kwetsbaar op te stellen

 

Als je verkering hebt is het belangrijk dat je open en eerlijk tegenover elkaar bent. Doe je daarom niet beter, liever, intelligenter, sportiever, succesvoller, zelfverzekerder voor dan je in werkelijkheid bent. Laat elkaar ook je kwetsbare kanten zien. Kennen jullie ook de achtergronden die je van elkaar hoort te weten? Zo zou je met elkaar kunnen praten over de volgende onderwerpen:

 • waar je bang voor bent (bepaalde mensen, bepaalde gebeurtenissen zoals mislukking, armoede, ziekte, ouderdom of de dood)
 • of je ooit bent mishandeld, misbruikt, of je vaak bent gepest tijdens je schooljaren
 • lichamelijke of psychische afwijkingen, kwalen of beperkingen
 • waar je je voor schaamt (bepaalde eigenschappen of wat je in het verleden hebt gedaan)
 • eventuele eerdere relaties
 • alles waarin je je kwetsbaar voelt
 • andere eventuele geheimen waar je liefst met niemand over praat

Zulke onderwerpen kunnen best wel moeilijke gesprekken opleveren, maar als je elkaar vertrouwt dan weet je dat de ander geen misbruik zal maken van je zwakheden. Zou de ander dat wel doen dan is die je vertrouwen domweg niet waard.

Door elkaars zwakheden te kennen kun je allebei voor jezelf bepalen of je kunt leven met de zwakheden van de ander. Als de ander bijvoorbeeld ooit seksueel misbruikt is, dan kan het heel moeilijk zijn om daar als partner mee om te gaan. Als de ander een moeilijke eigenschap heeft, een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperkingen of een persoonlijkheidsstoornis, denk je dat aan te kunnen?

Communiceren

 

Ook is het belangrijk dat jullie samen goed leren communiceren. Praat zoveel mogelijk samen. Ontdek de typische verschillen tussen man en vrouw, zodat je als man weet hoe de gevoelens van een vrouw werken en wat haar behoeften zijn. En andersom ook natuurlijk. De behoeften en gevoelens van mannen en vrouwen kunnen vaak zo verschillend zijn en als je daaraan voorbij gaat kunnen er ernstige communicatieproblemen ontstaan.

Praat ook over elkaars karakterverschillen en de bijbehorende karakterbehoeften, karaktergaven en karakterbeperkingen die daarmee samenhangen. Je zult verbaasd zijn over wat je dan van elkaar gaat leren.

Bedenk vooral dit. De voornaamste reden dat getrouwde stellen uit elkaar gaan is niet overspel of uitgekeken raken op elkaar maar ... gebrekkige communicatie! De meeste relatieproblemen kunnen worden voorkomen door wederzijds begrip en goede communicatie. Daarom is het belangrijk om in je verkeringstijd goed te leren communiceren met elkaar. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Koop eens een goed boek over dit onderwerp om samen door te nemen of volg een cursus op het gebied van huwelijksvoorbereiding op dat gebied. Iedereen is ervan overtuigd dat je jarenlang een goede schoolopleiding en vervolgopleiding moet volgen om en succesvolle toekomst te hebben. Waarom denk je dan dat een succesvol huwelijk vanzelf ontstaat?

Welke verwachtingen heb je van elkaar?

 

De persoon met wie je verkering hebt is verre van volmaakt en als het goed is kom je daar snel achter. Hoewel, verliefde mensen hebben meestal de neiging de ander te bezien door een roze bril, waardoor ze blind zijn voor de tekortkomingen van de ander. Heb dan ook geen onrealistische verwachtingen van elkaar. Verwacht niet dat de ander de grootste bron van je levensgeluk moet zijn, want dan zul je vroeg of laat teleurgesteld worden. Vertrouw op God als de bron van je levensgeluk en geef de liefde die je van Hem hebt ontvangen aan je partner door. Als de ander dat ook naar jou doet, maken jullie een goede start.

Niet te snel trouwen

 

Als je naar een huwelijk toewerkt, neem er dan voldoende tijd voor. Het spreekwoord 'Haastige spoed is zelden goed' is vooral op het huwelijk van toepassing. Veel huwelijken stranden eenvoudigweg omdat er te snel een verkeerde partnerkeuze is gemaakt.

Enige tijd geleden las ik dat in de Verenigde Staten dat het percentage echtscheidingen bij christenen hoger ligt dan bij niet-christenen. Dat vond ik ronduit schokkend. Mensen die met God leven zijn toch beter in staat om hun relatie overeind te houden? Wat blijkt nu? Dit komt voornamelijk doordat jonge stellen daar door hun omgeving worden aangespoord om zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een jaar te trouwen om te voorkomen dat het verlangen naar seks te sterk wordt. En als alle mensen om je heen er zo over denken, waarom zou je het zelf dan ook niet doen? Maar het blijkt dat veel te veel jonge stellen veel te snel waren geweest en dat ze er later pas achter kwamen dat ze een ondoordachte partnerkeuze hadden gemaakt.


Volgend onderwerp:

 6.6.7. Liefde en seksualiteit 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies