banner image

 

7.5.1. Hoe leidt God?

Vormen van Gods leiding

God wil zijn kinderen leiden, zowel groepsgewijs als individueel. Met welk doel? Dat wordt mooi beschreven in Psalm 23:

"... Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam." (Psalm 23:3, WV2012)

We lezen hier dat God wil dat we de juiste, de beste koers volgen in ons leven. Dat is in ons belang, maar vooral ook in het belang van God en zijn koninkrijk. Bij Gods leiding kunnen we denken aan:

  1. Gods eeuwige beleidsplan - Dit is de basis voor Gods handelen in grote lijnen.
  2. Gods besturing - Op basis van Gods beleidsplan bestuurt God je leven, vaak onmerkbaar, maar soms zie je achteraf Gods hand in de gebeurtenissen in je leven.
  3. Gods Woord - De Bijbel geeft inzicht in Gods wil en zijn bedoelingen met je leven.
  4. Persoonlijke goddelijke leiding - Hiermee wil God persoonlijk richting geven aan je leven of je helpen bij beslissingen en keuzes.
  5. Goddelijke roeping - Dit is persoonlijke leiding voor hoofdtaken in je leven.

Blijf nuchter en dicht bij Gods Woord

In dit hoofdstuk ligt de nadruk meer op persoonlijke leiding van God tegen de achtergrond van de andere vormen van Gods leiding die daarvoor zijn genoemd. Voordat je verder gaat lezen even enkele waarschuwende opmerkingen om het één en ander in balans te houden. De Bijbel is verreweg de belangrijkste bron van goddelijke leiding, laat dat voorop staan. Het is jouw verantwoordelijkheid als gelovige om je te verdiepen in Gods Woord en je daardoor te laten onderwijzen en corrigeren. God leidt gelovigen door zijn Woord, niet alleen voor de grote lijnen, maar ook voor dagelijkse dingen. Lees de volgende Bijbeltekst maar eens goed:

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." (Psalm 119:105, NBG1951)

Dit heeft betrekking op elke stap die je zet in je leven, op grote en kleine stappen. Vanuit Gods Woord krijg je inzicht om te gaan doen wat Jezus zou doen in jouw plaats.

Het is dan ook geen goede insteek om voor alle details van het leven specifieke persoonlijke leiding te zoeken want dan krijg je zweverige toestanden. God wil je door zijn Woord en door de Heilige Geest opvoeden tot geestelijke volwassenheid, niet om voor elk wissewasje bij Hem aan te kloppen. Gelovigen die dat wel doen worden gemakkelijk misleid door hun eigen opkomende gevoelens die ze dan beschouwen als goddelijke ingevingen. Daar komt alleen maar scheefgroei van. Wees dus gewaarschuwd.

Zie ook onderwerp 'Is persoonlijke leiding altijd nodig?' in dit hoofdstuk.