link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.5. Persoonlijke leiding van God

Inhoud:

- God wil je persoonlijk leiden
- Vertrouwen op Gods persoonlijke leiding
- Op weg naar welk doel?
- Lessen van de Goede Herder
- Gevraagde of ongevraagde leiding


God wil je persoonlijk leiden

 

Naast de meestal onzichtbare goddelijke besturing van je leven is er ook zoiets als specifieke leiding van God. Die bestaat uit aanwijzingen van God die je als individuele gelovige ontvangt om bijvoorbeeld een bepaalde beslissing te nemen.

"Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog." (Psalm 32:8, NBV2004)

Dit is een heel waardevolle belofte van God. Het motief van God om je persoonlijk te willen leiden is dat Hij jou kent en dat zijn 'ogen op je rusten'. Die laatste uitdrukking zegt iets van Gods permanente liefde en waakzaamheid over je leven. Als een liefdevolle, wijze vader wil Hij niets liever dan dat je een weg volgt die op lange termijn het beste is en dat je op de bestemming van je leven uitkomt. Daarom geeft God je inzicht door zijn Woord in algemene zin en specifieke aanwijzingen voor je persoonlijke situatie. Gods raad is beter dan wat jij kunt bedenken en zijn raad leidt je altijd in de goede richting.

Vertrouwen op Gods persoonlijke leiding

 

Als God het belangrijk genoeg vindt om jou raad te geven, dan is het geen vrijblijvende raad. Aan de ene kant dwingt God je niet om zijn raad op te volgen, maar als je het niet doet geef je wel een signaal af dat je het beter meent te weten dan God en dat is niet zonder gevolgen. Ik denk niet dat God je daarna nog vaker raad gaat geven omdat je er kennelijk toch niets mee doet, tenzij je een andere houding aanneemt. In de manier waarop je omgaat met Gods leiding laat je zien in hoeverre je eigen baas wilt zijn of een volgeling van Jezus.

"... Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam." (Psalm 23:3, WV2012)

God wil dat je een RECHT spoor volgt, de juiste weg bewandelt. Niet alleen om je het doel van je leven te laten bereiken, of omdat dit het beste is voor jou, maar God heeft ook een naam hoog te houden: Hoe meer Gods kinderen zijn rechte spoor volgen, hoe meer zijn naam indirect wordt geëerd.

Ook Jezus vertrouwde in alles wat Hij deed op de leiding van zijn Vader. Let eens op met welke woorden Hij hierover sprak:

"... niet door mijn eigen wil laat Ik me leiden, maar alleen door de wil van Hem die Mij gezonden heeft." (Johannes 5:30, WV2012)

Als we het hebben over Gods leiding, dan moeten we het ook hebben over de wil van God en je eigen wil. De manier waarop Jezus zich door de Vader liet leiden was: zijn eigen wil afstemmen op de wil van de Vader. En dat is ook HET sleutelbegrip bij Gods leiding voor jou en mij.

Op weg naar welk doel?

 

Je kunt Gods leiding zoeken zodat je precies weet wat je moet doen. Maar ... WAARHEEN wil GOD je uiteindelijk leiden? Het antwoord op die vraag is voor iedere gelovige hetzelfde: naar Hem zelf.

"Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont." (Psalm 43:3, NBV2004)

Jezus zelf is het reisdoel van elke gelovige en het einddoel van zijn leven. Het belangrijkste van je aardse leven is niet wat je doet, maar de mate waarin je Hem leert kennen, met Hem leert wandelen en van Hem leert genieten. Ook dat laatste. De dichter van Psalm 43 had dit goed begrepen:

"Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde ..." (Psalm 43:4, NBV2004)

De apostel Paulus schreef het volgende over het reisdoel van zijn leven:

"... ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste." (Filippenzen 1:23, NBG1951)

Lessen van de Goede Herder

 

De meest bekende en geliefde Psalm uit de Bijbel is ongetwijfeld Psalm 23 over God, die zijn volk leidt als een goede herder. Het beeld dat we daarbij voor ogen hebben is dat van een schaapherder die voorop loopt terwijl de schapen gedwee achter hem aan hobbelen. Dat is niet altijd het geval. Soms loopt de herder vooraan, vooral als hij weet dat de schapen de route niet kennen. Soms loopt hij achteraan, vooral als hij weet dat de schapen de weg zelf kunnen vinden. Maar als er een schaap ergens vooraan van de kudde afdwaalt, dan schiet hij steentjes naar hem toe om hem daarmee te corrigeren, of hij gaat ernaar toe om hem weer bij de kudde te krijgen.

Zie ook onderwerp 'Goede herder' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Zo gaat het ook met Gods leiding. Soms geeft God nadrukkelijk aanwijzingen om het doel te bereiken. Soms vertrouwt Hij erop dat je de koers wel ongeveer weet zodat Hij alleen zo nu en dan wat moet bijsturen. Dat doet God bijvoorbeeld door omstandigheden waardoor de ene weg wordt afgesloten en een andere weg zichtbaar wordt.

Gevraagde of ongevraagde leiding

 

Bij persoonlijke leiding kunnen we onderscheid maken tussen:

  1. leiding die je van God ontvangt in antwoord op je eigen verzoek en
  2. leiding die God ongevraagd geeft, bijvoorbeeld omdat Hij je leven een andere wending geeft.

Veel gelovigen zoeken Gods leiding voor bepaalde beslissingen die ze moeten nemen, zoals:

  • het kiezen van een huwelijkspartner
  • het kiezen van een studie of beroepsopleiding
  • het kiezen van een woonplek
  • het al of niet aannemen van een taak of verantwoordelijkheid
  • je houding bepalen bij de opvoeding van je kinderen

Toch geeft de Bijbel meer voorbeelden van ongevraagde dan van gevraagde leiding. Laten we dat nooit vergeten. God is niet in de eerste plaats een vraagbaak voor gelovigen, nee, God wil de LEIDER van je leven zijn. Je zou namelijk de fout kunnen maken door God te zien als je adviseur, van wie je wel advies wil ontvangen, en toch zelf de regie van je leven in eigen hand wil houden. Als je Gods persoonlijke leiding zoekt, moet je de regie van je leven echt uit handen hebben gegeven, anders hoef je nergens op te rekenen.


Volgend onderwerp:

  7.5.6. Gods leiding zoeken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies