link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.6.7. Liefde en seksualiteit

Inhoud:

- Soorten liefde tussen man en vrouw
- Beginnende liefde op de wereldse manier
- Beginnende liefde op Gods manier
- Seksualiteit - geschenk met gebruiksaanwijzing
- Seks buiten het huwelijk
- Een volmaakt seksleven is een illusie


Soorten liefde tussen man en vrouw

 

In het klassieke Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven, komen we drie verschillende woorden voor 'liefde' tegen, die betrekking hebben op de drie aspecten van wie je als mens bent: lichaam, ziel en geest:

Bronwoord (Grieks) op het vlak van soort liefde omschrijving
1. eros lichaam lichamelijke liefde intimiteit en seksualiteit
2. filia ziel vriendschappelijke liefde wederzijdse liefde op het sociale vlak
3. agapè geest zegenende liefde gevende liefde zonder enig eigenbelang

Soorten liefde

Lichamelijke liefde en vriendschappelijke liefde zijn voor een belangrijk deel zelfzuchtig. In het beste geval is er een balans tussen geven en ontvangen van liefde. Maar zegenende liefde (agapè-liefde) is alleen op het belang van de ander gericht en dat is de liefde waar het Nieuwe Testament verreweg het meest over spreekt. Het is de volmaakte soort liefde, omdat daarbij elk spoor van zelfzucht ontbreekt. De hoogste vorm van deze zegenende liefde heeft Jezus getoond doordat Hij zijn volmaakte leven opofferde om de levens van verdorven, opstandige mensen te redden. Deze liefde heeft iedere wedergeboren gelovige van God ontvangen om daarmee anderen lief te hebben (Romeinen 5:5).

Beginnende liefde op de wereldse manier

 

Er is een hemelsbreed verschil tussen de opvattingen van Bijbelgetrouwe christenen en mensen die er wereldse normen op na houden. De wereldse manier (en de manier die je in de meeste films tegenkomt) is dat een man en een vrouw elkaar aantrekkelijk vinden, al vrij snel met elkaar gaan zoenen, knuffelen en in het verlengde daarvan met elkaar naar bed gaan. De relatie ontwikkelt zich dan uit romantiek en begeerte naar lichamelijke liefde. Ze menen dat je door seks met elkaar te hebben juist goed kunt uitvinden of je bij elkaar past. Als dat lekker gaat proberen ze ook een vriendschappelijke relatie te ontwikkelen. Als dat lijkt te lukken gaan ze samenwonen. Dus zonder belofte van levenslange onvoorwaardelijke liefde en trouw. Ze hopen dat zoiets misschien met de tijd zal ontstaan en anders gaan ze uit elkaar om het vervolgens met een ander te proberen. Er heerst veel angst om zich permanent te verbinden aan één partner. Of is het juist onvermogen om zich te binden, doordat ze teveel seksuele relaties achter de rug hebben en ze daardoor niet veel bindingskracht meer over hebben?

Er zijn gelukkig ook heel wat niet-christenen die hier niets van moeten hebben en die op een normale manier een duurzame relatie willen opbouwen. Ze hebben teveel ellende gezien van al die los-vaste relaties.

Beginnende liefde op Gods manier

 

Bij christengelovigen werkt het precies andersom.

  1. Zij beginnen met afstemming op het GEESTELIJKE vlak. Zij willen niet trouwen met een partner die geen christen is. Omdat Jezus de belangrijkste persoon in hun leven is, vinden ze dat het belangrijkste aspect van hun relatie. Als één van beiden geen christen is wanneer ze elkaar leren kennen, hoopt de christen dat de ander tot bekering komt, omdat er anders geen huwelijk kan zijn naar Gods wil. Gedurende de kennismakingstijd onderzoeken ze of zij op het gebied van geloofsopvattingen en levensstijl goed bij elkaar passen.
  2. In de tweede plaats kunnen ze dan werken aan hun VRIENDSCHAPPELIJKE relatie (op het niveau van de ZIEL). Je kunt op het gebied van het geloof nog zo bij elkaar aansluiten, als je karakters niet bij elkaar passen wordt het niets. Maar als dat ook goed gaat en ze vertrouwen er allebei op dat ze zich onvoorwaardelijk met de ander willen verbinden, maken ze trouwplannen.
  3. Zodra ze getrouwd zijn en hun huwelijk in het openbaar is gesloten, zijn ze officieel man en vrouw en pas daarna kunnen ze zich ook LICHAMELIJK aan elkaar geven. Seks is dan de kers op de taart van de huwelijkssluiting. Door te wachten met seks tot hun huwelijk hebben ze respect voor elkaar getoond (een belangrijk aspect van ware liefde!) en in die nacht geven ze zichzelf aan elkaar als een mooi, zuiver huwelijkscadeau. Iets wat alleen voor die ander is.

Deze volgorde garandeert de beste 'resultaten' omdat God daarbij centraal staat. Wie luistert naar wat de Schepper zegt zal de hoogste voldoening vinden in het huwelijk en ook in de seksuele beleving.

Seksualiteit - geschenk met gebruiksaanwijzing

 

God heeft seksualiteit gegeven als een geweldig geschenk om als man en vrouw van te genieten en waaruit kinderen geboren kunnen worden. Seksuele gemeenschap (of gewoon 'seks') is de meest intieme gebeurtenis tussen twee mensen die kwetsbaar durven zijn voor elkaar omdat ze elkaar vertrouwen. Het is een lichamelijke uiting van de diepste liefde vanuit hun hart.

Het feit dat God zoiets moois heeft gemaakt, zegt veel over Hemzelf en de hoge waarde die Hij hecht aan intieme relaties gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde en trouw. God wil immers zelf ook intieme relaties opbouwen met mensen, die geestelijk van aard zijn en die nog veel dieper en mooier zijn dan de lichamelijke liefde. Omdat seksualiteit een afbeelding is van de diepste liefde van God, is het zo speciaal, maar tegelijk is het ook erg breekbaar. Want als je er niet goed mee omgaat, kan het veel ongelukkig makende gevolgen hebben.

In de Bijbel hebben wij van onze Schepper belangrijke gebruiksaanwijzingen voor seksualiteit gekregen, die even zo belangrijk zijn als bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing voor een auto. Voordat je een auto mag besturen op de openbare weg moet je eerst een rijbewijs halen. Voor het huwelijk is op zijn minst noodzakelijk om kennis te nemen van wat de Schepper erover zegt. Want niemand weet zo goed hoe het werkt als de Schepper zelf. De belangrijkste Bijbeltekst over huwelijk en seksuele eenwording vinden we op één van de eerste bladzijden van de Bijbel:

"... Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, SV1977)

Dat woord 'aankleven', dat de Statenvertaling in deze Bijbeltekst gebruikt, maakt duidelijk dat seksuele gemeenschap een hechtingsmiddel is waardoor de emotionele onderlinge band tussen één man en één vrouw wordt versterkt. Dit Bijbelgedeelte werd duizenden jaren later door Jezus aangehaald als een gezaghebbend principe:

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." (Matteüs 19:5-6, NBV2004)

Wie seks ziet als een genotmiddel om te gebruiken met wie je toevallig in bed ligt, heeft niets begrepen van waar het voor bedoeld is. Wie er zo'n manier van leven opnahoudt zal nooit de voldoening leren kennen van échte seks tussen twee mensen die elkaar onvoorwaardelijke, levenslange trouw hebben beloofd. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat wedergeboren gelovigen duidelijk meer blijken te genieten van seks dan anderen. Als het goed is hebben zij geleerd om seksualiteit de plaats in hun huwelijk te geven waar het hoort en eren God door ervan te genieten als van een prachtig sieraad van de Schepper.

"Want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken." (1 Korintiërs 6:20, GNB1996)

Seks buiten het huwelijk

 

Door buitenechtelijke seks te hebben ontstaat er ook een emotionele binding die je niet zo gauw meer kwijtraakt. Mensen die meerdere seksuele partners hebben gehad zullen zich altijd blijven herinneren hoe het die eerste keer was met die eerste persoon. Dat is ook waar bij onvrijwillige seks. In de Bijbel lezen we over die bindingskracht in de geschiedenis van Dina, een dochter van aartsvader Jakob, die werd verkracht door de zoon van de een stamleider. Daarvan lezen we:

"Sichem nu, de zoon van Hemor de Heviet, de landvorst, zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jakobs dochter; en hij had de jonge dochter lief, en sprak naar het hart van de jonge dochter." (Genesis 34:2-3, SV1977)

Er wordt niet vermeld dat Dina zich verzette, maar er ontstond wel een duidelijke binding. Misschien wel van beide kanten. Dat doet seks met je. Als je buiten het huwelijk een seksuele relatie met iemand aangaat, ook al is het vluchtig, dan ontstaat er een onzichtbare hechting aan die ander. Als de relatie verbroken wordt neemt je vermogen om je opnieuw aan iemand te hechten af. Het is net als bij plakband dat je voor de tweede of derde keer gebruikt. Na enkele keren plakt het bijna helemaal niet meer. Zonder dat ze het beseffen zijn ze hun bindingsvermogen kwijtgeraakt. Je kwetsbare hechtingsvermogen is een onderdeel van je seksualiteit en daarom moet je daar voorzichtig mee omgaan.

De meeste mensen, die seks hebben gehad met verschillende partners, constateren dat ze moeite hebben met zoiets als een permanente relatie, omdat ze een zekere bindingsangst hebben. In de meeste gevallen is dat geen bindingsangst maar een verlies aan bindingsvermogen! Kortom: seks bewaren totdat je binnen het veilige kader van onvoorwaardelijke huwelijkstrouw jezelf helemaal aan elkaar kunt geven. Toewijding aan God betekent ook: van harte zijn aanwijzingen over huwelijk en seksualiteit opvolgen. Echt, God heeft meer verstand van seks dan de wereld om je heen!

Het is niet voor niets dat de Bijbel buitenechtelijke seks verbiedt. Sommige mensen denken dat God vooral leuke dingen verbiedt, maar dat is onzin. God verbiedt buitenechtelijke seks juist omdat Hij je iets veel beters gunt.

Zie ook onderwerp 'Niet echtbreken' in hoofdstuk 'Gods levenswet' dat ook hierover gaat.

Een volmaakt seksleven is een illusie

 

Seksueel genot wordt door de filmindustrie gepresenteerd als de hoogst denkbare vorm van levensgeluk. En dan vooral seks tussen twee partners die het voor het eerst met elkaar doen. En natuurlijk lekker spontaan, in alle vrijheid en vrijblijvendheid, liefst buiten de knellende band van een saai huwelijk. Op die manier probeert de satan miljoenen jongeren te misleiden en hen te laten dromen over een tijdelijk geluksgevoel dat geen echt geluk is. En zoveel jonge mensen verliezen daardoor iets wat ze nooit meer terugkrijgen.

Maar ook binnen christelijke huwelijken, die wel goed zijn begonnen, is seks lang niet altijd zo volmaakt als het zou kunnen zijn. De reden is nogal simpel: de onvolmaaktheid van allebei de huwelijkspartners. Er is geen huwelijk zonder teleurstellingen op seksueel gebied. De afstemming tussen de behoeften en verlangens van man en vrouw is soms lastig. In elk huwelijk zijn er korte of langere perioden waarin geen normale seks mogelijk is. Is dat erg? Nee, het hoort er gewoon bij. Juist dan kun je als man en vrouw elkaar laten zien dat seksualiteit geen hoofdzaak is binnen je relatie, maar een bijzaak. Een goed huwelijk zonder seks is mogelijk, maar een goed huwelijk zonder liefde niet. Met echte, gevende liefde kun je samen alles aan, samen met God, de bron van liefde!


Volgend onderwerp:

 6.6.8. Seks voor het huwelijk? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies