Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

6.2.5. Verleidingen weerstaan

 

- Nadenken
- Pas op voor leugens
- Je ogen
- Glijbaan naar verslaving
- Vluchten
- Bevrijding van zondige verlangens

 

 

Nadenken

Als je toch in de buurt van verleidingen terecht bent gekomen, uit vrije wil of omdat je er niets aan kon doen, dan ben je op gevaarlijk terrein. Hopelijk beginnen er dan rode lampjes bij je te branden. Het is dan belangrijk om je VERSTAND in te schakelen zodat je jezelf niet door je gevoel laat meeslepen. Wanneer je helder genoeg kan denken om je af te vragen wat Gods Woord erover zegt of wat God van je verwacht op zo'n moment, dan kan dit je ervan weerhouden de fout in te gaan.

 

Pas op voor leugens

Denk er vooral aan elke verleiding gepaard gaat met een gevaarlijke leugen: je zult je gelukkig voelen wanneer je eraan toegeeft, en ongelukkig als je het niet doet. De waarheid is: ja, je kunt er tijdelijk een gelukmakend gevoel bij ervaren, maar op termijn is het schadelijk voor je. Je verstand gebruiken betekent: laat je leiden door de waarheid.

"U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden." (Johannes 8:32, NBV2004)

Jaren geleden was het bij christenjongeren in om een polsbandje of iets anders te dragen met de afkorting 'WWJD' (What Would Jesus Do?) Het was onder meer bedoeld als een beschermende waarschuwing voor verleidelijke situaties. Als je jezelf eerlijk die vraag durft te stellen, weet je in de meeste gevallen direct wat Jezus zou doen. Jezus zou NOOIT een zondige of schadelijke keuze maken, dus doe jij dat dan ook niet!

Zie meer hierover in de volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Waarheid en leugen':
- 'Wereldse leugens
- 'Satanische leugens
- 'Christelijke leugens

 

Je ogen

Bij veel verleidingen spelen je ogen een rol, zoals bij verleidingen op seksueel gebied of overmatige kooplust. Als je onnodig toch in de buurt van verleidingen bent gekomen, is het al heel moeilijk om er niet naar te kijken. Een bijpassend gebed is:

"Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door uw wegen." (Psalm 119:37, NBG1951)

Iedereen weet hoe moeilijk dat vaak is en dat je jezelf moet dwingen om niet te kijken naar datgene waar je beter maar niet naar moet kijken. Als je daar niet genoeg zelfbeheersing voor hebt, wil God je zeker helpen als je in geloof om zijn hulp vraagt. Maar daarbij hoort ook een geloofskeuze om Hem te willen volgen. Elke wedergeboren gelovige kan putten uit de krachtbron die in hem woont: de Heilige Geest. En één van de vruchten van deze Heilige Geest is zelfbeheersing.

 

Glijbaan naar verslaving

Als je geweten je aanklaagt terwijl je worstelt met een verleiding, zijn dit voorbeelden van de gevaarlijkste gedachten waardoor je in de val kan worden gelokt:

  • Ik neem maar één keer een sigaret, voor de gezelligheid.
  • Ik ga maar één keer gokken, dat doet me niks en ik zal ook wel niks winnen.

In de meeste gevallen komt er een tweede keer. De tweede keer ben je veel gemakkelijker verleid dan de eerste keer. Voor je het weet is het een gewoonte geworden waarbij je geweten het zwijgen is opgelegd.

Bij bepaalde soorten verleidingen leidt het tot verslaafdheid, waardoor je in de macht van verkeerd gedrag komt. Een verslaving is een zeer ernstige belemmering voor het werk van Gods Geest in je leven, omdat je je dan door je vlees laat overheersen. Gods Geest en het vlees verdragen elkaar nu eenmaal niet. Verslaafdheid en een geestvervuld christenleven sluiten elkaar uit. Als er mensen zijn die het tegendeel beweren, vraag ik me af of zij wel weten wat een geestvervuld leven is.

Zie meer hierover in onderwerp 'Verslaafdheid' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

 

Vluchten

Wanneer je al begonnen bent toe te geven aan zondige begeerten, en midden in een verleidende situatie zit, dan is alleen de laatste weg nog open: de vluchtweg. Maar pas op, het is dan eigenlijk al te laat. Je moet heel sterk in je schoenen staan om er dan nog uit te komen. Als je al in je handen hebt waarvan je weet dat je het niet zou moeten kopen, is het moeilijk om het weer terug te leggen. Wanneer je op een porno site terecht bent gekomen of begonnen bent een verkeerde film of video te bekijken is het moeilijk om te stoppen. En nogmaals: er is dan nog maar één kans die je kan benutten: ogenblikkelijk ermee ophouden en weglopen.

"U echter, o mens die God toebehoort, ONTVLUCHT deze dingen ..." (1 Timoteüs 6:11, HSV2010

Inderdaad, in veel gevallen is vluchten beter dan strijden. Een bekend Bijbels voorbeeld is de situatie waarin Jozef terecht was gekomen toen de vrouw van zijn meester hem probeerde te verleiden om met haar naar bed te gaan.

"Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. 'Kom bij me liggen,' zei ze. Maar dat weigerde hij ... Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen." (Genesis 39:7-10, NBV2004)

Waar haalt een jonge, gezonde, ongetrouwde man de kracht vandaan om zo'n verleiding te weerstaan, die hem steeds op een presenteerblaadje werd aangeboden? Alleen door een toegewijde houding om in alles Gods richtlijnen te willen volgen. Maar de vrouw werd steeds agressiever in haar toenaderingen en op een dag vond ze dat het echt moest gebeuren. Direct!

" '... 'Kom bij me liggen,' drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter." (Genesis 39:12, NBV2004)

Jozef deed het enige wat mogelijk was om uit de verleidende situatie te komen: wegrennen. Niet praten, niet argumenteren, gewoon ... rennen. Dat lijkt een zwakke reactie, maar dat is onzin. Het is een uiting van wilskracht en de enige kans om er uit te komen.

 

Bevrijding van zondige verlangens

Hoe BLIJF je vrij van het schadelijke effect van zondige begeerten? De Bijbel geeft het volgende voorbeeld:

"... we moeten ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten aanzet." (Romeinen 13:14, GNB1996)

Het komt er steeds weer op aan dat we keuzes maken en in verbinding blijven met Gods ondersteunende kracht:

"Laat het zinloze mijn oog niet verblinden ..." (Psalm 119:37, WV2012)

In veel gevallen is er een wat langere adem nodig om hardnekkige verleidingen te weerstaan. We hebben het dan niet over een eenmalige actie, maar over een proces. Geef het niet op als je een keer de fout ingaat. Belijd het aan God en vertrouw Hem om samen met Jezus de oorlog te winnen, ook al verlies je wel eens een veldslag. Het komt er dus op aan dat je ermee doorgaat, want dan pas zie je echte resultaten. En roep op tijd de hulp in van anderen.

De Bijbel belooft overwinning na strijd, geen overwinning zonder strijd. Maar Jezus is toch Overwinnaar en in Hem hebben mogen we toch in de overwinning staan? Klopt, dat zijn mooie woorden, maar er komt geen overwinning zonder strijd. Het is een geloofsstrijd en de kracht van je geloof groeit naarmate je volhardt in het doen van Gods wil. Sterkte in de strijd!

 Volgend onderwerp: 6.2.6. Hebzucht en materialisme 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.