banner image

 

6.2.4. Verleidingen voorkomen

Zondeval

Uit de geschiedenis van de zondeval van de mens kunnen we heel wat leren over verleiding. Als je met een verleiding wordt geconfronteerd moet je een keuze maken: eraan toegeven of de verleiding weerstaan. Adam en Eva gingen een kijkje nemen bij de levensgevaarlijke doodsboom in het paradijs. Daar ontstond een interessant gesprek met het serpent, dat hen aanraadde vooral van de doodsboom te eten, omdat ze dan net zo machtig als God zouden worden en daardoor het hoogst denkbare geluk in hun leven zouden meemaken. Het resultaat is overbekend:

"(1) De vrouw keek naar de boom.
(2) Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.
(3) Ze plukte een paar vruchten en at ervan ..." (Genesis 3:6, NBV2004)

De drie fasen van het verleidingsproces komen we in deze geschiedenis tegen:

  1. naar de plaats van verleiding toegaan
  2. op de plaats van verleiding blijven en je ogen en oren goed de kost geven
  3. toegeven aan de verleiding

Zie meer in onderwerp 'Hoe Eva verleid werd' in hoofdstuk 'Adam en Eva'.

Maak een keuze

Kies ervoor om Jezus te vertrouwen die zijn volgelingen een overvloedig leven heeft beloofd: blijvend geluk voor nu en voor later. Als je diepere, geestelijke behoeften bevredigd zijn door het uitgebreide assortiment van Gods zegeningen, heb je al een belangrijke ingebouwde bescherming tegen verleidingen. Die bescherming is helaas niet waterdicht, omdat je oude natuur ook een rol blijft spelen zolang je op aarde leeft. Dus daarom zul je steeds op je hoede moeten blijven.

In de praktijk van het leven word je steeds voor de keuze gesteld: Wil ik God volgen of mijn eigen begeerten bevredigen? Het achterliggende probleem is meestal dat we Gods zegeningen wel op prijs stellen, maar tegelijk ook willen genieten van de dingen waar de begeerte van ons vlees naar uitgaat. Een beetje voor jezelf leven en een beetje voor God dus. Je kunt dan allerlei excuses bedenken om het toch maar te doen, zoals:

Wees alert en blijf in contact met God

Wees alert om op tijd vast te stellen of je in een verleidelijke situatie terecht bent gekomen. Vooral wanneer je je eenzaam voelt, gestrest bent, gefrustreerd bent over het één of ander of als je tegenslag of een teleurstelling meemaakt ben je kwetsbaar voor verleidingen. Pas dan vooral op. En denk aan de bekende woorden van Jezus vlak voordat Jezus zou worden gevangen genomen:

"Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak." (Matteüs 26:41, WV2012)

Door alertheid en gebedsomgang met God ben je nadrukkelijk minder kwetsbaar voor verleidingen. Besef dat je afweervermogen tegen verleidingen extra zwak is als je niet zo lekker in je vel zit!

Neem afstand van verleidingen

Dit is een eerste stap in de innerlijke strijd tegen verleidingen. Het is een radicale keuze om los te willen zijn van de macht van de verleidingen. Zonder radicaliteit is de strijd bij voorbaat verloren. Dus niet een klein beetje afstand nemen van verleidingen, of langzamerhand minderen zodat je er 'vanzelf' of geleidelijk vanaf komt. Dat klinkt aardig, maar in de meeste gevallen werkt dat gewoon niet. Jezus zei:

"Als uw rechteroog u van de rechte weg doet afdwalen, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel gegooid wordt." (Matteüs 5:29, GNB1996)

Natuurlijk was het niet Jezus' bedoeling dat we dat letterlijk zouden doen, anders zouden onze kerkgebouwen vol zitten met mensen zonder allerlei lichaamsdelen. Wel bedoelde Jezus te zeggen dat de invalspoorten voor verleidingen met wortel en al verwijderd moeten worden, omdat je anders groot gevaar loopt grote schade voor de eeuwigheid op te lopen. Dit is een ernstige boodschap die we nooit licht mogen opvatten. Voorbeelden:

En zo is er voor de meeste soorten verleidingen wel iets te bedenken. Ga voor jezelf eens na wat voor jou de meest verleidende situaties of dingen zijn en bedenk een manier om die verleidingen op een afstand te houden. Kortom, besluit om alle oorzaken van verleiding zoveel mogelijk uit je directe levenssfeer te verwijderen. Dat kan veel narigheid voorkomen!

Kom niet in de buurt van verleidingen

Veel verleidingen beginnen meestal vat op een mens te krijgen als hij ervoor kiest om zich onnodig dicht bij de plaats van verleiding te wagen. Elk mens is gevoelig voor verleidingen en dat geldt ook voor gelovigen, zowel voor pasbekeerden als voor de meer volwassen gelovigen. Het is ook niet flink om jezelf in een positie te brengen waar sterke verleidingen op je afkomen. Het is gewoon STOM.

Hoe blijf je uit de buurt van verleidingen? Je kunt niet alle verleidingen ontlopen, behalve wanneer je jezelf als een kluizenaar zou terugtrekken in je hol, maar zelfs daar kom je weer andere verleidingen tegen. Je kunt wel heel wat doen om de belangrijkste verleidingen op een afstand te houden. Enkele voorbeelden: