banner image

 

7.3.11. Occulte praktijken

Hierna gaan we enkele van de meest bekende occulte verschijnselen benoemen.

Waarzeggerij

In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostel Paulus en zijn medewerker Silas te maken kregen met een vrouw die de occulte gave van waarzeggerij had:

"Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!' Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: 'Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!' En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg." (Handelingen 16:16-18, NBV2004)

Misschien vraag je jezelf af: was dat nou zo erg wat die vrouw zei? Ze sprak toch de waarheid? Dat dacht ik ook totdat ik een keer een gesprek had met een jonge vrouw die duidelijk 'occult belast' was. Als zij tijdens het gesprek een Bijbeltekst probeerde te citeren, klonk het als een vloek, zo akelig kwam het uit haar mond. Daardoor begrijp ik dat de manier waarop deze waarzegster die woorden uitsprak beslist geen reclame voor de evangelieboodschap was, maar een vijandige uiting van spotternij en afkeer. Uit dit verhaal blijkt ook dat gelovigen in de naam van Jezus overwicht hebben over deze machten en ze kunnen uitdrijven. Demonen respecteren en vrezen altijd de macht van Jezus' naam!

Waarzeggers met de gave van helderziendheid kunnen tot op zekere hoogte de toekomst voorspellen. De voorspellingen komen niet altijd uit omdat ze niet zozeer de werkelijke toekomst voorspellen, maar wat de satan van plan is te bewerken. We moeten zijn macht niet onderschatten, want hij is in staat om veel gebeurtenissen te doen plaatsvinden omdat hij het wil. Maar God heeft het laatste woord en daardoor komt lang niet alles uit zoals de satan gedacht had. Wanneer je bij een waarzegger iets hebt gehoord over je toekomst, kan dit een loodzware last zijn omdat hij een slaaf van die voorspelling is geworden. Daardoor ben je in de greep van de satan gekomen. Toekomstvoorspellingen kunnen in Jezus' naam afgewezen en verbroken worden. Eenvoudigweg omdat God de toekomst beheerst en de plannen van de satan zal teniet doen op gelovig gebed.

God zegt in zijn Woord:

"Men zal jullie vragen: 'Wend u tot hen die de geesten van doden kunnen raadplegen.' Maar die fluisteren en prevelen maar iets. Een volk wendt zich toch tot zijn God! ..." (Jesaja 8:19, GNB1996)

Astrologie, horoscopen - Waarzeggerij op basis van geboortedatum (en het bijbehorende sterrenbeeld) en de stand van sterren en planeten. Horoscopen bevatten voorspellingen en adviezen voor mensen die in een bepaalde maand geboren zijn. Als je er geloof aan hecht of als je er 'voor de grap' een paar keer rekening mee houdt bij je beslissingen, ontstaat er ongemerkt een afhankelijkheid van een onduidelijke bron die niet van God is. Dat geeft een binding aan het rijk van de satan en zijn demonen. God bespot en haat deze praktijken:

"Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden!" (Jesaja 47:13, NBV2004)

Engelenkaarten - Dit is een vriendelijk ogende versie van tarotkaarten (ook aantrekkelijk voor jonge kinderen!), waarmee je zogenaamd antwoorden op levensvragen en boodschappen krijgt van engelen die je kunnen helpen om keuzes te maken. Mensen met een christelijke achtergrond kunnen verleid worden om te denken dat ze daardoor Gods wil voor hun leven kunnen ontdekken, want engelen zijn toch betrouwbaar? Maar dat is natuurlijk niet zo. De engelen van de engelenkaarten zijn GEVALLEN engelen (=demonen) die erachter schuilen!

Handlezen - Waarzeggerij aan de hand van lijnen en plooien in de hand. In een boekje over handleeskunde las ik eens als inleiding: "God heeft ons de lijnen in de hand gegeven om ons de toekomst bekend te maken." Wat een misleiding! Daardoor leer je dat bij sommige occulte praktijken de indruk gewekt wordt dat God er achter staat.

Helderziendheid - De intuïtie van de helderziende staat onder invloed van demonische machten, waardoor hij paranormale inzichten kan ontvangen over verleden, heden of toekomst.

Pendelen - Een occulte manier van informatie verkrijgen door middel van een draadje met een klein gewichtje dat door een invloed door geestelijke machten wordt bewogen om antwoorden te krijgen op vragen of om paranormale leiding te ontvangen. Dit is een demonische versie van de orakelstenen (Urim en Tummim) die we in het Oude Testament tegenkomen.

Tarotkaarten - Toekomstvoorspellingen of persoonlijke adviezen ontvangen door het leggen van speciale tarot kaarten.

Telepathie - Hierdoor kan iemand als het ware 'gedachten lezen', door paranormaal inzicht in onuitgesproken gedachten van anderen.

Waarzeggende dromen - 's Nachts dromen van meestal onheilspellende gebeurtenissen, die één of meer dagen later precies zo uitkomen.

Ik heb eens een studente ontmoet die als gevolg van experimenteren met zelfhypnose demonische gaven had ontvangen. Ze kreeg waarzeggende dromen en een griezelige begaafdheid om geïnspireerde verhalen te schrijven. Daarnaast had ze ook plotseling lesbische gevoelens bij zichzelf geconstateerd. Allemaal 'geschenken' van de satan die haar hevig verontrustten omdat ze christen was. Na haar bevrijding zijn al deze drie verschijnselen verdwenen.

Oosterse meditatie

Door middel van meditatietechnieken willen mensen in contact komen met bovennatuurlijke machten of krachten. Sommigen zoeken contact met goden of geleidegeesten, anderen denken krachten binnen in henzelf te activeren. Maar in alle gevallen komen ze onder invloed van de demonische wereld.

Er is niets mis met meditatie en ontspanningsoefeningen op zich, maar wel met de filosofie die er achter zit. Het zijn technieken om innerlijke rust en harmonie op te wekken en het opwekken van gedachtekracht. Je treedt dan op het vlak van je geest, die in verbinding kan treden met bovennatuurlijke krachten die niet bij God vandaan komen. Sommige mensen gaan daarin zo ver dat ze in staat zijn buiten hun lichaam te treden met hun geest en in paniek kunnen raken bij de gedachte dat ze niet meer terug kunnen naar hun lichaam. Overduidelijk dat dit een 'gave' uit het rijk van de duisternis is.

Transcendente meditatie - In contact komen met je persoonlijke geleidegeest (=demon) door het gebruik van meditatietechnieken, om stress en angst te verminderen en innerlijke vrede te bevorderen.

Yoga - Oppervlakkig bekeken is dit niet meer dan bezig zijn met ontspanningsoefeningen. Maar yoga is gebaseerd op de oosterse filosofie die je bij veel andere occulte geneeswijzen tegenkomt, waarbij de balans wordt nagestreefd tussen innerlijke energiestromen. Elke lichaamshouding heeft een religieuze achtergrond. Alle vormen van yoga (ook al lijkt religie er niet aan te pas te komen) hebben een verbinding met demonische machten. Er zijn genoeg mensen die aan yoga doen en stellig beweren dat ze geen last hebben van dat soort dingen, maar het blijft een gevaarlijk terrein dat christengelovigen moeten mijden naar mijn mening.

Oosterse geneeswijzen

Dit zijn alternatieve geneeswijzen die zijn gebaseerd op oosterse filosofieën en religies, maar die achtergronden worden in westerse landen niet benadrukt. Er zijn ook wel mensen met een christelijke achtergrond die hier voor openstaan. Ze zeggen dan niets te maken te willen hebben met de geestelijke achtergronden en dat het daarom geen kwaad kan. Maar ze kunnen er wel degelijk door beïnvloed worden en in de richting van het occulte worden gezogen. Wanneer je je heil verwacht van zogenaamde innerlijke krachten en verschijnselen die niet van afkomstig God zijn, dan kom je vanzelf terecht bij de satan en zijn demonen.

Bij oosterse geneeswijzen wordt vaak gesproken over zogenaamde energiestromen die moeten worden aangepast of 'in balans gebracht'. Ook wordt door de genezers beweerd dat zij bijzondere genezende krachten in het lichaam activeren, waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Maar die 'verborgen' krachten zijn occulte krachten die direct in verbinding staan met de demonische wereld. Demonen willen mensen wel genezen, maar daarmee ontstaat nadrukkelijk een schadelijke gebondenheid aan de wereld van de satan.

Christenen moeten zich niet laten leiden door de vraag of zulke geneeswijzen werken, maar vanuit welke kracht de genezing plaatsvindt. Ik blijf persoonlijk liever ziek dan dat ik door de satan genezen zou worden, want ik wil niets met hem te maken hebben!

Acupunctuur - Een oosterse geneeswijze, met als doel om door naalden in de huid de energiebalans in het lichaam te herstellen.

Healing touch - Een geneeswijze om met handbewegingen of massage de energiebalans van het lichaam te herstellen.

Reiki - Een geneeswijze afkomstig uit het boeddhisme om de energiebalans in het lichaam te herstellen door handoplegging en het gebruik van bepaalde symbolen.

Touch for health - Een methode om blokkades in de energiebalans in het lichaam op te sporen, op basis van metingen van de spierspanning.

Voetreflexmassage - Een geneeswijze die uitgaat van energiebanen die door het lichaam stromen, waarbij de energiebalans in bepaalde lichaamsdelen kan worden hersteld.

Andere occulte geneeswijzen

Dit zijn alternatieve geneeswijzen die ergens wel een medische achtergrond lijken te hebben. Maar die achtergrond dient vooral als dekmantel voor de occulte gaven van de genezer, waardoor zijn bevindingen en adviezen toch nog een beetje professioneel overkomen. Veel van deze occulte genezers hebben zelf niet door dat hun paranormale gaven (van helderziendheid en genezing) uit de wereld van de satan komen. Er zijn zulke genezers die een christelijke achtergrond hebben en die zelfs met hun patiënten over God spreken en Bijbels getinte adviezen geven. Ik geloof dat de meeste van hen uit zuivere motieven handelen. Maar toch brengen ze hun patiënten in contact met de demonische machten.

Niet voor niets hebben we het over 'occulte' geneeswijzen. De satan werkt het liefst vanuit het verborgene, onder een dekmantel van het goede. In de leugens van de satan zit altijd een percentage waarheid als dekmantel. Hetzelfde geldt voor occulte geneeswijzen.

Homeopathie - Een geneeswijze waarbij medicijnen worden gebruikt, die door krachtig schudden en verregaande verdunning bekrachtigd zouden worden. Er is geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs voor de geneeskracht.

Iriscopie - Occulte praktijk waarbij de iriscopist zegt ziekten af te kunnen lezen uit de iris. Elk gedeelte van de iris zou iets laten zien van de conditie van bepaalde delen van het lichaam. Hiervoor bestaat geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs.

Magnetisme - Occulte geneeswijze door middel van strijken over bepaalde lichaamsdelen of door handoplegging. De naam 'magnetisme' suggereert dat het iets te maken heeft met natuurwetten of energiestromen, maar dat is niet zo.

Een vriend van mij had een zoontje dat door een magnetiseur van een vorm van kanker was genezen. Ik maakte hem erop attent dat dit uit de hoek van de satan kwam en dat zijn gezin daardoor groot gevaar liep. Hij wilde het eerst niet geloven, maar besloot uiteindelijk toch de proef op de som te nemen. Toen hij er de volgende keer weer heen ging en zijn zoontje door de magnetiseur werd behandeld, begon mijn vriend in de wachtkamer te bidden. Even later kwam de magnetiseur naar hem toe en zei met een vreemde blik in zijn ogen: "Neem uw zoon maar weer mee, ik kon ineens niets meer doen." Onnodig te zeggen dat dit het laatste bezoek aan de magnetiseur was.

Magie, toverij

Mensen met paranormale gaven menen dat er ongekende krachten en mogelijkheden schuilen in de menselijke ziel en dat hun gaven uit hun eigen innerlijk komen. In werkelijkheid zijn het demonische machten die zich achter deze waanvoorstelling schuil houden. Door deze machten kunnen alle mogelijke soorten toverij worden uitgevoerd, waaronder bezweringen, verplaatsingen en vervloekingen. De Bijbel is duidelijk over toverij:

"Een vrouw die zich inlaat met toverpraktijken, mag niet in leven blijven." (Exodus 22:17, GNB1996)

"... Zonder uitstel zal ik aanklagen wie zich met toverpraktijken bezighoudt ..." (Maleachi 3:5, GNB1996)

Astrale magie - Magie waarmee mensen buiten hun lichaam kunnen treden, waardoor ze andere plaatsen kunnen bezoeken of zelfs de geestelijke wereld. Het is een demonische imitatie van wat christengelovigen ook hebben meegemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld Filippus die naar Asdod werd verplaatst (Handelingen 8:39-40) of Soendar Singh die in de hemel is geweest.

Halloween - Oorspronkelijk een ritueel om geesten van doden te eren of af te weren. In diverse landen heeft het de vorm van een kinderfeest aangenomen, waarbij allerlei occulte symbolen en uitingen naar voren komen, zoals heksen, spoken enzovoort. Het is niet zo onschuldig als het voor sommigen lijkt, want het verlaagt de drempel voor kinderen om nieuwsgierig te worden voor allerlei vormen van occultisme. Christengelovigen doen er goed aan om zich er niet mee in te laten.

Satanisme - Een demonische religie waarbij de satan wordt vereerd en aanbeden, en waarbij bloedoffers worden gebracht. Het is de meest ultieme en meest macabere vorm van occultisme.

Telekinese - Iemand die in contact staat met demonische geesten kan daarmee voorwerpen doen bewegen of verplaatsen zonder die aan te raken.

Wicca - De meest bekende natuurreligie die achter de hekserij schuilt.

Spiritisme

De Bijbel zegt hierover:

"Je mag je heil niet zoeken bij mensen die de geesten van doden kunnen raadplegen; daardoor zou je jezelf onrein maken. Want ik, de Heer, ben jullie God." (Leviticus 19:31, GNB1996)

Geesten oproepen - In verbinding treden met demonen die zich voordoen als de geesten van overleden personen. Deze demonen imiteren de stem van de overledene en kennen veel details over hun leven.

Glaasje draaien - Een spiritistische seance waarbij geesten worden opgeroepen om antwoorden op vragen te geven of boodschappen uit de geestelijke wereld door te geven.

Ouija-bord - Een spiritistische seance door middel van een bord met de letters van het alfabet en de woorden 'ja' en 'nee' en eventuele andere symbolen. Daarmee worden demonen opgeroepen om boodschappen uit de geestelijke wereld over te brengen. Dat gebeurt doordat demonen achtereenvolgens letters en/of symbolen op het bord aanwijzen.

Neem afstand van occulte praktijken

Het is levensgevaarlijk om te experimenteren met occulte praktijken. Vergeet niet dat de satan sterker is dan jij en dat je in eigen kracht niet los kunt komen uit zijn knellende greep als hij je eenmaal in zijn macht heeft. In 2008 gaf een vrouw een getuigenis via de zender 'geloven Tv'. Ze was christelijk opgevoed. Tot haar zestiende jaar hoorde ze stemmen in haar hoofd. Het werden haar vrienden, waar ze mee kon spelen en praten. Ze vond het eigenlijk helemaal niet vreemd. Maar daarna veranderden die stemmen van toon en ze gingen vreselijke dingen zeggen. Ze zeiden ook vaak tegen haar dat ze zichzelf voor de trein moest gooien. Ze werd erg angstig en had zichzelf niet meer onder controle. Ze wist zich geen raad en werd pas bevrijd toen er een christen met haar ging bidden en de demonische machten ging uitdrijven. Daarna was ze verbaasd dat het zo stil en vredig in haar hoofd was geworden.

Dit voorbeeld illustreert hoe gevaarlijk het is als jonge kinderen via occulte boeken, stripverhalen, films, Tv-programma's of voorwerpen in contact komen met de demonische wereld. Er kunnen allerlei oorzaken zijn of zwakheden van het kind waar demonen misbruik van maken. Dat schrijf ik niet om lezers onnodig bang te maken, maar als een waarschuwing voor ouders: wees alert op de dingen waar ze mee bezig zijn, thuis of bij schoolvriendjes of waar ook.

Ook voor jou geldt dat het kijken naar horror films erg gevaarlijk kan zijn. Je staat dan erg open voor demonische beïnvloeding. Doe het gewoon niet!