link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.10. Occultisme

Inhoud:

- Geheimzinnig en sluw
- In de ban van het occultisme
- Demonische krachten
- Voorportalen van occultisme


Het woord 'occult' betekent letterlijke 'verborgen'. Een ander woord dat hiermee verband houdt is 'paranormaal' dat letterlijk 'bovennatuurlijk' betekent. Dat gaat dan niet over het bovennatuurlijke dat van God komt, maar uit de hoek van de satan en zijn demonen.

Geheimzinnig en sluw

 

God is erg open tegenover mensen over wie Hij is, wat zijn plannen zijn met de mensheid, hoe het voor mensen mogelijk is Hem te leren kennen en hoe mensen een relatie met God kunnen hebben.

Maar de satan werkt met zijn demonen het liefs vanuit het verborgene. Hij verschuilt zich liever dan dat hij de mensheid laat zien wie hij werkelijk is. Als een eersteklas verleider probeert hij vooral een positief beeld van zichzelf te laten zien:

"... satan zelf vermomt zich als een engel van het licht." (2 Korintiërs 11:14, NBV2004)

In het paradijs verscheen de satan aan Adam en Eva als een prachtige soort slang. Vooral door zijn imponerende verschijning leken zijn woorden erg geloofwaardig. En wat had hij een succes, mede door zijn uitstekende vermomming.

In de ban van het occultisme

 

Doordat de satan en zijn demonen vanuit het verborgene werken, maken ze mensen juist nieuwsgierig naar zijn wonderlijke krachten. Daarom zijn er wereldwijd enorm veel vormen van occultisme. Maar ze komen er allemaal op neer dat de satan invloed wil krijgen in de levens van mensen om hen uiteindelijk kwaad te doen en bij God vandaan te houden. Occultisme is levensgevaarlijk. Naarmate je er dieper in verstrikt raakt, kom je steeds meer in wanhopig makende ellende terecht.

Occultisme is van alle tijden. God waarschuwt ons vanuit zijn Woord tegen alle mogelijke occulte praktijken:

"Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u." (Deuteronomium 18:10-12, NBV2004)

"Hij (koning Manasse van Juda) verbrandde zijn zoon als offer en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen." (2 Koningen 21:6, NBV2004)

Demonische krachten

 

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar alles wat met magie, hekserij, waarzeggerij, aanroepen van geesten, horoscopen, enz. te maken heeft. Wie zich ermee inlaat ervaart het vaak als interessant en spannend. Het idee dat je onzichtbare machten iets kan laten doen geeft je een wonderlijk gevoel van macht. Je hebt dan krachten 'in jezelf' ontdekt die je niet voor mogelijk had gehouden. Maar je bent dan blind voor het feit dat het niet jouw krachten zijn waarvan je ineens bewust geworden bent, maar dat het de krachten van de satan zijn die hij jou geeft om je is zijn macht te krijgen. Jij speelt dan niet met demonen, maar de demonen spelen met jou! Ze laten je eerst denken dat jij de baas bent en dat zij precies doen wat jij wil. Maar voor je het weet zit je verstrikt in een web van duisternis, waarbij je wordt aangezet tot steeds ergere zonden. Daarbij kunnen de demonen je zwaar straffen als je hen niet blindelings gehoorzaamt. Je houdt niet voor mogelijk in welke bizarre en wanhopige en gekmakende situaties je dan verzeild kunt raken.

Van praktisch alle gaven van de Heilige Geest heeft de satan een illegale versie op de markt gebracht, die soms verdacht veel op een geestesgave lijkt:

  • Niet alle geestelijke talen zijn uit God. Er zijn ook demonisch beïnvloede mensen die zo'n gave hebben gekregen, waardoor niet God maar de demonen zich kunnen uiten.
  • Naast profetische gaven van de Heilige Geest is er de gave van helderziendheid en waarzeggerij die uit de wereld van de duisternis komt.
  • Naast de gave van wonderen en krachten van de Heilige Geest krijgen mensen met een demonische geest soms gaven om te genezen, zichzelf onzichtbaar te maken, uit hun lichaam te treden, vervloekingen uit te spreken, enzovoort.

De satan imiteert bijna alles wat God doet. De Heilige Geest geeft bijzondere geestelijk gaven, de satan geeft zijn eigen soort geestelijke gaven die heel spectaculair kunnen zijn. Gaven van de Heilige Geest gaan gepaard met vrede. Paranormale gaven leiden tot onvrede en uiteindelijk tot een bodemloze wanhoop.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we van een occulte figuur die in Samaria bekend stond:

"Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten." Handelingen 8:9-11, NBV2004)

De apostelen kwamen naar zijn stad om het evangelie te brengen en Simon zag meteen dat de wonderen die zij daarbij verrichten veel krachtiger waren dan die van hem.

"Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren." (Handelingen 8:13, NBV2004)

Hier zien we hoe het werk van de satan wordt overtroffen door de wonderen die door de Heilige Geest worden verricht.

Voorportalen van occultisme

 

Je kunt bij occulte praktijken uitkomen door zaken die op het grensgebied van occultisme liggen, zoals het lezen van horoscopen. Je begint ze dan een keer te lezen 'voor de grap' want je vindt het toch allemaal onzin. Maar als je een paar keer merkt dat het uitkomt, dan ga je er enige waarde aan hechten. Na nog een aantal keren ga je bepaalde keuzes nemen op grond van waarschuwingen of aansporingen van je horoscoop. En dan gebeurt er iets binnen in je: je laat je leven tot op zekere hoogte besturen door iets wat je niet kunt verklaren, iets bovennatuurlijks maar wat niet van God is. Op dat moment zit je in het web van de satan en sta je open voor ook andere dingen als handlezen, tarotkaarten en waarzeggerij. Zo kunnen zogenaamd onschuldige horoscopen dienen als een voorportaal naar de occulte wereld.

Ook met occulte geneeswijzen en met yoga kun je verstrikt raken in occulte praktijken. Ook daarbij ga je je gezondheid en welzijn toevertrouwen aan iets bovennatuurlijks en dan kom je ook in zo'n voorportaal van het occultisme terecht. Voor veel mensen is dat de eerste stap geweest op weg naar diepe duisternis in hun leven.

Zie meer hierover in het volgende onderwerp 'Occulte praktijken'.


Volgend onderwerp:

 7.3.11. Occulte praktijken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies