link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.6.7. Discipelen maken

Inhoud:

- Terugdeinzen voor de opdracht
- Optelprincipe
- Vermenigvuldigprincipe
- Dawson Trotman
- Praktijkvoorbeeld van discipelen maken
- Vriendschapsevangelisatie


Terugdeinzen voor de opdracht

 

Veel mensen deinzen terug voor begrippen als zending en evangelisatie. Zij vinden dat ze daarvoor ongeschikt zijn en kijken hoog op tegen fulltime werkers in Gods koninkrijk en laten het uitdragen van het evangelie dus maar liever over aan de 'specialisten'. Tegelijk vergeten ze dat die 'specialisten' even menselijk zijn als zijzelf met evenveel beperkingen en zwakheden. Je wordt bijvoorbeeld geen zendeling door bepaalde voortreffelijke kwaliteiten, maar eenvoudigweg door beschikbaar te willen zijn om een klein stukje van de Grote Opdracht van de koning uit te voeren. Niet meer en niet minder. Een uitspraak van evangeliste Corrie ten Boom:

"God wil graag mensen inschakelen in zijn koninkrijk. Daarvoor ben je nooit te klein, wel soms te groot."

Het uitvoeren van de Grote Opdracht begint dicht bij huis. De apostelen moesten destijds in Jeruzalem beginnen, waar de mensen hen kenden, om vervolgens het werkgebied uit te breiden.

"Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie ... van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' (Handelingen 1:8, NBV2004)

Sommigen zijn de meeste tijd in Jeruzalem gebleven, zoals Petrus, omdat daar nog veel werk te doen was. Anderen zijn verder gegaan, zoals Paulus, die de hele wereld afreisde. Ieder op zijn eigen plek.

Optelprincipe

 

We gaan nu even rekenen. Stel dat jij een bekende evangelist zou zijn en de gelegenheid kreeg om zeven dagen per week ergens een evangelieboodschap te brengen. Laten we aannemen dat daarbij 100 mensen per dag tot geloof zouden komen. Dat zou toch geweldig zijn, nietwaar? Dat is dan liefst 36500 nieuwe gelovigen per jaar!

Maar hoe lang zou het dan duren voordat je de hele wereldbevolking zou hebben bereikt? Uitgaande van een wereldbevolking van zes miljard zou je daar meer dan 160.000 jaar voor nodig hebben! Ik ben bang dat de wereld daar niet op kan wachten. Ook vrees ik dat je het zelf ook niet zo lang volhoudt, vooral als je al die mensen ook nog wat nazorg wilt geven! Bovendien heeft elke nieuwe discipel van Jezus meestal meer nodig dan één enkele evangelieboodschap!

Vermenigvuldigprincipe

 

We gaan nu volgens een heel ander principe te werk, namelijk het vermenigvuldigprincipe van Paulus, dat hij aanreikte aan Timoteüs:

"En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen." (2 Timoteüs 2:2, HSV2010)

We zien hier vier generaties van discipelen:

 1. Paulus
 2. Timoteüs, die via Paulus tot geloof was gekomen
 3. trouwe mensen, die via Timoteüs tot geloof waren gekomen
 4. anderen, die door deze trouwe mensen zullen worden onderwezen

We weten dat de aanpak van Paulus behoorlijk grondig was en dat hij aan iedereen veel persoonlijke tijd besteedde:

"... herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen." (Handelingen 20:31, NBG1951)

Door het vermenigvuldigprincipe toe te passen is één man, Paulus, door Gods kracht in staat geweest om het evangelie te verspreiden over een groot deel van de toenmalig bekende wereld.

Dawson Trotman

 

De stichter van de evangelisatiebeweging 'Navigators', Dawson Trotman, heeft dit principe enkele tientallen jaren geleden weer onder de aandacht gebracht. We gaan zijn rekenvoorbeeld hierna uitwerken, zodat je kunt zien hoe het getalsmatig werkt.

We beginnen bij één gelovige, die een half jaar met één andere persoon optrekt, waarbij die persoon tot geloof komt, en waarbij hij die persoon intensief begeleidt en opleidt om zelf een nieuwe discipel van Jezus te maken. Na een half jaar zijn ze dan met zijn tweeën. Elk van beide maakt één andere persoon tot een discipel van Jezus, dus na een jaar zijn ze met zijn vieren. Nu weer de vraag: hoe lang duurt het tot de hele wereldbevolking uit discipelen van Jezus bestaat? We gaan het even doorrekenen:

 • na 1 jaar 4 discipelen
 • na 2 jaar 4 x 4 = 16 discipelen
 • na 3 jaar 4 x 16 = 64 discipelen
 • na 4 jaar 4 x 64 = 256 discipelen
 • na 5 jaar 4 x 256 = 1.024 discipelen
 • na 6 jaar 4 x 1.024 = 4.096 discipelen
 • na 7 jaar 4 x 4.096 = 16.384 discipelen
 • na 8 jaar 4 x 16.384 = 65.536 discipelen
 • na 9 jaar 4 x 65.536 = 262.144 discipelen
 • na 10 jaar 4 x 262.144 = 1.048.576 discipelen
 • na 11 jaar 4 x 1.048.576 = 4.194.304 discipelen
 • na 12 jaar 4 x 4.194.304 = 16.777.216 discipelen
 • na 13 jaar 4 x 16.777.216 = 67.108.864 discipelen
 • na 14 jaar 4 x 67.108.864 = 268.435.456 discipelen
 • na 15 jaar 4 x 268.435.456 = 1.073.741.824 discipelen
 • na 16 jaar 4 x 1.073.741.824 = 4.294.967.296 discipelen
 • na 16,5 jaar 2 x 4.294.967.296 = 8.589.934.592 discipelen

Als je nog niet eerder zo'n berekening hebt gezien sta je waarschijnlijk perplex van het resultaat. Er is nog geen 17 jaar nodig om de hele wereld te bereiken als het vermenigvuldigprincipe wordt toegepast. Wat een verschil met de eerder berekende tijd van 1,6 miljoen jaar voor een evangelist, die per dag 100 mensen tot de Heer mag leiden! Het zijn natuurlijk maar rekenvoorbeeldjes, maar ik denk dat het principe zo wel duidelijk is.

Praktijkvoorbeeld van discipelen maken

 

Dat het vermenigvuldigingsprincipe in de praktijk ook werkt heeft de kerk van China laten zien. Een bekende Chinese evangelist schreef hier het volgende over:

"Veel van de huisgemeenten in zuidelijk Henan en Anhui kwamen in beweging voor de Heer. Een bepaalde groep riep een 'Evangeliemaand Beweging' in het leven. Tussen Kerstmis en het Chinese Nieuwjaar moesten alle leden van die gemeente minstens drie mensen tot Christus leiden. Het evangelie verspreidde zich op deze manier razendsnel. Na de eerste Evangeliemaand werden er 13.000 nieuwe gelovigen gedoopt! Vervolgens werden er nieuwe christenen getraind en uitgedaagd om deel te nemen aan de Evangeliemaand van het volgende jaar. Aan het einde daarvan, slechts twee jaar na het ontstaan van deze beweging, werden er 123.000 mensen gedoopt! Ook in de jaren daarna was er sprake van spectaculaire groei, 'maar men hield op te tellen, want er was geen tellen meer aan' (Genesis 41:49)" (uit 'De hemelse man', broeder Yun)

Vriendschapsevangelisatie

 

In de praktijk blijkt dat vriendschapsevangelisatie, ofwel getuigen van Jezus door persoonlijke relaties, verreweg de beste resultaten oplevert. Denk daarbij vooral ook aan collega's op je werk. Het werpt meer vruchten af dan alle andere evangelisatievormen bij elkaar. Bij vriendschapsevangelisatie gaat het om het doorgeven van de boodschap tegen de achtergrond van oprechte liefde en welgemeende belangstelling voor de ander, en om tijd te investeren in zijn leven.

Het vermenigvuldigprincipe sluit hier volledig bij aan. Het gaat uit van intensieve begeleiding van elke nieuwe discipel door een ervaren discipel. Gedurende een ruime periode ga je dan samen met de ander de Bijbel bestuderen, samen bidden, samen worstelen over levensproblemen, samen ervaringen uitwisselen en vriendschap opbouwen. Vergeet nooit dat veel tijd investeren in één enkele persoon veel effectiever kan zijn dan Bijbelonderwijs geven aan grote groepen.

Is dat te moeilijk voor een willekeurige gelovige? Ik denk het niet. Je zou eens kunnen bidden of God één persoon op je weg wil brengen, iemand die nog zoekend is of iemand die kortgeleden tot geloof gekomen. Die zou je een tijdlang als een discipelmentor kunnen begeleiden. Dat ligt vast wel binnen je mogelijkheden. Neem je de uitdaging aan?


Volgend onderwerp:

 7.6.8. Wereldzending 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies