link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.6.6. Persoonlijk getuigen

Inhoud:

- Wat is getuigen?
- Advertentie van een vermageringskuur
- Getuigenis
- Bijbels voorbeeld van een getuigenis
- Schrijf je eigen getuigenis op
- Tips voor een persoonlijk getuigenis
- Effect van je getuigenis


Wat is getuigen?

 

Gods kinderen zijn niet geroepen om te getuigen van hun geloof, maar om getuigen van Jezus te zijn. Dat is een belangrijk verschil. Getuigen van Jezus wil zeggen: aan andere mensen vertellen wat Jezus in je leven heeft gedaan (dus niet zozeer wat je allemaal weet over de Bijbel!) met als doel hen dichter bij Hem te brengen. Let op. Veel gelovigen menen dat ze getuigen als ze hun geloofsovertuiging proberen uit te leggen aan een ongelovige, maar dat is nu net NIET wat getuigen is. Getuigen bij een rechtszitting hebben maar één taak: te zeggen wat ze hebben gezien, gehoord en meegemaakt. Hetzelfde geldt voor christenen die van Jezus willen getuigen.

Een van de manieren om te vertellen wat Jezus in je leven heeft gedaan is het 'geven van een getuigenis'. Daarmee bedoel ik het volgende: met zo weinig mogelijk woorden zo begrijpelijk mogelijk uitleggen wat Jezus in je leven heeft gedaan en waarom dat ook voor de ander van belang is.

Advertentie van een vermageringskuur

 

Een prima voorbeeld van een getuigenis is een denkbeeldige advertentie over een vermageringskuur. Je kent ze wel, paginagrote verhalen die bedoeld zijn om mensen zo gek te krijgen om hun geld uit te geven aan meestal waardeloze vermageringsproducten. In zulke advertenties kun je zo ongeveer het volgende tegen komen (lichtelijk overdreven):

 1. Hoe het was - Er wordt een afzichtelijke foto getoond van een droevig kijkende dikkerd met een nog droeviger verhaal, zoals: "Vroeger was ik moddervet. Ik kon alleen overdwars door de deur en als ik de kamer binnenkwam, keek mijn man de andere kant op. Zelfs de hond begon dan zachtjes te janken. Ik was diep ongelukkig en ons huwelijk leed er onder. Als ik in de supermarkt liep, hoorde ik mensen giechelen en zag ik ze naar me wijzen. Het was afschuwelijk."
 2. Verandering - "totdat ik iets las over Dr. Slanky's anti-vettine capsules. Ik besloot onmiddellijk om het middel te proberen. Het resultaat was verbluffend. De ponden vlogen met kilo's tegelijk van me af. Ik stond helemaal verbaasd. Mijn kleren (maat Jumbo-plus) begonnen om mijn lijf te slobberen en na enkele dagen moest ik mijn hele garderobe vervangen. Het wonder was geschied!"
 3. Uitwerking - Bij dit gedeelte wordt een foto getoond van een slanke dame, bij voorkeur in bikini, stralend glimlachend. Bijna niemand weet of de foto wel van dezelfde vrouw is. Het verhaal gaat verder: "Mijn leven is totaal veranderd. Mijn man lacht weer naar me en als ik op straat loop geniet ik van de goedkeurende blikken van het mannelijke publiek. Ik maak weer gemakkelijker vrienden en iedereen is verbaasd en jaloers op wat ik heb meegemaakt."
 4. Uitnodiging - Het zou geen advertentie zijn als er ook geen wervende tekst op volgde: "Aarzel niet en vul vandaag nog snel de bon in, zodat u recht hebt op 25% korting op de toch al bescheiden prijs van €120 per verpakking. Ook u zult versteld staan van het resultaat en u zult een anders mens worden."

Getuigenis

 

Dit onzinnige verhaal is een leerzaam voorbeeld over de manier waarop je als gelovige kan getuigen van wat Jezus in je leven heeft gedaan. De vier genoemde onderdelen kunnen zo worden overgenomen bij het getuigen van Jezus:

1. Hoe het was:

 • hoe je leven er uitzag voordat je werd wedergeboren, vooral in geestelijk opzicht
 • de onvrede die in je hart ontstond, waardoor er een verlangen ontstond naar levensverandering

2. Verandering:

 • wanneer en hoe je ertoe kwam om je hart open te stellen voor Jezus
 • waarom je je leven aan Jezus hebt gegeven
 • hoe je tot geloofsovergave bent gekomen en eventueel hoe je het hebt geuit

3. Uitwerking:

 • wat er sindsdien in je leven is veranderd: kort na je bekering en op wat langere termijn
 • iets over de strijd die je daarna hebt gehad om als christen te leven
 • misschien iets over je belangrijkste beproeving en overwinning
 • de belangrijkste lessen die je hebt geleerd in het leven met God
 • over de vreugde en het perspectief van het christen-zijn

4. Uitnodiging:

 • benadruk dat het nieuwe leven ook beschikbaar is voor de ander
 • noem de mogelijke levensveranderingen bij de ander
 • je kunt een enkele Bijbeltekst aanhalen ter ondersteuning, maar niet te veel

Bijbels voorbeeld van een getuigenis

 

In de Bijbel komen we enkele voorbeelden van een getuigenis tegen. Het bekendste is dat van Paulus voor Agrippa in Handelingen 26. Als je dat hoofdstuk doorleest, dan kom je de genoemde vier onderdelen van een getuigenis ook tegen:

Inleiding Handelingen 26:2-3
1. Hoe het was Handelingen 26:4‑11 Opgegroeid als serieuze gelovige en vooraanstaande Joodse leider; vervolger van christenen.
2. Verandering Handelingen 26:12‑18 Reis naar Damascus, verschijning van Jezus en zijn roeping om het evangelie bekend te maken en zijn acceptatie van Jezus' boodschap.
3. Uitwerking Handelingen 26:19‑23 Gehoorzaamheid aan Jezus' roeping, de haat die het bij de Joden heeft opgewekt.
4. Uitnodiging Handelingen 26:26‑29 Aansluitend bij het begrip van Agrippa van het Joodse geloof: uitnodiging om in zijn voetsporen te treden.

Getuigenis van Paulus

Schrijf je eigen getuigenis op

 

Nu je op dit punt bent aangekomen wil ik je vragen om je eigen getuigenis op papier te zetten als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Gebruik daarbij het genoemde model met de vier genoemde punten. Denk nou niet: dat doe ik niet want een getuigenis moet spontaan zijn. Het is namelijk een leerzame oefening voor iedereen, ook voor jou, waar je in de praktijk veel aan zal hebben.

Je getuigenis kan het beste kort zijn, zodat het op één zijde van een A4-tje past. Daardoor dwing je jezelf om alleen het allerbelangrijkste te vermelden en er geen lange preek van gaat maken. Neem er ruim de tijd voor, want het is echt niet zo gemakkelijk om in een paar zinnen te schrijven wat je belangrijk vindt. Als je ermee klaar bent heb je een goed overzicht van wat je getuigenis zou kunnen zijn en dit zal je helpen zodra de gelegenheid zich voordoet. Natuurlijk vertel je het in de praktijk elke keer weer anders, rekening houdend met de achtergrond van degene(n) die je aanspreekt. Maar als je een eerder gemaakt getuigenis in je achterhoofd hebt zitten, is dat beslist een steun in de rug.

Tips voor een persoonlijk getuigenis

 

Als je een getuigenis geeft, let dan op het volgende:

 1. Houd het vooral kort. Twee tot vier minuten is het maximum, maar vaak is ook dat nog te lang. Misschien heb je maar de kans om één keer iets te zeggen tegen bepaalde mensen. Zorg dat je het dan ook gezegd hebt! Als de aangesprokene meer wil weten, stelt hij wel vragen. Als de ander er genoeg van heeft, stop dan en dring niet verder aan. Bid om een volgende gelegenheid voor een getuigende ontmoeting.
 2. Vertel geen lange verhalen met veel details. Voor sommigen is het heel moeilijk om zich daarin te beheersen.
 3. Ga vooral niet preken. Ga niet het verlossingsplan uitleggen. Dat is misschien iets voor een andere gelegenheid.
 4. Stel je niet superieur op tegenover de ander. Val de ander niet aan op zijn uitgangspunten of manier van leven.
 5. Gebruik gewone taal en vooral geen geestelijk klinkende clichés, typisch kerkelijke taal of Bijbelse uitdrukkingen die vreemd zijn voor de ander.
 6. Bedenk dat je leven sterker spreekt dan je woorden. Als je met je getuigenis een ander beeld van jezelf neerzet dan wat anderen in je zien, wordt er niet naar je geluisterd.
 7. Getuigen is jouw taak, overtuigen doet de Heilige Geest. Probeer dus niet de ander van je gelijk te overtuigen. Let op: het is moeilijk om dit NIET te doen! Voor je het weet kun je in discussies verzanden, die geen geestelijk resultaat opleveren.
 8. Vertrouw op de Heilige Geest, die in je woont en door je spreekt. Onderschat zijn kracht niet, ongeacht hoe de aangesprokene reageert.
 9. Als de ander fel tegen je getuigenis ingaat, kan het betekenen dat de boodschap juist goed is overgekomen.
 10. Wek niet de indruk dat het leven van een christen altijd op rolletjes gaat. Christengelovigen maken net als anderen moeilijke dingen mee, maar ze kunnen er wel beter mee omgaan.

Effect van je getuigenis

 

Het doel van je getuigenis is om mensen te laten zien wat God in je leven heeft gedaan. Je hoopt natuurlijk dat je meer van het evangelie mag uitleggen, maar veel gelovigen zijn net iets te gretig om te veel ineens te willen bereiken. Vertrouw erop dat jouw getuigenis een schakeltje is in het plan van God voor de ander. Als die door jouw getuigenis een stapje dichter bij Jezus is gekomen, is dat iets om blij en dankbaar voor te zijn. Mogelijk dat God iemand anders gebruikt om de ander zo ver te brengen dat hij Jezus als zijn Heer aanvaardt. Wees dus beschikbaar om van Hem te getuigen, maar stel je bescheiden op ten opzichte van Gods plan met het leven van anderen en ga er niet krampachtig mee om, alsof alles van JOU afhangt.


Volgend onderwerp:

 7.6.7. Discipelen maken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies