link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.4. God bestuurt je leven

Inhoud:

- God is betrokken bij je leven
- Ontdek de patronen in je leven
- Gods besturing en leiding


Er is niet zoiets als een noodlot, waardoor van tevoren vaststaat wat er op de aarde gebeurt, maar het is God, de schepper, die actief de gebeurtenissen op de aarde onder controle heeft. Goddelijke besturing is Gods handelen met groepen mensen en individuele mensen, zonder hen daar persoonlijk over aan te spreken of in te lichten.

God is betrokken bij je leven

 

De Bijbel maakt op veel plaatsen duidelijk dat God geen toeschouwer is bij jouw leven, maar dat Hij er persoonlijk bij betrokken is. God bestuurt het leven van individuele mensen en dat geldt speciaal voor mensen die Hem liefhebben.

"Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan ..." (Psalm 73:23-24, NBV2004)

Deze besturing vindt voor een groot deel buiten ons waarnemingsvermogen plaats. Zeker is dat dit allemaal valt binnen zijn eeuwige, volmaakte beleidsplan met zijn schepping. Ook zeker is dat we onder alle omstandigheden er zeker van kunnen zijn dat het bij God nooit uit de hand loopt en dat Hij alles vast onder controle heeft.

"... de HEER is mijn erfdeel, mijn levensbeker, mijn lotsbestemming ligt in uw handen." (Psalm 16:5, WV2012)

"in uw hand liggen mijn lot en mijn leven ..." (Psalm 31:16, NBV2004)

Gods oneindige liefde voor zijn kinderen staat er bovendien garant voor dat onze hemelse Vader niet naar willekeur met ons omgaat, maar zorgvuldiger en zorgzamer dan enige aardse vader. God is niet onverschillig, gevoelloos, onrechtvaardig of onmachtig. God staat het kwade soms in een bepaalde mate toe, maar alleen als het uiteindelijk tot ons voordeel is, op korte of lange termijn:

"Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen." (Romeinen 8:28, HB2008)

Ontdek de patronen in je leven

 

Kleine kinderen hebben niet door wat hun ouders allemaal doen om hen te beschermen en om hun leven in goede banen te leiden. Bij het volwassen worden beginnen ze daar meestal pas oog voor te krijgen. Zo werkt het ook met wat God allemaal doet om je leven te besturen. Vaak werkt God zonder dat je het opmerkt. God geeft je de ruimte om heel veel keuzes zelf te maken (dat hoort bij het proces van volwassenwording) en wanneer het nodig is stuurt Hij het één en ander bij.

Hoe dichter je bij God hebt leren leven, hoe beter je zijn besturing van je leven leert zien. Je leert bijvoorbeeld achteraf ontdekken op welke manieren God in het verleden door jou heen iets waardevols heeft gedaan tegenover andere mensen. Daarin kun je vaak patronen ontdekken, een rode draad die door alles heen loopt. Het ontdekken van die patronen in je leven kan je helpen om je levensbestemming te vinden en zicht te krijgen op Gods plan met je leven en de plek die je mag innemen in Gods koninkrijk.

"Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven." (Jeremia 29:11, NBG1951)

Gods besturing en leiding

 

Er zijn gelovigen die bij het begrip 'Gods leiding' alleen denken aan deze onzichtbare besturing van de soevereine God die alles beslist en niets aan het toeval overlaat. Daar valt immers niets aan te veranderen en waarom zouden we ons daar nog druk om maken? Maar de Bijbel geeft zo onnoemelijk veel voorbeelden van leiding van God, waarin Hij persoonlijk spreekt tot gelovigen, dat we er niet omheen kunnen dat dit belangrijk is voor God.


Volgend onderwerp:

  7.5.5. Persoonlijke leiding van God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies