link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.7. Geloof als geestelijk wapen

Inhoud:

- Geloofskracht
- Lofprijzing
- Geloof als voorwaarde voor overwinning
- Geloof dat bergen verzet


Geloof is altijd noodzakelijk om iets van God te ontvangen wat je zelf niet hebt of niet kan opbrengen. Naast het besef van eigen zwakheid en afhankelijkheid is geloof een beslissende voorwaarde om tot overwinning te komen in de uiterlijke geestelijke strijd. Het geloof wordt ook genoemd bij de geestelijke wapenrusting in de verdedigingsstrijd. Maar in dit onderwerp gaat het over geloof in de aanvalsstrijd.

Geloofskracht

 

In het Oude Testament kunnen we veel geschiedenissen lezen waarbij God het leger van de Israëlieten op een bovennatuurlijke manier hielp om hun vijanden te overwinnen. Denk maar aan de spectaculaire strijd om Jericho.

"Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. (Hebreeën 11:30, NBV2004)

Nadat het volk Israël voor de laatste keer om Jericho was gelopen, riep Jozua:

"... Juicht, want de HERE heeft u de stad gegeven!" (Jozua 6:16, NBG1951)

Het volk juichte als nooit tevoren en het bolwerk van de vijand stortte in. Door hun geloof (dat zich uitte in gejuich) zijn de muren gevallen.

Geloof is dan ook het belangrijkste wapen in de geestelijke strijd. Met geen enkel ander wapen kun je iets uitrichten zonder geloof, want geloof is de kraan waardoor Gods kracht in jou overvloeit en door de inwonende Heilige Geest wordt geactiveerd.

Zie meer daarover in onderwerp 'Kracht van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Lofprijzing

 

In dezelfde lijn kan ook lofprijzing als geloofsuiting een effectief wapen zijn om daarmee Gods overwinning te proclameren. Een van de meest bekende Bijbelgeschiedenissen in dit verband is de strijd van koning Josafat en zijn leger tegen een overmachtige vijand in 2 Kronieken 20. Terwijl de vijand er aan kwam, begon een afdeling van het Israëlitische leger God te prijzen omdat het volk geloofde in Gods belofte van overwinning:

"In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: 'Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw.' " (2 Kronieken 20:21, NBV2004)

Op dat moment zorgde God voor een wonder, zodat het vijandelijke leger zichzelf vernietigde. Lees dit hoofdstuk eens goed door, want je kunt er veel uit leren over geestelijke strijd. De overwinning wordt behaald door onvoorwaardelijk te vertrouwen in de overwinning van koning Jezus.

Zie onderwerp 'Lofprijzing bij beproevingen' in hoofdstuk 'Omgaan met beproevingen'.

Geloof als voorwaarde voor overwinning

 

De voorwaarden voor wedergeboorte, het begin van Gods herscheppingswerk in de mens, wordt in het volgende Bijbelgedeelte duidelijk vertolkt:

"Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben." (Efeziërs 2:8-9, HB2008)

Gods genade is de grond en de bron voor onze redding of verlossing (een belangrijk aspect van de wedergeboorte), terwijl het geloof van de mens de voorwaarde is. Hetzelfde principe geldt ook voor de overwinning bij de innerlijke strijd: door Gods genade ontvangen we er de kracht toe via de Heilige Geest, die we vervolgens in geloof moeten aannemen.

Geloof dat bergen verzet

 

Het geloof in de oneindige kracht van de Zoon van God leidt tot de overwinning, en niet de eigen menselijke wilskracht die op de achtergrond misschien ook wel wordt ingeschakeld. Jezus zei het volgende in zijn gelijkenis van het mosterdzaad:

"... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20, NBV2004)

Dat is dus geloof dat bergen verzet. Iedereen kent wel verhalen over grote wonderen die zijn verricht door het geloof. Er is zelfs een waar gebeurd verhaal van een kleine berg in het Midden-Oosten die door God verplaatst werd na gelovig gebed, waardoor een plaatselijke bestuurder tot geloof kwam. Het was dus niet alleen maar een spreekwoordelijke uitdrukking van Jezus!

Zie ook de laatste twee onderwerpen van dit hoofdstuk:
- Israëls nederlaag door ongeloof
- Israëls overwinning door geloof


Volgend onderwerp:

  7.2.8. Autoriteit als geestelijk wapen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies