link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.1.4. Afhankelijk van God

Inhoud:

- Zelfstandigheid
- Vrije wil
- Afhankelijk en zelfstandig


De kracht van Jezus kan zich alleen manifesteren in gelovigen die zich afhankelijk van God weten en niet langer in hun eigen kracht geloven. Afhankelijkheid is geen zwakheid, maar juist kracht omdat het de weg baant voor Gods kracht. In het koninkrijk van God zijn veel zaken nu eenmaal anders dan in de wereld om ons heen.

Zelfstandigheid

 

God heeft de mens bij zijn schepping zelfstandigheid gegeven als een groot geschenk. God is daarbij tot het uiterste gegaan. Onze Schepper heeft het risico genomen dat de mens misbruik zou maken van zijn zelfstandigheid, tot zijn eigen schade. Dat is gebeurd bij de zondeval van de mens. Zelfstandigheid is een geschenk waar we zeer zorgvuldig mee moeten omgaan. Zelfstandigheid houdt namelijk ook verantwoordelijkheid in voor de keuzes die we maken en een risico dat het fout gaat.

We zien dit principe ook geïllustreerd in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:12-24). Toen de jongste van de twee zonen op avontuur wilde gaan, hield zijn vader hem niet tegen. Hij respecteerde de zelfstandigheid en de keus van zijn zoon, ook al wist hij dat hij gegarandeerd in de problemen zou komen, en daar verbaas ik me erg over. De vader gaf hem zelfs een zak met geld mee (Lucas 15:11-13). Op dezelfde manier respecteert God jouw en mijn keuzevrijheid, maar houdt ons wel verantwoordelijk voor onze daden.

Vrije wil

 

Als mensen hebben we een vrije wil om morele keuzes te maken en zelf te bepalen of we goede of slechte dingen willen doen. Als we geen vrije wil zouden hebben en God al onze gedachten en daden zou besturen, zouden we geen verantwoordelijkheid hebben voor onze daden en ook niet voor onze zonden. Alleen met een vrije wil kunnen liefde, vertrouwen en geloof functioneren.

Jezus had ook een vrije wil om zelf te beslissen wat Hij zou gaan doen, maar Hij bleef altijd binnen de kaders van Gods wil, omdat Hij voor de volle 100% vertrouwde op de wijsheid van zijn Vader. Jezus had geen verlangen om tegen de wil van zijn Vader in te gaan, omdat Hij heel goed wist dat daar niets goeds uit zou voortkomen.

Het is de uitdaging voor jou en mij om onze vrije wil op dezelfde manier te gebruiken. De kaders van Gods wil zijn geen beperkingen van je vrijheid, maar een bescherming tegen de gevolgen van verkeerde keuzen. Binnen die grenzen hebben we als gelovigen veel keuzevrijheden. Het probleem is alleen dat we te eigenwijs zijn om in alles volgens Gods levenswet te leven. We weten het veel te vaak beter dan onze Schepper! En daarom gaan we zo vaak de fout in.

God dwingt je nooit om bepaalde keuzes te maken, niet voor en ook niet na je wedergeboorte. God is met recht een 'gentleman' die je in je waarde laat en je zelfstandigheid respecteert.

Er is geen tegenstelling tussen Gods soevereiniteit en de menselijke vrije wil. De mens maakt vrije keuzes binnen de begrenzingen van Gods besturing van je leven. De almachtige, volkomen wijze God weet heel goed om te gaan met al die keuzevrijheden van alle mensen en alles in te passen in zijn totaalplan met de wereld. Hierbij is de '200 procent regeling' van toepassing:

Gods soevereiniteit en de menselijke vrije wil:
- God is voor 100% soeverein en bestuurt je leven.
- Je bent zelf voor 100% verantwoordelijk voor wat je doet.

Hoe dat precies werkt weten we niet. In de wereld van God gaan dingen nu eenmaal anders dan in onze wereld.

Afhankelijk en zelfstandig

 

Zelfstandigheid en afhankelijkheid kunnen heel goed samengaan in het koninkrijk van God. Volgens wereldse maatstaven is zelfstandigheid flink en afhankelijkheid iets voor watjes. God heeft ons geschapen als afhankelijke wezens, die alleen tot maximale krachtsontplooiing kunnen komen als we leven in verbondenheid met onze Schepper. Afhankelijkheid van God betekent verbonden zijn met Gods oneindige geestelijke krachtbron, waar we als gelovigen kracht uit kunnen putten. Met andere woorden: je vrijwillige afhankelijkheid van God is het geheim van je kracht als gelovige. Jezus zei hierover:

"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." (Johannes 15:5, NBV2004)

Dit is geen passieve afhankelijkheid waardoor je alle levensomstandigheden gelaten over je heen laat komen, maar actieve afhankelijkheid waarin je ervoor kiest om je leven in Gods hand te leggen en je door Hem te laten leiden. Als je groeit in je geloof zal God van tijd tot tijd steeds nieuwe uitdagingen in je leven brengen, waarbij het vaak spannend is hoe je er samen met God doorheen komt.

We moeten in de praktijk ervaren dat we uit onszelf niets kunnen. Om dat te leren moet de Heer velen van ons tot een soort faillissement brengen. Veel gelovigen komen wel eens in een crisis terecht waarbij er van alles lijkt te mislukken. Vaak zijn dat belangrijke levenslessen om tot diepere afhankelijkheid te komen en tot een grotere doorwerking van Gods kracht.

God wil graag dat je afhankelijk bent van Hem, maar ONafhankelijk van beknellende levensomstandigheden. Hoe meer je leeft in afhankelijkheid van God, des te zelfstandiger sta je in het leven ofwel des te onafhankelijker je bent van de omstandigheden. Zeg zelf maar: word je daar zwakker of sterker van?


Volgend onderwerp:

 7.1.5. Trots en nederigheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies