link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.6.2. Gods goedheid laten zien

Inhoud:

- Goedheid en waarheid
- Wervende kracht
- Positieve invloed
- Er wordt op gelovigen gelet


Goedheid en waarheid

 

Toen Jezus op aarde was en onder de mensen leefde, deed Hij veel goeds. Veel mensen hielden ervan om in de buurt van Jezus te zijn. Ze genoten van zijn vriendelijke gezelschap en nodigden Hem uit in hun huizen. Waarom?

"Het Woord (=Jezus) is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid ..." (Johannes 1:14, NBV2004)

Jezus verkondigde de waarheid aan de mensen. Maar het woord 'waarheid' kunnen we tegelijk ook lezen als 'echtheid'. Jezus hield van de mensen en Hij was echt en authentiek. Hij veroordeelde de mensen niet, maar accepteerde hen, of ze nu veel of weinig zonden deden. En daarom accepteerden zoveel mensen wat Hij zei. Dat was de aantrekkingskracht van Jezus.

Vandaag vinden veel ongelovigen het niet altijd prettig om met christenen om te gaan. Wat hen het meest tegenstaat in christenen is dat ze vaak juist NIET vol van goedheid en echtheid zijn:

  • goedheid - Niet-christenen proeven vaak een veroordelende houding bij christenen. Ze voelen zich niet geaccepteerd omdat ze niet voldoen aan de normen van het christelijk geloof. Jezus veroordeelde zulke mensen niet (zoals blijkt uit de relatie van Jezus met tollenaars en het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw) maar zocht juist de verbinding met hen.
    Christenen zijn ook geroepen om goed te doen tegenover mensen.
    "En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen." (1 Timoteüs 6:18, NBV2004)
  • waarheid, echtheid - Ongelovigen kunnen heel goed onderscheid maken tussen christen met een echt geloof en christenen die alleen maar aanhangers van de christelijke godsdienst zijn. Er gaat een sterk getuigenis uit van christenen die doen wat ze belijden, van mensen die in hun gedrag laten zien dat ze bij Jezus horen.

Wervende kracht

 

In de eerste eeuwen na Christus ging de wervende kracht van het christendom vooral uit van de levensstijl van de christenen. Ze onderscheidden zich van anderen door hun liefde en hulpbetoon, ondersteuning van armen, weduwen en wezen, omzien naar de zwakkeren en zieken, slaven en gevangenen. In hun navolging van Jezus spraken hun daden een duidelijke taal en dat maakte meer indruk dan grote woorden die voor buitenstaanders vaak zo weinig betekenis hebben.

Ook de christenen van die tijd hadden te maken met verdorven culturen om hen heen, maar ze stelden zich niet wereldvreemd op. En in de loop der jaren kregen de mensen, en ook de overheden, steeds meer respect voor christenen.

"Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel." (Matteüs 5:16, NBV2004)

Het is nog altijd zo dat vriendelijkheid, behulpzaamheid en medeleven een grote getuigende waarde hebben. Jezus was zo en ook jij wordt opgeroepen om zijn voorbeeld te volgen. De wereld herkent dat. Lees maar eens de volgende opmerkelijke uitspraak van een bekende hindoe uit de vorige eeuw:

"De wereld heeft geen behoefte aan meer christendom, maar aan meer van Christus." (Mahatma Ghandi)

Zie ook onderwerp 'Gemeente als licht' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Positieve invloed

 

Jezus zei:

"Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt." (Matteüs 5:13, NBV2004)

Gods kinderen zijn geroepen om een positieve invloed te hebben in hun leefomgeving. De inspiratie die christengelovigen opdoen uit Gods Woord hoort te leiden tot een goede levensstijl die aanstekelijk werkt, omdat die levensstijl de samenleving harmonieuzer en gelukkiger maakt. Om de beeldspraak van Jezus nog iets verder door te voeren: zout is niet alleen een smaakmaker, het is ook bederfwerend. Het houdt het voortwoekeren van zondige levenspraktijken tegen. Als gelovigen net zo gaan leven als ongelovigen, houdt het 'zout van de aarde' op smaakmakend en bederfwerend te zijn. Het dient dan nergens meer voor.

Zie ook onderwerp 'Zoutend zout' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Er wordt op gelovigen gelet

 

Ongelovigen letten heel goed op of onze levenswandel overeenkomt met onze woorden en opvattingen. Verschillen worden haarscherp opgemerkt. We moeten niet denken dat we hen voor de gek kunnen houden. Er wordt vooral gekeken hoe we omgaan met tegenslagen, want dan laat elk mens zien wat er in hem zit.

Jarenlang heb ik bij Akzo Nobel samengewerkt met een collega, met wie ik een kantoorruimte deelde. We hadden plezierig contact met elkaar en zo af en toe konden we ook een goed gesprek hebben over het geloof. Hij was Rooms-katholiek en beleefde niet veel steun vanuit zijn kerkelijke achtergrond. Enige tijd nadat mijn eerste vrouw was overleden leek het of we meer diepe gesprekken konden voeren en toonde hij oprechte belangstelling naar de Bijbel, en een keer gingen we tijdens de lunchpauze de stad in om een Bijbel voor hem uit te zoeken. Sindsdien zag ik hem elke dag tijdens de lunchpauze zijn Bijbel lezen, en ik merkte aan zijn houding dat hij de Heer was gaan liefhebben. Hij vertelde me wat de doorslag had gegeven. Hij had gezien dat ik kracht van boven had gekregen bij de rouwverwerking en dat zette bij hem de knop om en hij opende zich voor de Heer ...

Er zijn wel mensen die zeggen "Getuig van de Heer met je daden, desnoods ook met woorden." Dat is een waardevolle opmerking die we goed ter harte moeten nemen. Maar die uitspraak mag niet gebruikt worden als excuus om niet te getuigen, want de Bijbel leert ons:

"Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus." (Romeinen 10:17, GNB1996)

Het getuigen van Jezus én de goedheid van Jezus laten zien, horen onlosmakelijk bij elkaar.


Volgend onderwerp:

 7.6.3. Evangelisatie en wonderen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies