banner image

 

6.6.8. Seks voor het huwelijk?

Lees eerst het vorige onderwerp in dit hoofdstuk: 'Liefde en seksualiteit'.

Waarom wachten met seks?

Liefde kan desnoods vijf jaar wachten;
Lust kan soms nog geen vijf minuten wachten."

Seks hoort niet thuis in de voorbereiding voor het huwelijk. Als man en vrouw elkaar kunnen respecteren door geen seks met elkaar te hebben voor het huwelijk, wekt dat het vertrouwen dat ze na hun trouwdag ook trouw zullen blijven. Mensen kunnen de woorden 'geen seks' op verschillende manieren opvatten. Dat betekent op zijn minst: geen geslachtsgemeenschap, maar ook niet elkaar seksueel stimuleren of bevredigen voor het huwelijk. Over dat laatste lezen we in het Bijbelboek Hooglied maar liefst vier keer waarschuwingen om te wachten met liefdesspel tot het de juiste tijd is:

"Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je ... wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil." (Hooglied 2:7, NBV2004)

"Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je ... wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil." (Hooglied 3:5, NBV2004)

"Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem: waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?" (Hooglied 8:4, HSV2010)

"Wij hebben een heel jong zusje dat nog geen borsten heeft. Hoe kunnen we haar beschermen, nu ze de leeftijd heeft om te trouwen? Als ze een muur was, dan bouwden we daar torens op. Als ze een deur was, dan maakten we op die deur een stevig slot." (Hooglied 8:9-10, BGT2012)

Het laatste Bijbelgedeelte is een dichterlijke omschrijving van de verantwoordelijkheid die oudere broers voelen om de eer van hun jongere zus te beschermen. Als een man vóór het huwelijk seks heeft met een vrouw, onteert hij haar (Deuteronomium 22:28-29).

Seks voor het huwelijk geeft altijd schaamtegevoelens achteraf, tenminste als je een redelijk normaal ontwikkeld normbesef hebt dat niet verziekt is door wereldse opvattingen. Wachten met seks maakt dat man en vrouw elkaar na de huwelijkssluiting een prachtig cadeau kunnen geven en ze zullen nooit spijt krijgen van deze keuze. De Schepper heeft ons zo gemaakt dat we het gelukkigst worden als we volgens zijn principes leven.

Seks hoort bij het huwelijk

In de Bijbel lezen we dat maagdelijkheid van vrouwen bij het huwelijk de norm is. Natuurlijk geldt hetzelfde voor mannen, ook al kan dat niet fysiek worden bewezen. Alleen al het feit dat God vrouwen met een maagdenvlies heeft geschapen laat zien dat seksuele omgang niet zomaar een genotmiddel is dat je te pas en te onpas kunt 'gebruiken'. Seks is niet vrijblijvend!

In sommige culturen wordt de maagdelijkheid van de bruid op de huwelijksdag getoetst. Het jonge paar moet dan op die dag seksuele gemeenschap hebben en het laken met de bloedsporen van de doorbreking van het maagdenvlies wordt dan aan enkele familieleden getoond als bewijs van maagdelijkheid. Dit onderstreept het feit hoezeer men eigenlijk altijd heeft beseft dat seksuele gemeenschap voor het huwelijk taboe is.

Wachten wordt beloond

Voor christenjongeren is het wachten niet altijd gemakkelijk, vooral wanneer ze zien dat veel van hun leeftijdgenoten na een korte kennismaking al met elkaar naar bed gaan of ongehuwd samenwonen. Toch zal hun wachten beloond worden en ze zullen een veel betere start met hun huwelijk maken dan die anderen. Wanneer je als christenjongere verkering krijgt en de tijd rijp is om het onderwerp 'seksualiteit' met elkaar te bespreken, beloof elkaar dan dat je zult wachten tot je huwelijk en dat je het elkaar niet moeilijk zal maken.

Laat vooral de belangrijkste Bijbeltekst over het huwelijk tot je doordringen:

"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, HSV2010)

Pas na een publieke huwelijkssluiting mogen man en vrouw zich aan elkaar hechten en één vlees worden. Dat houdt ondermeer seksuele gemeenschap in. Seks is geen genotmiddel, maar een hechtmiddel, bedoeld om een man en een vrouw tot één geheel samen te voegen.

Wachten met seks is geen teken van gebrek aan liefde, maar een uiting van trouw en respect. Wees maar dankbaar als je een partner hebt gevonden die daaraan vasthoudt. Als de ander tegen je zegt: "Als je echt van me houdt, geef je dan helemaal aan mij" (met andere woorden: "Ik wil seks, nu!") weet je zeker dat je niet gerespecteerd maar gemanipuleerd wordt en dat de liefde van de ander vooral seksueel van aard is. En op zo'n schrale vorm van liefde kun je geen goede relatie bouwen.

"Als je wacht met seks tot je getrouwd bent, behoudt het zijn samenbindende functie." (Oscar Lohuis)

De waarheid van deze woorden werd bevestigd door een studie die uitwees dat van de stellen die geen seks hadden gehad voor hun huwelijk slechts 5% in een echtscheiding eindigde (bijna een tiende van het gemiddelde percentage!).

Een huwelijk wordt niet in bed gesloten

Sommige stellen die niet met seks willen wachten tot hun huwelijk maken zichzelf wijs dat een huwelijk eigenlijk in bed wordt gesloten. Dus wanneer je zeker weet dat je met elkaar gaat trouwen, is het niet meer nodig om te wachten. Maar dat is grote onzin en zelfmisleiding. Wanneer ongetrouwde mensen seks met elkaar hebben is dat gewoon overspel ofwel ongeoorloofde seks. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over:

"Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft." (Deuteronomium 22:28-29, NBV2004)

Een huwelijk is pas geldig als er getuigen zijn van de plechtige huwelijksbelofte (en dat is een eed) die man en vrouw publiekelijk tegenover elkaar uitspreken bij de huwelijkssluiting. In de meeste culturen is dat vele eeuwen lang de norm geweest. Ook bij Joden en christenen, mede op grond van Bijbelse gegevens. Denk maar aan het huwelijk van Jakob, waarbij hij in de nacht na de huwelijksplechtigheid voor het eerst met zijn vrouw naar bed ging (Genesis 29).

Is het nuttig om samen een goed boek over 'seksualiteit binnen het huwelijk' te lezen en te bespreken? Veel jonge stellen die daarmee begonnen eindigden bij elkaar in bed, eenvoudigweg omdat er dan sterke verlangens kunnen ontstaan. Het is beter om zulke boeken afzonderlijk te lezen of pas samen te lezen wanneer je getrouwd bent.

Ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen is geen optie voor een christen, eenvoudigweg omdat seksuele omgang buiten het huwelijk in de Bijbel wordt beschouwd als overspel en dus een zondige praktijk is. God heeft seksualiteit gegeven als een geschenk dat is bedoeld om te functioneren binnen het veilige kader van onvoorwaardelijke wederzijdse liefde en trouw. Wanneer je samen niet zeker weet of jullie goed genoeg bij elkaar passen om elkaar de huwelijksbelofte te geven, is het ook nog niet de tijd om het bed met elkaar te delen.

Dat ongehuwd samenwonen in ons huidige samenleving breed geaccepteerd wordt, laat alleen maar zien hoezeer de wetteloosheid in ons land is toegenomen. Zo ongeveer elke denkbare vorm van seksuele omgang is normaal verklaard, zolang de beide partners ermee instemmen. Dat betekent dat we als christenen meer dan ooit moeten opletten dat we onze normen en waarden niet laten beïnvloeden door onze wetteloze omgeving.