link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.5.6. Gods leiding zoeken

Inhoud:

- Verlangen naar Gods leiding
- Wil je graag Gods stem horen?
- Waarom ervaar ik zo weinig van Gods leiding?
- Open houding
- In beweging komen


In de Bijbel zien we veel voorbeelden dat God op eigen initiatief mensen leidt of aanspoort om bepaalde dingen te gaan doen. Het initiatief kan ook van de gelovige komen, die aan God vraagt om inzicht en aanwijzingen om beslissingen te kunnen nemen.

Verlangen naar Gods leiding

 

Kort na de vernietiging van het gouden kalf (Exodus 32) zette Mozes een tent op buiten het kamp van de Israëlieten in de woestijn. Mozes noemde het de tent van samenkomst (tussen God en mensen). Er staat duidelijk dat iedere Israëliet naar die tent mocht gaan om God daar te ontmoeten.

"... Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp." (Exodus 33:7, NBV2004)

Je zou verwachten dat er elke dag een lange wachtrij bij die tent stond. Een spreekuur met de levende God is een geweldige buitenkans, of niet soms? Lees eens goed hoe het volk omging met die prachtige mogelijkheid om God te ontmoeten:

"Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de HEER met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer." (Exodus 33:8-10, NBV2004)

Helaas, er stonden geen lange wachtrijen met dranghekken bij de tent van samenkomst. Alleen Mozes ging er geregeld heen en ook Jozua bleef vaak in de tent. Verder kwam er geen sterveling. Maar de Israëlieten gedroegen zich wel heel vroom. Als Mozes naar de tent liep, gingen ze keurig naast de tent staan. Heel eerbiedig. Maar God zit niet op plechtige plichtplegingen te wachten. Hij wil ontmoetingen van hart tot hart, niet alleen met geestelijke leiders, maar met iedere gelovige.

Veel mensen lezen in christelijke romans hoe God vaak op een bijzondere manier persoonlijke leiding gaf aan bepaalde mensen. Wat zou het mooi zijn om dat zelf ook eens mee te maken! Maar verder komen ze niet. Ze ontvangen geen goddelijke leiding omdat ze die niet zoeken. Dat geldt voor veel andere zegeningen en beloften van God: we moeten ze zoeken, in geloof ons hart erop zetten om te ontvangen wat God voor ons beschikbaar gesteld heeft. Wat we niet zoeken, ontvangen we niet. Ook hierbij gelden de volgende woorden van Jezus:

"... zoek en je zult vinden ..." (Matteüs 7:7, NBV2004)

Wil je graag Gods stem horen?

 

Hoe komt het toch dat gelovigen het vaak wel kunnen opbrengen om in een gebed van alles tegen God te zeggen, maar zo moeilijk naar God kunnen luisteren? Waarschijnlijk omdat ze niet verwachten dat Hij tot hen wil spreken. En dan gebeurt het ook niet. Denk maar aan het verhaal van de roeping van Samuel. Pas toen hij tegen God zei: "spreek, uw dienaar luistert" (1 Samuel 3:10) begon God te spreken. De kleine Samuel deed drie belangrijke dingen:

  1. Hij vroeg God om te spreken.
  2. Hij was klaar om naar God te luisteren.
  3. Hij deed wat God hem opdroeg.

Het klinkt allemaal eenvoudig genoeg, nietwaar? Samuel stond open voor Gods leiding, luisterde en gehoorzaamde. God vroeg hem zijn boodschap aan de priester Eli door te geven, en dat wat een flinke uitdaging voor zo'n jong kereltje. Daarna werd Samuel Gods belangrijkste gesprekspartner op aarde (1 Samuel 3:10-4:1).

Maar ... als Samuel wel geluisterd had, maar de boodschap niet aan Eli had doorgegeven, had God waarschijnlijk nooit meer op zo'n manier tot hem gesproken. Wat een kansen zou hij dan verspeeld hebben.

Waarom ervaar ik zo weinig van Gods leiding?

 

Veel mensen verlangen naar meer persoonlijke leiding van God in hun leven en vragen zich af waarom ze er zo weinig van merken. Meestal is de oplossing van dit vraagstuk erg simpel: we verstaan de stem van God beter naarmate we dichter bij Hem leven. Daarbij is het volgende van belang:

  • ontvankelijkheid voor Gods leiding
  • een rein hart
  • tijd om omgang met God te hebben in gebed
  • bereidheid om Gods opdrachten uit te voeren (God dwingt je nergens toe; leiding geeft Hij alleen als Hij een zekere bereidheid in je hart kan ontdekken!)

Open houding

 

Corrie ten Boom, een evangeliste die gedurende haar actieve leven veel persoonlijke leiding van God heeft ontvangen, schreef eens het volgende:

"Leiding is er voor alle kinderen van God die ervoor openstaan en erom vragen. Het komt niet vanzelf. Leiding ontvangen is een kunst die geleerd moet worden, geen methode. Het is een uiterst persoonlijk gebeuren."

We mogen God om leiding vragen, bijvoorbeeld als we een belangrijke beslissing moeten nemen. Maar we moeten het wel aan God overlaten HOE Hij ons die leiding wil geven. Vertrouw er op dat je te maken hebt met de levende God die duidelijk spreekt. God spreekt niet met vage orakeltaal die moeilijk te ontcijferen is, maar op zo'n manier dat het helder bij je overkomt. In de volgende onderwerpen worden een aantal manieren beschreven waarop God zoal tot mensen spreekt.

Sommige gelovigen zijn bang dat God alleen maar vervelende en moeilijke dingen van hen vraagt. Andere gelovigen denken dat ze in Gods koninkrijk alleen maar leuke dingen moeten doen. Het hangt er misschien van af of iemand een optimist of een pessimist is en in welke kerkelijke kring hij is opgegroeid.

In beweging komen

 

Voor ons lichaam is het belangrijk dat we voldoende bewegen. Voor ons geestelijk leven geldt hetzelfde. Goddelijke leiding heeft vaak te maken met in beweging komen, iets gaan doen of iets anders gaan doen. Er zit beweging in groeiprocessen. Er zijn ook wel momenten van rust, maar we worden geleid naar een hoger doel en om ergens te komen moet je in beweging komen en in beweging blijven.

Persoonlijke leiding van God is altijd een onderdeel van een veranderingsproces in je leven. De meeste leiding leidt rechtstreeks tot verandering en soms kan je leven er door op de kop gezet worden. Wil je nog steeds leiding van God ontvangen? Of blijf je liever 'gewoon' geloven en voel je je veiliger zonder al die persoonlijke dingen? Geloof me, er is geen veiliger weg dan de weg die God wijst.

Zie ook onderwerp 'Wandelen met God' in hoofdstuk 'Relatie met God'.


Volgend onderwerp:

  7.5.7. Gods leiding ontvangen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies