banner image

 

7.2.9. Liefde als geestelijk wapen

Het meest krachtige wapen dat christengelovigen kunnen hanteren in de geestelijke strijd is zegenende, liefde. Dat is een krachtig getuigenis en vooral: ontwapenend!

Zie ook hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Voorbeeld van Jezus

Dit geheime wapen van liefde voor tegenstanders is vooral toegepast door Jezus. Vergeet nooit dat Jezus de macht van de satan niet heeft verslagen toen Hij stand hield toen Hij in de woestijn door de satan verzocht werd. Maar wel doordat Jezus bereid was om te lijden en aan een kruis te sterven om daarmee vrijwillig en uit liefde de zondeschuld van de mensheid op zich te nemen en de prijs daarvoor te betalen. Juist door dit wapen is de grootste overwinning van alle tijden behaald. De satan werd hierdoor volledig verrast en was volkomen machteloos tegen dit 'liefdegeweld' van Jezus!

Ook bij zijn gevangenneming had Jezus dit principe al toegepast:

"Toen trok Simon Petrus zijn zwaard; hij trof de knecht van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af. Malchus heette de man." (Johannes 18:10, GNB1996)

Jezus zei niet: "Bedankt, Petrus!" Integendeel:

" 'Houd daarmee op!' zei Jezus. Hij raakte het oor van de man aan en genas hem." (Lucas 22:51, GNB1996)

Het kan haast niet anders dan dat Malchus later een trouwe volgeling van Jezus is geworden...

Zegenen van tegenstanders

De Bijbel spoort ons aan om mensen te zegenen die niet bepaald onze vrienden zijn:

"Zegen​ wie u vervolgen. ​Zegen​ hen en vervloek hen niet." (Romeinen 12:14, HSV2010)

"... Worden we bespot, dan ​zegenen​ we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk... " (1 Korintiërs 4:12-13, NBV2004)

"Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; ​zegen​ juist, opdat u ook zelf ​zegen​ ontvangt, want daartoe bent u geroepen." (1 Petrus 3:9, NBV2004)

Voor gelovigen die zware vervolging meemaken is het één van de moeilijkste uitdagingen om liefde op te brengen voor mensen die hen kwaad hebben gedaan. Maar juist door voor hun vervolgers te bidden en hen te zegenen worden ze niet verteerd door gevoelens en gedachten van haat en vergeldingsdrang. Hetzelfde geldt ook voor gelovigen die door anderen mishandeld of misbruikt zijn. Het kost immens veel innerlijke strijd om dan tot vergeving te komen, maar het is wel van levensbelang!

Overwin het kwade door het goede

Paulus schreef in Romeinen 12 het volgende over vergeving van tegenstanders door af te zien van vergelding, door hen te vergeven en liefde te bewijzen.

"Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan." (Romeinen 12:9, NBV2004)

"Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen." (Romeinen 12:17, NBV2004)

"Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd' " (Romeinen 12:19-20, NBV2004).

Het algemene principe van dit alles is de volgende oneliner van Paulus:

"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21, NBV2004)

Jezus heeft ons de volgende toepassing van dit principe gegeven:

"En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op." (Matteüs 5:41, NBV2004)

In de tijd van Jezus hadden Romeinse soldaten het recht om burgers te dwingen hun zware bepakking één mijl voor hen te dragen. Joden vonden dat verschrikkelijk. Het was een zware klus en bovendien erg vernederend. Wat zou een soldaat vreemd opkijken als je na die ene mijl niet zijn last mopperend en scheldend op de grond zou laten ploffen, maar dat tegen hem zou zeggen: "Zal ik het nog een mijl voor je dragen?" Dan zou hij vast wel openstaan voor een goed gesprek over de liefde van God, toch?