link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.6.5. Communiceren bij evangelisatie

Inhoud:

- Hoe kun je met ongelovigen communiceren?
- Waar gaat het ECHT om?
- Uitnodigen


Hoe kun je met ongelovigen communiceren?

 

Het is zinvol om te weten hoe je boodschap het beste overkomt en welke benadering het beste past bij degene met wie je wilt spreken. In zijn boek 'Zo word je een aanstekelijk christen' noemt Bill Hybels een aantal verschillende manieren om te getuigen. Hier volgen vier manieren die aansluiten bij de vier karakteraspecten die in Herschepping worden gehanteerd:

 1. Een intellectuele benadering - Paulus koos er in Athene voor om het evangelie op een logische, doordachte manier te presenteren, en zo kon hij op een meesterlijke manier uitleggen dat ieder mens Jezus nodig heeft (Handelingen 17:22-31). Ook vandaag zijn er veel mensen, die door een heldere uitleg van het evangelie tot overtuiging komen. Dat geldt vooral voor mensen met een verstandelijk karakter.
 2. Een getuigende benadering - De blind geboren man uit Johannes 9 vertelde de mensen eenvoudigweg dat hij Jezus had ontmoet en dat deze hem had genezen. Toen hij voor de Joodse leiders werd gebracht ging hij een theologisch debat uit de weg, maar hij zei:
  "... één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie." (Johannes 9:25, HSV2010)
  Vooral mensen met een gevoelsmatig karakter raken onder de indruk van zulke getuigenissen omdat bijzondere ervaringen hen erg aanspreken. Vanwege hun behoefte aan relaties is de relationele kant van het geloof voor hen ook erg belangrijk (relatie met God, relatie met medechristenen).
 3. Een confronterende benadering - Petrus had een confronterende benadering toen hij op de eerste Pinksterdag sprak over Jezus tegenover een grote groep Joden:
  "Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld." (Handelingen 2:36, NBV2004)
  Daar konden ze het mee doen! Het gevolg was dat duizenden mensen diep in hun hart getroffen werden. Ook Charles Finney, de grote opwekkingsprediker uit Amerika (19e eeuw), sprak zijn toehoorders confronterend aan en wees hen steevast op de hel als eindbestemming voor ongelovigen. Vandaag vinden de meeste mensen dat onverteerbaar, maar toch zijn er heel wat mensen die alleen met een confronterende benadering op de knieën komen! Dit geldt vooral voor mensen met een wilskrachtig karakter. Bij evenwichtige karakters werkt deze benadering juist averechts.
 4. Een dienende benadering - In Handelingen 9:36 kan je lezen dat Dorkas veel goeds voor anderen deed en vaak aalmoezen gaf. Ze stond in haar directe omgeving bekend om haar liefdevolle dienstbetoon. Veel gelovigen hebben er moeite mee om met woorden van Jezus te getuigen, maar hebben wel twee handen die ze graag uit de mouwen willen steken voor anderen. Met hun handen kunnen ze effectiever evangeliseren dan menig gelovige met zijn mond! Vooral mensen met een evenwichtig karakter, maar ook veel anderen staan open voor zo'n manier om van Jezus te getuigen.

Afhankelijk van je eigen temperament zal de ene benadering je beter liggen dan de andere. Dit geldt zowel voor het temperament van degene die de boodschap BRENGT als voor degene wie de boodschap ONTVANGT. Ieder mens communiceert het gemakkelijkst met iemand die ongeveer hetzelfde temperament heeft als hij zelf. Tegenover iemand met een ander temperament dan jezelf moet je goed rekening houden met de stijl die bij de ander het beste past, anders kon de boodschap wel eens niet goed overkomen.

Dit wordt in het volgende overzicht samengevat:

karakteraspect heeft behoefte aan ... meest passende benaderingswijze vooral geen ...
verstandelijk kennis, diepgang uitleggen wat het christelijk geloof inhoudt (overtuigingskracht) ervaringsverhalen zonder diepere inhoud
gevoelsmatig stimulerende ervaringen, relaties getuigende benadering (ook de relatie met God benadrukken) dogmatische of theologische verhalen
wilskrachtig uitdagingen, actie confronterende benadering (ook de uitdagingen van het geloof benadrukken) emotionele verhalen
evenwichtig zekerheid, veiligheid dienende benadering (ook de zekerheid van het geloof en de hoop op behoud benadrukken) aandringen of aansporen om onmiddellijk iets te doen

Waar gaat het ECHT om?

 

Natuurlijk pleit ik niet voor een manier van evangeliseren die gebaseerd is op psychologische effecten, alsof die doorslaggevend zouden zijn. Er is namelijk niets belangrijker dan de geloofskracht die de getuigende christen in zich heeft. Ongelovigen denken meestal dat het bij een godsdienst gaat om het geloven in bepaalde waarheden en het zich houden aan voorgeschreven gedragsregels. Een wedergeboren persoon straalt kracht van de Heilige Geest uit, die hem uittilt boven zijn levensomstandigheden. Dat is een kenmerk van echtheid dat sterker spreekt dan een zorgvuldig geformuleerde evangelieboodschap. Bij dat alles is het niet de getuigende christen, maar de Heilige Geest die iemands hart kan aanraken. Pogingen om te overtuigen levert bijna nooit blijvend resultaat op.

Ook belangrijk is de oprechte liefde en bewogenheid van de gelovige voor de persoon met wie hij spreekt.

"Evangelisatie is de belangrijkste cursus voor naastenliefde." (J.J. Packer)

Verder is het belangrijk dat een evangeliserende kerkelijke gemeente de liefde van Jezus uitstraalt. Jezus zei hierover:

"Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt." (Johannes 13:35, HSV2010)

Uitnodigen

 

De Samaritaanse vrouw, die eens een bijzondere ontmoeting met Jezus had en waarbij Hij haar de weg tot God had uitgelegd, ging terug naar haar woonplaats en nodigde iedereen uit om naar Jezus te gaan. Het gevolg was dat velen Hem aannamen (Johannes 4:39-42). Veel mensen staan voor zo'n benadering open. Een opinieonderzoek van George Barna in Amerika wees uit dat 25% van de volwassen Amerikanen naar de kerk zou gaan als ze daarvoor werden uitgenodigd. Dat is meer dan de meeste mensen denken! Kortom, laten we deze benadering ook niet vergeten.


Volgend onderwerp:

 7.6.6. Persoonlijk getuigen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies