Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

7.1.8. Kracht ontvangen

 

- Wees sterk
- Kracht van de Heilige Geest
- De werking van Gods kracht
- Een voorbeeld
- Conclusie

 

Veel gelovigen vragen God of Hij hen meer kracht wil geven omdat ze zich zwak voelen. Maar is dat een goed gebed?

 

Wees sterk

Er zijn talloze voorbeelden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament te vinden waarin God mensen juist OPDRAAGT om krachtig te ZIJN. Voorbeelden:

"... wees sterk en moedig ... want de HERE, uw God is met u, overal waar gij gaat." (Jozua 1:9, NBG1951)

"Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER." (Psalm 27:14, NBV2004)

"Voorts, weest krachtig in de HERE en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan ..." (Efeziërs 6:10-11, NBG1951)

Voor de woorden 'wees krachtig' in de laatste Bijbeltekst staat in de Griekse brontekst één woord dat letterlijk betekent: 'wees bekrachtigd wordend'. Als gelovige heb je dus de OPDRACHT om krachtig te zijn, en dat wijst op je eigen verantwoordelijkheid om initiatieven te nemen en stappen in geloof te nemen. Door in geloofsvertrouwen naar Hem op te zien ontvang je de Gods kracht op het moment dat je die nodig hebt. Je ontvangt die kracht niet van bovenaf, maar van binnenuit, door de Heilige Geest die in je woont. En dat staat allemaal in dat ene Grieks woord 'wees bekrachtigd wordend.'

Zie ook onderwerp 'Geestelijke wapenrusting' in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

 

Kracht van de Heilige Geest

We gaan deze belangrijke gedachte nog iets verder uitwerken. Oudtestamentische gelovigen werden aangespoord om hun vertrouwen te stellen op Gods kracht die van buitenaf aan hen werd gegeven, zoals goddelijke hulp in de strijd tegen Israëls vijanden. Maar onder het Nieuwe Verbond werkt het anders: je ontvangt kracht van binnenuit. Let vooral op de volgende woorden van Jezus, die gaan over de krachtbron van de christengelovige:

"... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal ..." (Handelingen 1:8, HSV2010)

De Heilige Geest is in je komen wonen bij je wedergeboorte. Geen enkele wedergeboren gelovige hoeft in principe om Gods kracht (in geestelijke zin dus) te vragen. De Heilige Geest, die in hem woont, is zijn permanent aanwezige krachtbron.

Lees meer in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

 

De werking van Gods kracht

Door in het geloof te doen wat God zegt komt die kracht vrij om te worden ingezet tot Gods eer. Je gaat niet eerst bidden om kracht, vervolgens zitten wachten tot je een power-up van boven voelt komen om daarna pas in actie te komen. Zo werkt het niet. De kracht ontvang je op het moment dat je Gods wil uitvoert. Voorwaarde is wel dat er geen belemmeringen tussen God en jou zijn, zoals onbeleden zonden en gebondenheden.

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timoteüs 1:7, NBV2004)

"Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, HSV2010)

"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, NBV2004)

We hebben het hier over dat wonderlijke samenwerkingsverband tussen God en mens: de almachtige God die in en door een zwak mens werkt en dat is de winnende combinatie.

Elke auto heeft op zijn minst twee motoren: een startmotor en een hoofdmotor. De startmotor dient alleen maar om de hoofdmotor op gang te brengen. Zo zijn we als gelovigen verantwoordelijk om de startmotor van het geloof te bedienen. God zorgt dan voor een krachtige werking van de hoofdmotor. Daarom bad Paulus vaak het volgende gebed voor gelovigen:

"Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien ... hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven." (Efeziërs 1:18-19, NBV2004)

"Heb het lef, dan zul je er de moed voor krijgen."
(Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors)

 

Een voorbeeld

De apostelen Petrus en Johannes werden na de eerste Pinksterdag voor de Joodse Raad gesleept omdat ze het volk onderwijs gaven over Jezus. Ze werden geïntimideerd en bedreigd. In plaats van te bidden "Heer geef ons toch kracht want we zijn er zelf te zwak voor" baden ze met de volgende woorden:

"Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar." (Handelingen 3:29-30, NBV2004)

Er kwam direct een reactie van God:

"Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 3:31, NBV2004)

 

Conclusie

In plaats van bidden om kracht kun je beter aan God vragen om vervulling met de Heilige Geest. Jezus spoort je daartoe aan met de volgende woorden:

"Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft de heilige Geest aan mensen die daarom vragen." (Lucas 11:13, BGT2014)

Word je vervolgens voor een situatie geplaatst waarvoor je je te zwak voelt om die aan te kunnen? Doe dan het volgende:

  • besef dat je Gods kracht nodig hebt
  • vertrouw dan op de bekrachtiging door de Heilige Geest
  • spreek je vertrouwen op God uit
  • ga aan de slag.

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Bidden om meer kracht' en 'Bidden om hulp bij uitdagingen' in hoofdstuk 'Gebed'
- 'Kracht van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'

 Einde hoofdstuk: 7.1. Zwakheid en kracht 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.